Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

Hội thảo nhằm làm rõ nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; qua đó góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, có thể tìm thấy những vấn đề đặt ra và lời giải trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhất là những bài học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. 

Dự, chỉ đạo và chủ trì Hội thảo có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng chủ trì có đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS,TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). 

Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: dự Hội thảo có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện. Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học trong và ngoài Học viện; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương dự, đưa tin. 


GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội thảo

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và hoàn thành vào tháng 10-1947. Đây là lúc tình hình đất nước và công tác xây dựng Đảng đang đặt ra những yêu cầu mới. Nhận thức sâu sắc tình hình trên, dù hết sức bận rộn và phải dành nhiều tâm lực, trí lực chỉ đạo cuộc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với bút danh X.Y.Z., đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” làm tài liệu cho tổ chức đảng các cấp và cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng. Tác phẩm gồm 6 phần lớn, đề cập việc sửa chữa, đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhằm sửa chữa khuyết điểm, phát huy những ưu điểm. Đây là tác phẩm đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đặt vấn đề về trình bày một cách hệ thống tư tưởng đổi mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. Từ khi ra đời, “Sửa đổi lối làm việc” đã thực sự trở thành cuốn cẩm nang hết sức bổ ích, thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, ra đời 70 năm, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vẫn là một trong những văn kiện quan trọng, có tác dụng là nền tảng tư tưởng chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, đưa ra những bài học nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những sai lầm, khuyết điểm trong Đảng; xây dựng phong cách công tác khoa học, dân chủ, quần chúng. Tác phẩm luôn có ý nghĩa to lớn đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, để Đảng ngang tầm với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đồng bộ, toàn diện, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.


                                        Các đồng chí trong Ban chủ trì điều hành Hội thảo

Với 45 tham luận và nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý đã tập trung phân tích cơ sở thực tiễn và lý luận đối với sự ra đời của tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" và thống nhất nhận định Sửa đổi lối làm việc là nhiệm vụ thường xuyên, khách quan của cách mạng và là quy luật phát triển của Đảng cầm quyền. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” hàm chứa những nguyên lý xây dựng Đảng về đạo đức, những chỉ dẫn quý báu về cán bộ và công tác cán bộ của Đảng. Tinh thần của tác phẩm đã mở ra hướng vận dụng sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng vào công cuộc cải cách bộ máy, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong điều kiện mới.

Các tham luận đều khẳng định, "Sửa đổi lối làm việc" là một tác phẩm có giá trị cao về lý luận và thực tiễn, là "cẩm nang" để mỗi cán bộ, đảng viên tự xem xét, đánh giá, rèn luyện và phấn đấu về mọi mặt, từ tư tưởng, chính trị đến đạo đức, phong cách làm việc và lối sống hằng ngày. Tác phẩm đã đề cập chiều sâu của nhiều vấn đề, nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng, yêu cầu tự đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng; yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân giao phó.

70 năm đã trôi qua, nhưng những nội dung căn bản về “vấn đề cán bộ” mà Hồ Chí Minh đề cập, luận giải trong Sửa đổi lối làm việc vẫn có ý nghĩa thời sự hết sức nóng hổi và là “vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp” của toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay, nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những vấn đề đặt ra trong tác phẩm cho thấy những dự báo, đánh giá và giải pháp sáng suốt nhưng rất thực tế của Người. Mặt khác, đó cũng chính là những chỉ dẫn, gợi ý bổ ích về phương pháp luận cho chúng ta trong việc xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, lãng phí hiện nay.


                                                             Toàn cảnh Hội thảo


Tin, ảnh: Bùi Thanh & Mạnh Thắng


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 161 Hôm nay: 325 Tháng hiện tại: 63948 Tổng lượt truy cập: 9483357

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG