Lịch tổ chức một số hoạt động cuối Tháng 01, đầu Tháng 02 năm 2010

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

LỊCH TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CUỐI THÁNG 1, ĐẦU THÁNG 2 NĂM 2010

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Đơn vị chuẩn bị

Sáng 26 - 01

Hội thảo khoa học kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Hội trường số 1

Văn phòng Học viện, Vụ Quản lý khoa học, Viện Lịch sử Đảng.

Chiều 26-1

Họp Hội đồng chỉ đạo giáo trình, giáo khoa (nội bộ)

Hội trường số 3

Vụ Quản lý khoa học

Sáng 27 - 1

Họp giao ban lãnh đạo quản lý chủ chốt Học viện Quý 4 năm 2009 và sơ kết Học kỳ I năm học 2009 - 2010

Hội trường số 3

Văn phòng Học viện

Chiều 27 - 1

Họp BCH Đảng ủy Học viện

Hội trường số 3

Văn phòng Đảng ủy

Sáng 28 - 1

Họp Hội đồng khoa học Học viện

Hội trường số 3

Vụ Quản lý khoa học

Chiều 28 - 1

Họp Hội đồng chỉ đạo giáo trình, giáo khoa (mở rộng)

Hội trường số 3

Vụ Quản lý khoa học

Sáng 29 - 1

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hội trường số 1

Văn phòng Đảng ủy

Sáng 1 - 2

Mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Hội trường số 1

Văn phòng Đảng ủy chủ trì, Văn phòng Học viện phối hợp thực hiện

Sáng 3 - 2

Ban Giám đốc gặp mặt cán bộ hưu trí tại Hà Nội nhân dịp Tết Canh Dần 2010

Hội trường số 1

Vụ Tổ chức - Cán bộ chủ trì, Văn phòng Học viện phối hợp thực hiện.

                                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                               (đã ký)

                                                                                        Ngô Kim Ngân

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 183 Hôm nay: 1228 Tháng hiện tại: 64851 Tổng lượt truy cập: 9484260

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG