Thông tin công tác thanh tra quý IV năm 2016

 

            1. Hoạt động thanh tra

Trong quý IV năm 2016, Ban Thanh tra đã triển khai 05 hoạt động thanh tra, cụ thể:

(1) Thanh tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 3232/QĐ-HVCTQG ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Học viện, từ ngày 15-8-2016 đến ngày 22-12-2016, cán bộ Ban Thanh tra đã thực hiện 218 lượt thanh tra, trong đó có 169 lượt thanh tra việc thi, kiểm tra và 49 lượt thanh tra việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo đối với các hệ lớp tại Học viện Trung tâm và một số lớp Cao cấp Lý luận chính trị (CCLLCT) học trên địa bàn Hà Nội.

(2) Thanh tra kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 4567/QĐ-HVCTQG  ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Học viện, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra 300 hồ sơ thí sinh đăng ký học bổ sung kiến thức; 561 hồ sơ thí sinh dự thi; thanh tra công tác coi thi tại 21 phòng thi ở 03 điểm thi (gồm: Học viện Trung tâm; Học viện Chính trị khu vực II và Học viện Chính trị khu vực III); thanh tra công tác chấm thi của kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016 tại Học viện.

(3) Thanh tra kỳ thi tốt nghiệp Đại học chính trị các chuyên ngành (khóa 2014-2016) tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 4896/QĐ-HVCTQG  ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Học viện, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra công tác tổ chức thi, công tác coi thi tại 04 phòng thi cho 109 học viên; thanh tra công tác chm thi tốt nghiệp và thanh tra công tác bảo vệ luận văn tại 05 Hội đồng chấm luận văn của Kỳ thi tốt nghiệp các lớp Đại học chính trị chuyên ngành công tác Tổ chức, công tác Tôn giáo, công tác Kiểm tra (khóa 2014-2016) tại Học viện.

(4) Thanh tra tại Học viện Chính trị khu vực II

Thực hiện Quyết định số 5864/QĐ-HVCTQG ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Học viện Chính trị khu vực II, gồm các nội dung: Thanh tra 07 lớp CCLLCT do Học viện Chính trị khu vực II mở; Thanh tra việc quản lý hoạt động khoa học năm 2015 và năm 2016 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; Thanh tra việc thực hiện các quy định trong mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; Thanh tra việc thực hiện các quy định về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Học viện Chính trị khu vực II.

(5) Thanh tra việc thực hiện Quy chế quản lý đào tạo đối với Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai

Thực hiện Quyết định số 5231/QĐ-HVCTQG ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Học viện, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện Quy chế Quản lý đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21-4-2016 của Giám đốc Học viện đối với Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai; thanh tra hồ sơ mở lớp và 314 hồ sơ học viên của 04 Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính (LLCT-HC) hệ vừa làm vừa học do Trường Chính trị tỉnh Yên Bái và Lào Cai mở; thanh tra 59 bài thi hết môn186 bài thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp  LLCT-HC do Trường Chính trị tỉnh Lào Cai mở.

          2. Kết quả thường trực tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Trong Quý IV năm 2016, Ban Thanh tra nhận 04 đơn tố cáo, phản ánh, trong đó đã xử lý giải quyết 02 đơn, đang xử lý giải quyết 02 đơn.

- Chánh Thanh tra Học viện ký thừa lệnh Giám đốc Học viện 02 báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ gồm:

(1) Báo cáo tổng kết 04 năm Thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

(2) Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý IV và cả năm 2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

          3. Thường trực công tác phòng, chống tham nhũng

- Xây dựng Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV gửi Thanh tra Chính phủ.

- Xây dựng Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý IV và cả năm 2016 gửi Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương.

- Thường trực theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại Học viện.

          4. Công tác khác

- Tham mưu Giám đốc Học việnban hành 04 Kết  luận Thanh tra gồm:

 (1) Kết luận Thanh tra số 23/KL-HVCTQG ngày 18 tháng 10 năm 2016: Kết luận thanh tra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

(2) Kết luận thanh tra số 265/KL-HVCTQG ngày 29 tháng 11 năm 2016: Kết luận thanh tra kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(3) Kết luận thanh tra số 281/KL-HVCTQG ngày 08 tháng 12 năm 2016; Kết luận thanh tra kỳ thi tốt nghiệp Đại học chính trị các chuyên ngành (khóa 2014-2016) tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(4) Kết luận thanh tra số 301/KL-HVCTQG ngày 23 tháng 12 năm 2016: Kết luận thanh tra việc thực hiện Quy chế Quản lý đào tạo tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái và Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

- Tham mưu Giám đốc Học viện ban hành Thông báo số 707/TB-HVCTQG ngày 14 tháng 11 năm 2016 về việc dừng thanh tra gửi Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Thành phố Hà Nội.

- Cán bộ, công chức, viên chức Ban Thanh tra tiếp tục tham gia nghiên cứu 01 đề tài khoa học cấp cơ sở do Giám đốc Học viện giao nhiệm vụ: “Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do TS Trần Văn Thắng, Phó Chánh Thanh tra làm Chủ nhiệm.

- Chủ trì tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

- Tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Thanh tra đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 của Ban Thanh tra./.

----------------------

Tin: Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Ban Thanh tra

  

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 372 Hôm nay: 2669 Tháng hiện tại: 76621 Tổng lượt truy cập: 9496030

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG