Thông tin công tác thanh tra quý III năm 2017

1. Hoạt động của các Đoàn Thanh tra

Quý III năm 2017, Ban Thanh tra đã thực hiện nhiệm vụ của 02 Đoàn Thanh tra, cụ thể như sau:

(1) Thanh tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo tại Học viện Trung tâm:

Thanh tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo tại Học viện Trung tâm theo Quyết định số 3146/QĐ-HVCTQG ngày 01-8-2017 của Giám đốc Học viện: Trong tháng Quý III năm 2017, cán bộ Ban Thanh tra  tiến hành 35 lượt thanh tra, trong đó có 29 lượt thanh tra công tác thi, kiểm tra và 06 lượt thanh tra việc thực hiện Nội quy, Quy chế đào tạo; giám sát lớp học qua hệ thống camera truyền hình giảng đường.

(2)  Thanh tra việc thực hiện bộ Quy chế quản lý đào tạo đối với trường Chính trị tỉnh Bình Định và trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 4147/QĐ-HVCTQG ngày 12-9-2017 của Giám đốc Học viện

Đoàn Thanh tra đang tiến hành thanh tra việc thực hiện bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21-4-2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với trường chính trị tỉnh Bình Định và trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.

2. Kết quả thường trực tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

 - Trong Quý III năm 2017, Ban Thanh tra nhận 03 tố cáo, kết quả phân loại và xử lý như sau: đã tham mưu Giám đốc Học viện xử lý 02 đơn, lưu 01 đơn vì đơn thư nặc danh, không thuộc thẩm quyền xử lý.

- Tổng hợp 02 Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo gửi Thanh tra Chính phủ gồm: (1) Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III và 9 tháng năm 2017, (2) Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kì họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV.

3. Thường trực công tác phòng, chống tham nhũng

- Xây dựng 02 báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng gửi Thanh tra Chính phủ: (1) Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng năm 2017; (2) Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kì họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

- Thường trực theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại Học viện.

4. Công tác khác

- Xây dựng công văn số 40/BTTr ngày 03-7-2017 V/v thực hiện Kết luận thanh tra tại Học viện Chính trị khu vực II gửi Giám đốc Học viện.

- Tham mưu Giám đốc Học viện ban hành Kết luận thanh tra số 262/KL-HVCTQG ngày 16-7-2017 về công tác quản lý khoa học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Xây dựng Dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (giai đoạn 2017-2020) của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Xây dựng Dự thảo Quyết định, kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Tổng hợp báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Quý III và 9 tháng năm 2017 gửi Thanh tra Chính phủ.

- Cán bộ Ban Thanh tra tham dự buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác với Thanh tra tỉnh Lào Cai theo lời mời của Thanh tra tỉnh Lào Cai.

-  Triển khai nghiên cứu 01 đề tài khoa học cấp cơ sở do Giám đốc giao nhiệm vụ: "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh qua góc nhìn thanh tra", ThS Đặng Hải Yến, PTP Thanh tra Kinh tế - Xã hội chủ nhiệm

- Tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ theo yêu cầu của Giám đốc Học viện./.

Nguồn: Ban Thanh tra

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 399 Hôm nay: 2695 Tháng hiện tại: 76647 Tổng lượt truy cập: 9496056

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG