Thông tin công tác thanh tra quý III năm 2016

1. Hoạt động thanh tra

(1) Thanh tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

- Cán bộ Ban Thanh tra đã thực hiện 47 lượt thanh tra đối với các hệ lớp tại Học viện trong đó có 29 lượt thi, kiểm tra và 18 lượt thanh tra việc thực hiện Nội quy, Quy chế đào tạo (tính đến ngày 15-9-2016).

- Cùng với hoạt động thanh tra, kiểm tra thực tế trên lớp học, cán bộ của Ban Thanh tra thường xuyên theo dõi việc thực hiện Nội quy, Quy chế đào tạo qua camera truyền hình giảng dường.

(2) Thanh tra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

Thực hiện Quyết định số 3748/QĐ-HVCTQG ngày 24-8-2016 của Giám đốc Học viện, từ ngày 06-9-2016 đến ngày 20-9-2016, Đoàn Thanh tra của Học viện đã tiến hành thanh tra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền gồm những nội dung sau:

(1) Thanh tra việc thực hiện pháp luật của Nhà nước và các quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với một số lớp Đại học hệ văn bằng hai và hệ vừa làm vừa học, một số lớp cao học;

(2) Thanh tra việc thực hiện pháp luật của Nhà nước và các quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về quản lý các hoạt động khoa học năm 2015 và 2016;

(3) Thanh tra việc thực hiện pháp luật của Nhà nước và các quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản năm 2015 và năm 2016;

(4) Thanh tra việc thực hiện pháp luật của Nhà nước và các quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đoàn Thanh tra đã thực hiện xong các nhiệm vụ được Giám đốc Học viện giao và đang tổng hợp kết quả, xây dựng Báo cáo và Dự thảo Kết luận thanh tra trình Giám đốc Học viện.

- Ban Thanh tra cử 02 cán bộ tham gia Hội đồng đánh giá đề án tốt nghiệp các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung.

2. Kết quả thường trực tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Trong Quý III năm 2016, Ban Thanh tra nhận 02 đơn khiếu nại, không thụ lý vì đơn không đủ điều kiện thụ lý giải quyết (đơn đã được giải quyết và không có tình tiết mới).

- Xây dựng 03 báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ  gồm:

(1) Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III năm 2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

(2) Báo cáo tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo;

(3) Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016 phục vụ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIV.

3. Thường trực công tác phòng, chống tham nhũng

- Thường xuyên theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại Học viện;

- Xây dựng Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý III năm 2016 gửi Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương;

- Xây dựng Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV gửi Thanh tra Chính phủ.

4. Công tác khác

- Tham mưu Giám đốc Học viện ban hành 02 Kết  luận Thanh tra gồm:

(1) Kết Luận Thanh tra số 107/KL-HVCTQG: Kết luận thanh tra kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2016 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

(2) Kết luận thanh tra số 159/KL-HVCTQG ngày 17 tháng 8 năm 2016: Kết luận thanh tra thường xuyên việc thực hiện Nội quy, Quy chế đào tạo của các hệ lớp học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- Cán bộ, công chức, viên chức Ban Thanh tra tiếp tục tham gia nghiên cứu 01 đề tài khoa học cấp cơ sở do Giám đốc Học viện giao nhiệm vụ: “Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do TS Trần Văn Thắng, Phó Chánh Thanh tra làm Chủ nhiệm.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Giám đốc Học viện tại buổi làm việc của Ban Giám đốc với Ban Thanh tra Học viện.

- Lập danh mục tài liệu mật của Ban Thanh tra gửi Giám đốc Học viện qua Vụ Tổ chức - Cán bộ.

- Xây dựng Đề án kế hoạch tinh giảm biên chế từ năm 2016-2021 của Ban Thanh tra./.

-----------
Ban Thanh tra

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 166 Hôm nay: 2162 Tháng hiện tại: 85012 Tổng lượt truy cập: 9627527

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG