Thông báo số 116/TB-HVCTQG về việc tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác pháp chế và công tác văn phòng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỒ CHÍ MINH

____________

Số: 116 /TB-HVCTQG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác pháp chế

và công tác văn phòng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2014 (ban hành kèm theo Quyết định số 683/QĐ- HVCTQG ngày 28- 02-2014), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác pháp chế và công tác văn phòng, nội dung cụ thể như sau:

I. Thời gian:

- Từ  ngày 12 đến ngày 16-5-2014 (bao gồm cả thời gian đi nghiên cứu thực tế).

- Khai giảng: 8h00 ngày 12-5-2014.

- Bế giảng: 10h00 ngày 16-5-2014.

II. Thành phần

- Các đơn vị thuộc Văn phòng Học viện: mỗi đơn vị 01 người (riêng Phòng Pháp chế và Phòng Tổng hợp cử tất cả cán bộ, công chức tham gia);

-  Cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, công tác văn phòng của Văn phòng các Học viện trực thuộc: mỗi Học viện 02 người;

- Cán bộ, công chức làm công tác văn phòng của các đơn vị chức năng, đơn vị nghiên cứu giảng dạy, đơn vị sự nghiệp: mỗi đơn vị 01 người.

III. Địa điểm

Hội trường số 4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (số 135 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

IV. Kinh phí

Kinh phí đi, về và công tác phí cho học viên tham gia lớp học do đơn vị cử đi học thanh toán theo quy định hiện hành.

Đề nghị Giám đốc Học viện trực thuộc, Thủ trưởng các đơn vị tại Trung tâm Học viện cử cán bộ tham gia Lớp học theo đúng thời gian và thành phần nêu trên. Danh sách cán bộ tham gia Lớp học đề nghị gửi Phòng Pháp chế (Văn phòng Học viện) trước ngày 06-5-2014.

Lưu ý:

- Thông tin chi tiết về Lớp học, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên viên Phòng Pháp chế, số điện thoại: 097 5588855.

- Học viên có nhu cầu ở nội trú tại Học viện, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Phòng Quản lý Ký túc xá, số điện thoại: 098 6759577.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện;

- Các đơn vị trực thuộc Học viện;

- Các phòng thuộc Văn phòng Học viện;

- Lưu: VT, PC.

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 (đã ký)

 

 

Nguyễn Chí Hướng

 

 


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 179 Hôm nay: 1222 Tháng hiện tại: 64845 Tổng lượt truy cập: 9484254

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG