• Thông báo về việc kiểm tra đầu vào lớp tiếng Anh luyện thi IELTS

  Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị - hành chính năm 2012, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh quyết định tổ chức lớp tiếng Anh nâng cao (nguồn thi IELTS) do Trung tâm Language Link giảng dạy. Các chuyên gia nước ngoài sẽ kiểm tra trình độ để lựa chọn học viên tham gia lớp học.

 • Kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2012

  Căn cứ Công văn số 54/HĐCDGSNN ngày 15-5-2012 hướng dẫn thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở 2012 và Công văn số 50/HĐCDGSNN ngày 15-5-2012 về Lịch và Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2012 của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch triển khai thực hiện công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2012 trong hệ thống Học viện.

 • Tài liệu phục vụ kỳ thi nâng ngạch cho viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2012

  Tài liệu phục vụ kỳ thi nâng ngạch cho viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2012

 • Một số định hướng viết và bảo vệ đề án trong kỳ thi nâng ngạch cho viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2012

  - Về nội dung: đề án do thí sinh tự chọn 1 vấn đề (trong số các vấn đề do Hội đồng thi đặt ra) có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công tác thí sinh đang đảm nhiệm và phù hợp với với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành. - Thời gian viết đề án: 1 ngày (08 giờ), bản viết này sẽ được Hội đồng thi sao thành 04 bản (1 bản giao lại cho thí sinh để chuẩn bị bảo vệ, 3 bản giao cho Hội đồng chấm thi). - Bảo vệ đề án: thí sinh cỏ thể sử dụng bản đã viết hoặc bản tóm tắt đề án (nếu có) để bảo vệ trước Hội đồng trong khoảng thời gian tối đa là 30 phút.

 • Hướng dẫn điền phiếu cán bộ, công chức, viên chức

  Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Giám đốc Học viện quyết định triển khai đề án quản lý trên phần mềm máy tính toàn bộ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Để đề án triển khai có hiệu quả, đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị điền đầy đủ thông tin vào Phiếu Cán bộ, công chức, viên chức. Để việc kê khai được thống nhất, Vụ Tổ chức - Cán bộ hướng dẫn việc điền phiếu.

 • Danh sách công chức không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2011

  Danh sách công chức không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2011

 • Kết quả một số nội dung, nhiệm vụ trong công tác tổ chức - cán bộ của Học viện Quý III/2011 và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2011

  Phương hướng, nhiệm vụ công tác tổ chức - cán bộ quý IV/20111. Tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về Học viện, trên cơ sở đó kiến nghị điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn mô hình tổ chức và cơ chế quản lý chung của toàn Học viện; kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Hệ thống Học viện. 2. Tiếp tục hoàn thiện văn bản pháp quy, trình Thủ tướng ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 06 Học viện trực thuộc. 3. Rà soát biên chế cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Học viện Trung tâm và các Học viện trực thuộc.

 • Mẫu cấp sổ bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức mới được tuyển dụng vào Học viện

  Để phục vụ việc làm thủ tục cấp sổ bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức mới được tuyển dụng vào Học viện, chưa được cấp sổ bảo hiểm xã hội lần đầu, đề nghị cá nhân nộp các loại giấy tờ sau:1. 03 tờ khai tham gia BHXH, BHYT bắt buộc2. 01 bản phô tô Chứng minh thư nhân dân.3. 01 bản phô tô thẻ Bảo hiểm y tế (nếu có).

 • Lịch làm việc của Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở

  Lịch làm việc của Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở

 • Kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011

  Mục tiêu, yêu cầu: Việc triển khai công tác xét đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011 của Học viện góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện. Do vậy, Giám đốc Học viện yêu cầu các ứng viên đăng ký xét cần đề cao tính trung thực trong việc kê khai các công trình khoa học, báo cáo kết quả nghiên cứu, giảng dạy, hoạt động khoa học của cá nhân; các thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện nêu cao tinh thần trách nhiệm, khách quan trong việc thẩm định hồ sơ đăng ký, bỏ phiếu tín nhiệm các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011 tại Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện.

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ tháng 9/2010

  Qyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo thí, Phương pháp giảng dạy và hỗ trợ đào tạo. Qyết định thành lập: Hội đồng thi nâng ngạch viên chức trong hệ thống cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể năm 2010; Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích xuất sắc cho cán bộ, công chức, viên chức. Qyết định tiếp nhận mới 03 cán bộ; tiếp nhận lại 03 cán bộ; kéo dài thời gian công tác cho 02 đồng chí; ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn 01 cán bộ, xác định thời hạn 04 cán bộ; đi thực tế hàng năm cho 07 đoàn; 09 đồng chí đi công tác trong nư­­ớc; hỗ trợ kinh phí đào tạo 02 đồng chí; tiếp nhận lại 03 đồng chí; nâng lư­ơng thường xuyên cho 32 đồng chí.

 • Danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2010

  Danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2010

 • Công bố Quyết định về việc thành lập các đoàn thanh tra năm học 2010 - 2011

  Đồng chí Ngô Mạnh Hà, Trưởng đoàn thanh tra, thay mặt đoàn thanh tra, đọc toàn văn Quyết định số 2191/QĐ-HVCT ngày 01-10-2010 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc thành lập Đoàn Thanh tra nhằm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế đào tạo tại Trung tâm Học viện năm học 2010-2011; Quyết định số 2190/QĐ-HVCT-HCQG ngày 01/10/2010 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc thành lập Đoàn thanh tra nhằm thanh tra, kiểm tra hồ sơ mở lớp, hồ sơ học viên của 21 lớp thuộc các hệ đào tạo của Trung tâm Học viện. Đồng chí cũng đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, chương trình làm việc của Đoàn thanh tra; nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra; thành viên đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra.

 • Danh sách cán bộ dự thi chuyên viên chính năm 2010

  Danh sách cán bộ dự thi chuyên viên chính năm 2010

 • Công tác tổ chức - cán bộ trong tháng 7,8/2010

  * Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. * Quyết định để 02 đồng chí thôi giữ chức vụ lãnh đạo: TS Phạm Đình Huỳnh - thôi giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IVtừ 01-9-2010; TS Vũ Văn Châu, Phó Chánh Thanh tra Học viện từ 01-10-2010. * Tiếp nhận và bổ nhiệm TS  Nguyễn Quốc Dũng – Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Trà Vinh – giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính khu vực IV từ ngày 01-9-2010. * Tổ chức để hợp đồng chức danh giáo sư cơ sở xét đề nghị công nhận chức danh Giáo sư cho 04 nhà giáo và chức danh Phó giáo sư cho 24 nhà giáo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 139 Hôm nay: 2485 Tháng hiện tại: 79567 Tổng lượt truy cập: 9498976

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG