• Tin về hoạt động thanh tra

  Thực hiện Quyết định số 2607/QĐ-HVCT-HCQG ngày 09/10/2009 của Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về việc thành lập Đoàn thanh tra, Đoàn Thanh tra của Ban Thanh tra Học viện đã tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thi, việc thực hiện nội quy phòng thi đối với thi học phần của các hệ đào tạo tại Trung tâm Học viện

 • Về việc đôn đốc kê khai tài sản, thu nhập

  Thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09-3-2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13-11-2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã có Công văn số 524/HVCT-HCQG-CB ngày 20-6-2008 yêu cầu các đồng chí Thủ trưởng phối hợp với cấp ủy đơn vị tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP trong toàn Học viện.

 • Thanh tra các lớp do Học viện mở tại địa phương

  Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra nhằm nắm tình hình giảng dạy, học tập của 3 lớp do trung tâm Học viện mở tại các địa phương: Lớp CCLLCT tại chức Khoá III (2007-2009) tỉnh Hải Dương;  Lớp CCLLCT Hà Tây khoá III (2007-2009); Lớp CCLLCT tại chức Yên Bái Khoá III (2007-2009).

 • Kiểm tra công tác tổ chức thi và việc thực hiện nội quy phòng thi

  Qua thanh tra cho thấy: Các buổi thi học phần đã được tổ chức khá tốt (có thông báo lịch thi, cán bộ coi thi nghiêm túc, thực hiện đúng các khâu trong một buổi thi, duy trì trật tự và kỷ luật phòng thi…). Học viên tham gia buổi thi trật tự, tập trung làm bài với thái độ tương đối nghiêm túc.

 • Thanh tra công tác tuyển sinh, xét duyệt hồ sơ mở lớp và hồ sơ học viên các hệ lớp tại Trung tâm Học viện

  Thực hiện Quyết định số 2338/QĐ-HVCT-HCQG ngày 30-9-2008 của Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc thành lập đoàn thanh tra, Đoàn Thanh tra thuộc Ban Thanh tra Học viện đã tiến hành thanh tra công tác tuyển sinh, xét duyệt hồ sơ mở lớp và hồ sơ học viên các hệ lớp tại trung tâm Học viện từ ngày 8-10-2008 đến ngày 24-10-2008.

 • Quyết định số 2115/QĐ-HVCT-HCQG ngày 22/9/2008 về nhiệm vụ thanh tra năm học 2008-2009

  Về nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2008-2009

 • Thanh tra, kiểm tra việc thi học phần các hệ đào tạo tại Trung Tâm Học viện

  Thực hiện Quyết định số 859/QĐ-HVCT-HCQG ngày 03-4-2008 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về thanh tra, kiểm tra thi học phần, Ban Thanh tra đã tiến hành kiểm tra 42 buổi thi học phần (34 buổi thi viết, 8 buổi thi vấn đáp) đối với các hệ đào tạo tại Trung tâm Học viện từ ngày 10-4 đến ngày 30-5-2008.

 • Kiểm tra hồ sơ mở lớp và hồ sơ học viên các hệ lớp tại Trung tâm Học viện

  Thực hiện quyết định số 2371/QĐ-HVCTQG ngày 24-9-2007 của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2007 – 2008, trong các ngày từ ngày 4 đến ngày 11-3-2008, Ban Thanh tra đã tiến hành đọc kiểm tra hồ sơ mở lớp và hồ sơ học viên các hệ lớp tại trung tâm Học viện.

 • Hội thảo khoa học “Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động nghiên cứu khoa học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay”

  Ngày 16/01/2008, Ban thanh tra Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động nghiên cứu khoa học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay”.

 • Hội thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc tổ chức thực hiện ở Học viện CTQG Hồ Chí Minh.

  Ngày 19/9/2007, Ban Thanh tra tổ chức Hội thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc tổ chức thực hiện ở Học viện CTQG Hồ Chí Minh.Đến dự Hội thảo có PGS.TS Vũ Đình Hoè, các đồng chí lãnh đạo của Văn phòng, một số Vụ, Viện, Phòng thuộc Văn phòng Học viện và các nhà khoa học là cộng tác viên tham gia viết bài cho Hội thảo.

 • Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2007

  Từ ngày 7 đến ngày 12/5/2007, tại Trung tâm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra cho các cán bộ làm công tác thanh tra của toàn hệ thống Học viện và 64 Trường Chính trị tỉnh, thành phố.

 • Công tác Thanh tra của Học viện Quý I/2007

  Phân công cán bộ tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra, Tổ công tác do Ban Giám đốc và Đảng uỷ thành lập và tiến hành Xử lý có kết quả một số vụ việc nổi cộm ở Học viện; tổ chức xác minh thông tin phản ánh về vi phạm của cán bộ, giảng viên; phối hợp với Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Học viện Khu vực I, Học viện Khu vực III thanh tra theo đơn thư và các quyết định của Giám đốc Học viện...

 • Quy chế hoạt động Thanh tra (Ban hành kèm theo Quyết định số 3324/QĐ-HVCTQG ngày 14/12/2006)

  Ngày 14/12/2006, Giám đốc Học viện đã ký Quyết định số 3324/QĐ-HVCTQG ban hành Quy chế hoạt động Thanh tra. Website Học viện trân trọng giới thiệu toàn văn Quy chế để cán bộ, công chức, viên chức  biết và thực hiện.

 • Thông báo 229 ngày 10/11/2006 về việc tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 khóa X

  * Báo cáo viên: GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh * Thành phần: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Học viện * Thời gian: 8giờ 00’ ngày 15-11-2006 (Thứ Tư).

 • Thông báo ngày 7/11/2006 về thanh tra, kiểm tra thường xuyên

  Ban Thanh tra Học viện tiến hành thường xuyên hoạt động thanh tra, kiểm tra về giáo dục - đào tạo tại Học viện trung tâm và các Học viện chính trị khu vực những nội dung sau đây sau đây: * Việc thực hiện Quyết định số 80/QĐ-HVCTQG và Quyết định số 685/2006/QĐ-HVCTQG; * Việc thực hiện Quy chế giảng viên; Quy chế học viên và Quy chế chủ nhiệm lớp ở tất cả các hệ lớp; * Công tác tổ chức thi và làm bài thi học phần, thi tốt nghiệp;

1 2 3 4 5 6

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 333 Hôm nay: 1548 Tháng hiện tại: 81782 Tổng lượt truy cập: 8289055

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG