Hội thảo khoa học "Công tác cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
Dự Hội thảo có đồng chí Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; PGS,TS Trương Thị Thông, nguyên Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị  chức năng, viện chuyên ngành trực thuộc Học viện; cùng đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài Học viện.

                                                 PGS,TS Lê Quốc Lý phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện, nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại Hội thảo, đồng chí mong muốn các đại biểu, các nhà khoa học tập trung thảo luận một số nội dung về đánh giá cán bộ, thực trạng cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng ta tiếp tục khẳng định “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”.
Ngày 18/6/1997, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã ban hành “Chiến lược cán bộ của Đảng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Sau hơn 10 năm thực hiện Chiến lược cán bộ, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Kết luận số 37, ngày 02/02/2009 “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2000”, đánh giá ưu, khuyết điểm của công tác cán bộ, tiếp tục hoàn thiện 6 quan điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ và đề ra nhiều giải pháp quan trọng.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII năm 2016 của Đảng đã tổng kết 30 năm đổi mới, khẳng định đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, đồng thời khẳng định những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ và ghi nhận những cố gắng, sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ các cấp.
Về công tác cán bộ, Đại hội XII đã đánh giá những ưu, khuyết điểm về công tác cán bộ, nhất là việc hoàn thiện các thể chế, quy chế, quy định dần đưa công tác cán bộ vào nền nếp. Tại Đại hội XII, Đảng đã đề ra 2 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Để tham góp vào việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với một số địa phương, đơn vị tổ chức nhiều hội thảo để tiếp tục nghiên cứu, trao đổi làm sâu sắc hơn những ưu, khuyết điểm, và kiến nghị những giải pháp khả thi, góp phần tạo nên chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ của Đảng thời kỳ mới. Hội thảo lần này là một trong những hoạt động tiếp nối sự kiện trên./.

-----
Tin, ảnh: Ban Biên tập
 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 191 Hôm nay: 2186 Tháng hiện tại: 85036 Tổng lượt truy cập: 9627551

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG