Hội thảo khoa học “Quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các vụ, viện chuyên ngành trực thuộc Học viện; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và đông đảo cán bộ, giảng viên Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Vụ Quản lý khoa học, cùng đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện cho biết, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (2016), lần đầu tiên trong Văn kiện của Đảng, quản lý phát triển xã hội đã được Đảng ta đặt thành một chủ đề độc lập: “Quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội” (Phần VIII của Báo cáo chính trị). Vì vậy, Hội thảo được tổ chức là một hình thức thiết thực để triển khai Nghị quyết, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng vào cuộc sống; đồng thời, phục vụ trực tiếp cho việc luận chứng mở mã ngành đào tạo trình độ Cao học Quản lý phát triển xã hội tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

                                    PGS,TS Lê Quốc Lý báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

PGS,TS Lê Quốc Lý đề nghị, các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung thảo luận làm sáng tỏ một số nội dung chủ yếu sau: i) Quan niệm về quản lý phát triển xã hội, tính tất yếu khách quan, các nguyên tắc, quan điểm, định hướng trong quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay; ii) Gợi ý về mô hình quản lý phát triển xã hội phù hợp với điều kiện Việt Nam, những kinh nghiệm trong nước, quốc tế cần được nghiên cứu, nhân rộng; iii) Các lĩnh vực chủ yếu trong quản lý phát triển xã hội cần ưu tiên, quan tâm tập trung thực hiện trong giai đoạn trước mắt (từ nay đến 2020); iv) Đề xuất, kiến nghị những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả công tác quản lý phát triển xã hội; v) Thảo luận, đánh giá về sự cần thiết của việc mở mã ngành đào tạo cán bộ có trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lý phát triển xã hội; cũng như nội dung, chương trình đào tạo cụ thể để đáp ứng được các yêu cầu hiện nay.

Tiếp cận chủ đề “quản lý phát triển xã hội” theo nghĩa hẹp, là một phân hệ của hệ thống chỉnh thể xã hội, một phương diện trong cấu trúc tổng thể xã hội nói chung, bao gồm các lĩnh vực như các vấn đề xã hội, các quan hệ xã hội, cơ cấu xã hội…, Hội thảo đã tập trung làm rõ chủ đề quản lý xã hội trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, từ khái niệm, mục tiêu, nội dung, hiệu quả, các nhân tố ảnh hưởng đến thực tế quản lý xã hội ở Việt Nam trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế hiện nay với những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại.

PGS,TS Đinh Xuân Lý, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận "Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quá trình quản lý phát triển xã hội" tại Hội thảo

Về cơ bản, các đại biểu tham dự Hội thảo đều khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò quản lý và kiến tạo phát triển của Nhà nước đối với quá trình quản lý phát triển xã hội, cũng như tầm quan trọng và yêu cầu khách quan của quản lý phát triển xã hội để xã hội vừa phát triển lành mạnh theo định hướng của chủ thể quản lý, vừa đáp ứng chính yêu cầu của quá trình phát triển xã hội hiện nay.

Tại Hội thảo, các tham luận cũng đã giới thiệu một số lý thuyết về phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội ở Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Điển, Đức và một số nước Tây Âu, Bắc Âu khác với những gợi ý và kinh nghiệm cho Việt Nam. Tuy nhiên, các nhà khoa học đều thống nhất, quản lý phát triển xã hội là quá trình “động”, liên tục biến đổi tùy theo các đặc điểm kinh tế - xã hội cụ thể nên không có một lý thuyết hay mô hình quản lý xã hội nào là tuyệt đối đúng. Việt Nam cần xác định rõ những điều kiện đặc thù của mình để có một mô hình quản lý phát triển xã hội phù hợp, nhất là khi hiện nay, xét một cách khách quan, những kết quả Việt Nam đạt được trong quản lý phát triển xã hội chưa tương xứng với tiềm năng và chi phí xã hội bỏ ra, ở nhiều khâu, nhiều lĩnh vực, địa bàn vừa diễn ra tình trạng “chồng chéo” lẫn buông lỏng trong công tác quản lý dẫn đến sự lãng phí các nguồn lực của đất nước, hiệu quả không cao.

Tin, ảnh: Minh Hằng & Việt Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 159 Hôm nay: 323 Tháng hiện tại: 63946 Tổng lượt truy cập: 9483355

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG