Tọa đàm khoa học "Liên kết trong phát triển vùng ở Việt Nam: Điều kiện và giải pháp"

PGS,TS Phạm Quốc Trung, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học chủ trì Tọa đàm; dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo Viện Kinh tế; các giảng viên, nghiên cứu viên và học viên đang học tập, nghiên cứu tại Viện Kinh tế Chính trị học.

Vấn đề kinh tế vùng và liên kết vùng đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam nhận thức rất sớm, ngay từ Đại hội Đảng lần thứ VIII. Đại hội Đảng lần thứ IX, X, XI đều tiếp tục xác định rõ định hướng chiến lược phát triển vùng. Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng đã nêu rõ: “Thống nhất quản lý tổng hợp chiến lược, quy hoạch phát triển trên quy mô toàn bộ nền kinh tế, vùng và liên vùng. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, đồng thời ưu tiên phát triển các vùng kinh tế động lực, tạo sức lôi cuốn, lan tỏa phát triển đến các địa phương trong vùng và đến các vùng khác… Thực hiện quy hoạch vùng, chính sách vùng; sớm xây dựng và thể chế hóa cơ chế điều phối liên kết vùng theo hướng xác định rõ vai trò đầu tàu và phân công cụ thể trách nhiệm cho từng địa phương trong vùng. Khắc phục tình trạng nền kinh tế bị chia cắt bởi địa giới hành chính, hoặc đầu tư dàn trải, trùng lặp”.

Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ năm 2000 đến nay, Chính phủ đã ban hành khá nhiều văn bản liên quan: phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng, quy chế phối hợp, tổ điều phối vùng,… các chính sách đặc thù của vùng. Đặc biệt vấn đề vùng đã được chú trọng, lồng ghép vào các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Tuy nhiên, trên thực tế, ở Việt Nam, việc hình thành vùng chủ yếu dựa trên địa giới hành chính là chính; chưa nhận thức đầy đủ phát triển kinh tế vùng như một quy luật tự thân của kinh tế thị trường theo không gian kinh tế; chưa chú trọng những yếu tố tạo thành lợi thế phát triển của vùng; liên kết vùng còn khá mờ nhạt, chưa trở thành tư duy phát triển trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta, khiến cho nền kinh tế bị chia cắt, dàn trải,…


                                                                      Toàn cảnh Tọa đàm

Phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm, PGS,TS Ngô Tuấn Nghĩa, Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học đề nghị các đại biểu tham dự tập trung phân tích, làm rõ tính tất yếu khách quan, nội dung, cơ chế và các yếu tố tác động đến liên kết vùng kinh tế dưới góc độ kinh tế chính trị học, hướng tới mục tiêu bao trùm là khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực so sánh của các địa phương vì tăng trưởng và phát triển bền vững vùng kinh tế.

Tham luận tại tọa đàm, các đại biểu nêu rõ nhiều bất cập nảy sinh trong liên kết phát triển vùng, trong đó thống nhất nhận định: việc thể chế quản trị, điều phối vùng hiện nay còn thiếu hiệu quả, do đó cơ chế ra quyết định và cơ chế điều phối tập thể liên kết giữa các địa phương để thúc đẩy quá trình ra quyết định kinh tế vùng còn yếu, thiếu tính pháp lý; chất lượng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng hiện còn hạn chế; còn tình trạng “khép kín” trong phát triển của các địa phương,…

Với nhiều tham luận và ý kiến phát biểu trực tiếp, Tọa đàm khoa học “Liên kết trong phát triển vùng ở Việt Nam: điều kiện và giải pháp” do Viện Kinh tế chính trị học tổ chức đã tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận về vùng và liên kết vùng; phân loại và chỉ rõ các mô hình và loại hình liên kết phổ biến hiện nay; các điều kiện để thực hiện liên kết vùng bền vững, hiệu quả; đề xuất một số giải pháp thúc đẩy và nâng cao tính hiệu quả, bền vững trong liên kết phát triển vùng ở Việt Nam. Trong đó đáng chú ý là phải xác lập rõ cơ chế, thể chế, mô hình, phương thức quản lý liên kết trong phát triển vùng; xây dựng chiến lược phát triển vùng phải đảm bảo tính tương hợp, tương hỗ vì mục tiêu cao nhất là phát triển bao trùm vì con người. Các đại biểu cũng thảo luận về mô hình thể chế điều phối, quản trị vùng, cơ chế chính sách phát triển vùng kinh tế ở Việt Nam, cân nhắc để tạo lập cơ chế chính sách thích hợp, thúc đẩy liên kết, tăng cường đầu tư theo vùng, phù hợp với chức năng kinh tế, xã hội, bảo tồn sinh thái, bảo đảm an ninh quốc phòng,…

Tọa đàm kết thúc chiều cùng ngày./.

Tin, ảnh: Bùi Thanh, Mạnh Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 154 Hôm nay: 315 Tháng hiện tại: 63938 Tổng lượt truy cập: 9483347

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG