Tạp chí Lịch sử Đảng: Góp phần vào thành công của ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong suốt hơn 20 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Lịch sử Đảng ngày càng gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo của Viện Lịch sử Đảng và Học viện, góp phần thúc đẩy khoa học Lịch sử Đảng phát triển, có nhiều đóng góp vào công tác tổng kết lý luận và thực tiễn, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng thời thông tin những kết quả nghiên cứu, tư liệu mới về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng đã góp phần quan trọng vào công tác giáo dục tư tưởng, tình cảm cách mạng, phục vụ công cuộc đổi mới của Đảng.

Trước đòi hỏi của yêu cầu công việc là thông tin những kết quả nghiên cứu, tư liệu mới về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Tạp chí Lịch sử Đảng đã xây dựng được đội ngũ cộng tác viên đông đảo, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, tâm huyết với ngành Lịch sử Đảng. Để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, Tạp chí thường xuyên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về báo chí, về phương pháp giảng dạy tích cực, về ngoại ngữ, về kinh điển mác xít, cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Từ những nỗ lực của tập thể và của từng cá nhân, trong 5 năm (2010 - 2015), tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Lịch sử Đảng đã công bố nhiều bài nghiên cứu về những sự kiện quan trọng của Đảng, của ngành Lịch sử Đảng. Đặc biệt, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, từ năm 2011, Tạp chí mở chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; năm 2012 ra Chuyên mục Kỷ niệm 50 năm truyền thống ngành Lịch sử Đảng và tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngành Lịch sử Đảng (5-2012). Cùng với các chuyên mục thường kỳ, Tạp chí chú trọng bám sát các chủ đề lớn trong lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, đặc biệt là chuyên đề về Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Kỷ niệm 65 năm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng... Tạp chí đã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng bài tổng kết sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng, tăng cường số bài Những vấn đề chung về Lịch sử Đảng; tổng kết những vấn đề Lịch sử Đảng trong thời kỳ đổi mới, về Sự nghiệp - Tư tưởng Hồ Chí Minh. Một trong những thành tích nổi bật thời gian qua là Tạp chí đã kết hợp giữa nhiệm vụ là diễn đàn nghiên cứu của ngành Lịch sử Đảng toàn quốc, chú trọng công bố những kết quả nghiên cứu mới của chuyên ngành Lịch sử Đảng và công tác Lịch sử Đảng bộ địa phương, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác lý luận của Đảng, kỷ niệm những sự kiện chính trị, lịch sử trong năm. Các bài viết đăng trên Tạp chí đã bám sát chủ đề, chất lượng các bài đăng đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, quan điểm, đường lối của Đảng, không để sai sót về chính trị tư tưởng. Song song với việc đổi mới về nội dung, hình thức trình bày Tạp chí cũng thường xuyên được cải tiến in hai màu trang nhã và đang tiến hành quy trình đổi mới một bước cơ bản hình thức tạp chí; phát hành đúng thời hạn, số lượng phát hành ổn định và có tăng, đáp ứng yêu cầu bạn đọc.

được những kết quả đáng ghi nhận như trên là do có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Tạp chí trong việc triển khai hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng đến các phòng; chống bệnh hình thức trong tổ chức, phát động phong trào thi đua, quan tâm đến cán bộ nhằm thi đua, khen thưởng hướng tới sự công bằng. Lãnh đạo Tạp chí nhận thức đúng vai trò của công tác thi đua, khen thưởng là công cụ quản thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị, lấy thành tích trong thi đua làm tiêu chí đánh giá tư cách đảng viên, đoàn viên; duy trì phát triển phong trào thi đua đi vào thực chất; gắn với thi đua: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Xây dựng nền nếp công tác, sinh hoạt trong cơ quan, đơn vị”, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”... Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và đăng ký thi đua với những nội dung mới cách làm mới mang tính sáng tạo, thiết thực, chú trọng giải quyết nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình đề ra.

Với những nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều các nhân đã nhận được nhiều hình thức khen thưởng như Bằng khen của Giám đốc Học viện, Huân chương Lao động.  Năm 2013, Tạp chí đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Có thể khẳng định rằng Tạp chí Lịch sử Đảng đã có những đóng góp quan trọng vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, là công cụ tuyên truyền, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đấu tranh với những quan điểm lệch lạc, sai trái, xuyên tạc lịch sử; đóng góp có hiệu quả vào công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, góp phần đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

-----------
Ban Thi đua - Khen thưởng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 490 Hôm nay: 2647 Tháng hiện tại: 137028 Tổng lượt truy cập: 8490560

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG