Hội thảo khoa học quốc tế "Sức mạnh mềm Ấn Độ - Sức mạnh mềm Việt Nam trong bối cảnh khu vực hóa, toàn cầu hóa"

Tham dự Hội thảo có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, viện chuyên ngành trực thuộc Học viện; các nhà khoa học trong nước và quốc tế.


                GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, nhấn mạnh: Trong hơn hai thiên niên kỷ qua, khởi đầu từ giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc, tiếp đến là sự đặt nền tảng quan hệ giữa hai nước của hai lãnh tụ, hai bậc danh nhân văn hóa thế giới là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru, và được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, đến nay quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã đạt đến mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Trong suốt tiến trình ấy, sợi chỉ đỏ xuyên suốt kết nối Việt Nam - Ấn Độ luôn là sức mạnh mềm.

Tại Hội thảo “Sức mạnh mềm Ấn Độ - Sức mạnh mềm Việt Nam trong bối cảnh khu vực hóa, toàn cầu hóa”, đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự tập trung luận giải sâu hơn bản chất, nội hàm phong phú của sức mạnh mềm, nguồn lực, giá trị, vai trò, tác động của sức mạnh mềm so với sức mạnh cứng và sức mạnh thông minh; việc tạo dựng định hình phát triển sức mạnh mềm của Việt Nam và Ấn Độ trong suốt tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước trong tương lai. Từ đó, đánh thức, khơi dậy tiềm năng vốn có của hai quốc gia dân tộc, để hoạch định chủ trương, chính sách, phương châm, cách thức và bước đi hợp lý nhằm làm phong phú hơn, đậm nét hơn sức mạnh mềm của hai nước Việt Nam và Ấn Độ, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác phát triển song phương.


                                            Đại sứ Ấn Độ phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, ông Parvathaneni Harish, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam nhấn mạnh nguồn gốc và những nét tương đồng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời mong muốn các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung trao đổi, đề xuất phương thức khai thác và tăng cường sức mạnh mềm của hai nước, góp phần làm sâu sắc quan hệ hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.


                                                                   Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, một số học giả qua tham luận của mình đã góp phần nhận diện sức mạnh mềm Ấn Độ trên các lĩnh vực lịch sử, địa lý, dân số, tư tưởng triết học, tôn giáo, chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, văn hóa, văn học nghệ thuật, kiến trúc,… góp phần khẳng định, theo thời gian Ấn Độ ngày càng chứng tỏ là một quốc gia sở hữu vũ khí sức mạnh mềm bền vững, đặc biệt và có sự lan tỏa rộng trên toàn thế giới với nhiều phương thức khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Về sức mạnh mềm của Việt Nam, nhiều học giả biện giải sâu sức mạnh mềm trên các nội dung chủ yếu: ngọn nguồn, cơ sở hình thành sức mạnh mềm Việt Nam; vai trò, tác động, giá trị truyền thống sức mạnh mềm trong quá trình dựng nước, đấu tranh giành độc lập chủ quyền quốc gia, bảo vệ nền tự do, dân chủ cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước; phương thức, giải pháp phát huy sức mạnh mềm Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, khu vực hóa. Một số học giả cho rằng, với vị trí địa lý trải dài trên biển Đông, nơi giao thương quan trọng của các nước trong khu vực và trên thế giới, với bề dày lịch sử dựng nước và giữ nước hơn 3000 năm, dân tộc Việt Nam đã hun đúc, dựng xây cho mình truyền thống văn hóa đặc trưng, mang đậm bản sắc dân tộc.

Về phát huy sức mạnh mềm Việt Nam trong bối cảnh khu vực hóa, toàn cầu hóa, nhiều học giả khẳng định, trong bối cảnh mới, Việt Nam nhất định phải giữ gìn, củng cố, phát huy những nhân tố tốt đẹp trong truyền thống dân tộc như lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh anh dũng, chủ nghĩa dân tộc lành mạnh, lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết,… Nhiều học giả đã đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp để giữ gìn, phát huy sức mạnh mềm Việt Nam trong bối cảnh mới với nhiều biến đổi nhanh, rộng khác thường.


             PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện, phát biểu đề dẫn Hội thảo

Với gần 100 tham luận của các nhà lãnh đạo, quản lý, các học giả Việt Nam và Ấn Độ, Hội thảo tập trung: (i) Phân tích, đánh giá giá trị, vai trò, tác động của sức mạnh mềm; lợi thế, mối tương quan của sức mạnh mềm trong đời sống chính trị, văn hóa – xã hội, ngoại giao của các quốc gia dân tộc, tập trung vào Việt Nam và Ấn Độ trong bối cảnh khu vực hóa và toàn cầu hóa; (ii) Luận giải sức mạnh mềm Ấn Độ, sức mạnh mềm Việt Nam trên các bình diện luận thuyết, nội hàm, cấu trúc, nguồn lực; cũng như vai trò, tác động của sức mạnh mềm trong việc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; (iii) Đánh giá  thành tựu hợp tác phát triển quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong 45 năm qua trên bình diện sức mạnh mềm; (iv) Dự báo triển vọng hợp tác phát triển quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên bình diện sức mạnh mềm trong thời gian tới và đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp, cách thức, bước đi phù hợp để triển khai thực thi, hiện thực hóa chủ trương, chính sách đó của hai nước, góp phần làm phong phú quan hệ hợp tác song phương.

Hội thảo được tổ chức 01 ngày, chia làm 02 phiên. PGS,TS Lê Quốc Lý dự, chủ trì các phiên thảo luận của Hội thảo. 


                                                  Đại biểu tham luận tại Hội thảo

Tin, ảnh: Bùi Thanh & Mạnh Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 259 Hôm nay: 1760 Tháng hiện tại: 73029 Tổng lượt truy cập: 9492438

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG