Hội thảo khoa học “Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững: Thời cơ và thách thức đối với Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp”

PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển bền vững và PGS,TS Lê Xuân Đình, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo đồng chủ trì Hội thảo.

                                     PGS,TS Lê Quốc Lý phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS,TS Lê Quốc Lý nhấn mạnh tính tất yếu và tầm quan trọng của vấn đề tăng trưởng xanh và phát triển bền vững đối với Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Đồng chí mong muốn, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, thảo luận sâu sắc, các đại biểu tham dự Hội thảo sẽ cùng chia sẻ và đóng góp các ý kiến nhằm nhận diện và làm rõ những thành công, tồn tại, những thời cơ và thách thức đặt ra đối với vấn đề tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; từ đó, tìm kiếm những giải pháp để Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có thể phát triển bền vững với phương châm hiệu quả, năng suất và chất lượng trong tình hình mới hiện nay.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, PGS,TS Lê Xuân Đình, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo cho biết, sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế còn dựa chủ yếu vào các yếu tố tăng trưởng theo chiều rộng là chính, thiếu bền vững, nhiều vấn đề xã hội bức xúc tiếp tục diễn ra, tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, nhiều vấn đề môi trường nghiêm trọng xuất hiện… Trong bối cảnh đó, vấn đề tăng trưởng xanh nổi lên như một phương thức tăng trưởng mới, bảo đảm được mục tiêu bảo vệ môi trường sống và phát triển bền vững. Tuy nhiên, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững cũng đặt ra nhiều thách thức và thời cơ đối với mọi chủ thể trong đời sống kinh tế - xã hội, đòi hỏi một sự nhận thức chung của toàn xã hội.

                                           PGS,TS Lê Xuân Đình phát biểu tại Hội thảo

Với hơn 20 tham luận và các ý kiến trao đổi đa dạng đến từ các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp, Hội thảo tập trung đi sâu vào những nội dung sau: i) Các vấn đề nội hàm của tăng trưởng xanh, mối quan hệ giữa tăng trưởng xanh với phát triển bền vững; vai trò của nhà nước cũng như của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế xanh, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp với vấn đề bảo vệ môi trường; ii) Những thời cơ, thách thức trong quá trình tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; xác định rõ tăng trưởng xanh, phát triển bền vững vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của các chủ thể tham gia vào quá trình tăng trưởng kinh tế; iii) Những kinh nghiệm trong nước và trên thế giới (Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc...) về tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường; iv) Những giải pháp lồng ghép tăng trưởng xanh trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách hiện hành quả quản trị quốc gia, cũng như trong chiến lược kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Kế hoạch năm 2012 và Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh năm 2014. Theo đó, tăng trưởng xanh là sự tăng trưởng dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế nhằm tận dụng lợi thế so sánh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại để sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

Trong giai đoạn hiện nay, tăng trưởng xanh được xem như một phần quan trọng của phát triển bền vững và là công cụ thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng trường nhanh và bền vững, là một yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012-2020. Để thực hiện Đóng góp quốc gia tự quyết (NDC) được cam kết tại COP 21 và Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững (SDGs), Việt Nam đã cụ thể hóa 69 mục tiêu được Liên Hợp quốc thông qua trở thành 115 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam (VSDGs) tại Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Việc thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh thông qua kế hoạch hành động tăng trưởng xanh có liên quan chặt chẽ, hỗ trợ 60% SDGs và 65% hành động của NDC.

Tin, ảnh: Minh Hằng & Việt Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 932 Hôm nay: 2617 Tháng hiện tại: 73824 Tổng lượt truy cập: 9385795

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG