Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng - Đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua năm học 2015 - 2016


                                     Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng

Ngày 19/8/1987, Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng được thành lập và trở thành đơn vị đầu tiên trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng trực tiếp những yêu cầu của sự nghiệp cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Gần 40 năm phấn đấu và trưởng thành, với sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, giảng viên, Viện đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao như thực hiện giảng dạy, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới dạng sách toàn tập, tuyển tập, các sách chuyên đề - những sách công cụ tra cứu để phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh cho các trường đại học, trường chính trị trong cả nước… Ghi dấu cho những thành công trên chặng đường phát triển đó, Viện đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng như Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Huân chương Độc lập và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, trong năm học 2015-2016, Viện đã được tặng Cờ thi đua cấp Bộ và được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Viện hiện có 24 cán bộ, viên chức, trong đó có 02 phó giáo sư, tiến sĩ, 05 tiến sĩ, 10 thạc sĩ. Cơ cấu của Viện được chia làm 4 phòng ban gồm: Ban Lịch sử tư tưởng, Ban Lý luận chung, Ban Chuyên đề và Phòng Hành chính - Tổng hợp. Mặc dù là một tập thể tương đối trẻ (với độ tuổi của đa số cán bộ ở dưới tuổi 40), kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy còn chưa nhiều song để hoàn thành tốt một khối lượng công việc không nhỏ, tập thể Viện đã biết phát huy những giá trị truyền thống mà các thế hệ đi trước đã dầy công vun đắp đó là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, là việc luôn nêu cao ý thức trách nhiệm của bản thân đối với sự phát triển chung của đơn vị.

Là cơ quan được giao nhiệm vụ chuyên nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng, trong những năm qua, Viện Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, biên soạn, xuất bản hàng chục các tập sách toàn tập, tuyển tập, sách chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh như: Hồ Chí Minh toàn tập (10 tập, xuất bản lần thứ nhất năm 1990), Hồ Chí Minh toàn tập (12 tập, xất bản lần thứ hai năm 1996), Hồ Chí Minh tuyển tập (3 tập) và đĩa CDROM Hồ Chí Minh toàn tập (2002), Hồ Chí Minh- Biên niên sử, Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân… Dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Giám đốc Học viện, Viện đã xuất bản hàng chục đầu sách về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam như: Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Hoàn Quốc Việt, Võ Văn Kiệt… Đây được coi là những bộ sách quý giá, là những đánh giá, nhận định chính thức của Đảng, Nhà nước về những đóng góp, cống hiến của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng, giải phóng và phát triển đất nước. Trong công tác nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, Phòng tư liệu về Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng, Nhà nước của Viện hiện đang lưu trữ một số lượng tài liệu tương đối phong phú với khoảng 25.000 trang tư liệu gồm nhiều thể loại về Hồ Chí Minh, gia phả, tộc phả một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước để phục vụ cho việc tra cứu, giảng dạy trong và ngoài Học viện.

Để nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, Viện đã tăng cường sự hợp tác chặt chẽ với Viện Hồ Chí Minh thuộc trường đại học Tổng hợp Xanh Petecbua (Liên bang Nga), Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Trường Đại học Bắc Kinh, Ban Văn hiến thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc…trong việc tổ chức tổ chức gặp gỡ, tọa đàm, hội thảo khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam.  Ngoài ra, Viện còn thẩm định một số công trình nghiên cứu về Hồ Chí Minh của các tác giả trong và ngoài nước khi được giao; tham dự các Hội thảo khoa học quốc tế về Hồ Chí Minh ở Nga, Pháp, Cu Ba, Lào, Thái Lan và một số Hội thảo khoa học do UNESCO tổ chức. Cùng với đó, Viện còn là đơn vị chủ trì thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp bộ trọng điểm, đề tài cấp cơ sở, hội thảo cấp quốc gia, tọa đàm… có tiếng vang lớn, được các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài Học viện đánh giá cao như: “Vận dụng tư tưởng, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, Phát huy nhân tố con người Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Đổi mới cơ bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam”, “Vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin của Đảng ta trong thời kỳ trước đổi mới”, “Từ điển Hồ Chí Minh học”, “Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, “Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại”… Những kết quả nghiên cứu khoa học đó đã góp phần quan trọng trong việc xác định những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, đóng góp thiết thực vào việc khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam trong hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ những đóng góp trong công tác nghiên cứu khoa học, năm 2014, Viện đã vinh dự Giám đốc Học viện tặng Bằng khen trong công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2009-2014.

Trong công tác giảng dạy, Viện cũng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận với chất lượng dạy và học không ngừng được chú trọng. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy đã được đội ngũ giảng viên của Viện thực hiện tốt với việc chú trọng tự nâng cao kỹ năng sư phạm, áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến trong quá trình lên lớp… Nhờ vậy, chất lượng của các giờ giảng đã ngày càng được nâng cao, đã có giảng viên của Viện vinh dự đạt danh hiệu Giảng viên giảng dạy xuất sắc, giảng viên giảng dạy giỏi trong  Hội thi Giảng viên giảng dạy giỏi cấp Bộ lần I do Học viện tổ chức năm 2014.

Ngay từ năm 2001, Viện đã là đơn vị đầu tiên của cả nước được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học, đến năm 2014 bắt đầu thực hiện đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các thế hệ giảng viên của Viện đã nỗ lực từng bước xây dựng và hoàn thiện chương trình, giáo trình, bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ giảng dạy và cung cấp tài liệu giáo khoa. Đã có hàng trăm học viên tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học, trở thành nguồn cán bộ đảm nhận công tác nghiên cứu, giảng dạy về Tư tưởng Hồ Chí Minh tại các trường đại học, trường chính trị, trường bộ, ngành trong cả nước.

Trên con đường phát triển, Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng đã và đang khẳng định được vị thế, vai trò tiên phong của đơn vị trong công tác nghiên cứu, giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh. Hy vọng đây sẽ là động lực để mỗi cán bộ, giảng viên của Viện nỗ lực cống hiến hơn nữa hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện.
--------------
Ban Thi đua - Khen thưởng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 231 Hôm nay: 2305 Tháng hiện tại: 113813 Tổng lượt truy cập: 9174249

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG