Thông tin công tác thanh tra quý II năm 2017

1. Hoạt động thanh tra

- Quý II năm 2017, Ban Thanh tra đã thực hiện nhiệm vụ của 04 Đoàn Thanh tra, cụ thể như sau:

(1) Thanh tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo tại Học viện Trung tâm:

Thực hiện Quyết định số 3292/QĐ-HVCTQG ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Học viện, cán bộ Ban Thanh tra đã thực hiện 149 lượt thanh tra thường xuyên, gồm: 131 lượt thanh tra việc tổ chức thi, kiểm tra và 18 lượt thanh tra việc thực hiện quy định về giảng dạy, học tập của các lớp.

Qua công tác thanh tra đã ghi nhận một số lớp có tỉ lệ học viên nghỉ học nhiều, các trường hợp học viên vi phạm nội quy, quy chế đào tạo về nền nếp học tập, thi cử. Ban Thanh tra đã có văn bản gửi Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý đề nghị chấn chỉnh tình hình học tập của các lớp, có hình thức xử lý đối với những học viên vi phạm các quy định về việc nghỉ học, vào lớp muộn.

(2) Thanh tra công tác quản lý khoa học tại Học viện theo Quyết định số 1805/QĐ-HVCTQG ngày 04-5-2017 của Giám đốc Học viện

 Ngày 16-5-2017, Đoàn Thanh tra đã tổ chức buổi công bố Quyết định thanh tra đến các đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra. Hiện nay, Đoàn Thanh tra đang tiến hành thực hiện các nội dung thanh tra theo Kế hoạch thanh tra.

(3) Thanh tra việc thực hiện quy định về đề án tốt nghiệp và thi tốt nghiệp đối với các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2016-2017 theo Quyết định số 1766/QĐ-HVCTQG ngày 28-4-2017

Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của Quy chế Đào tạo cao cấp LLCT và Quy chế đào tạo Cao cấp LLCT (Chương IV, chương V sửa đổi bổ sung năm 2017) về việc tổ chức thi tốt nghiệp và bảo vệ Đề án tốt nghiệp đối với 477 học viên lớp cao cấp LLCT hệ tập trung khóa học 2016-2017 tại Học viện Trung tâm. Đoàn Thanh tra đã hoàn thành nhiệm vụ và Giám đốc Học viện đã ban hành Kết luận thanh tra.

(4) Thanh tra Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 tại Học viện theo Quyết định số 1978/QĐ-HVCTQG ngày 19-5-2017

Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và Học viện tại Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 của Học viện tại 02 địa điểm thi gồm: Học viện Trung tâm và Học viện Chính trị khu vực II. Đoàn Thanh tra đã hoàn thành nhiệm vụ và Giám đốc Học viện đã ban hành Kết luận thanh tra.

- Thực hiện kết luận của Giám đốc Học viện tại Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Ban Thanh tra phối hợp với Vụ TCCB xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Quy định Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2017.

2. Kết quả thường trực tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Trong Quý II năm 2017, Ban Thanh tra nhận 04 đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị, trong đó đã xác minh và báo cáo Giám đốc 02 đơn (01 đơn thư chính danh, 01 đơn thư nặc danh), lưu 02 đơn vì gửi không đủ điều kiện xử lý.

- Tiếp 30 lượt công dân tại Phòng Tiếp công dân.

- Xây dựng Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II năm 2017 của Học viện gửi Thanh tra Chính phủ.

3. Thường trực công tác phòng, chống tham nhũng

- Xây dựng Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý II năm 2017 gửi Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương.

- Thường trực theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại Học viện.

4. Công tác khác

- Tham mưu Giám đốc Học viện ban hành 03 Kết luận thanh tra:

(1) Kết luận Thanh tra số 73/KL-HVCTQG ngày 25-4-2017 và Thông báo số 374/TB-HVCTQG ngày 04-5-2017 về việc thực hiện Quy chế quản lý đào tạo tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng.

(2) Kết luận Thanh tra số 116/KL-HVCTQG ngày 08-6-2017 về việc thực hiện quy định về Đề án tốt nghiệp và thi tốt nghiệp đối với các lớp Cao cấp LLCT hệ tập trung khóa học 2016-2017 tại Học viện.

(3) Kết luận thanh tra số 236/KL-HVCTQG ngày 21-6-2017 về Kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục giám sát, đôn đốc việc thực hiện các Kết luận thanh tra của Giám đốc Học viện.

- Triển khai nghiên cứu 01 đề tài khoa học cấp cơ sở do Giám đốc giao nhiệm vụ: "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh qua góc nhìn thanh tra", ThS Đặng Hải Yến, PTP Thanh tra Kinh tế - Xã hội chủ nhiệm.

- Xây dựng Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2017 gửi Giám đốc Học viện (qua Vụ Quản lý khoa học).

- Xây dựng công văn về việc thực hiện kế hoạch công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2017 gửi Hiệu trưởng Trường Chính trị các tỉnh Lạng Sơn, Đắc Lắc, Đắc Nông.

- Xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 kèm theo biểu mẫu dự kiến triển khai thực hiện các hoạt động thanh tra năm 2018 và đề nghị trang cấp tài sản năm 2018 gửi Giám đốc Học viện (qua Phòng Tài vụ, Văn phòng Học viện).

- Xây dựng Dự thảo Quyết định thanh tra và kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 trình Giám đốc Học viện phê duyệt.

- Tổng hợp Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý II năm 2017 trong toàn hệ thống Học viện gửi Thanh tra Chính phủ.

- Tham dự đầy đủ các Hội nghị, hội thảo theo yêu cầu của Giám đốc Học viện./.

Tin: Ban  Thanh tra Học viện

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 241 Hôm nay: 3361 Tháng hiện tại: 95541 Tổng lượt truy cập: 9638056

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG