• Danh sách công chức không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2011

  Danh sách công chức không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2011

 • Kết quả một số nội dung, nhiệm vụ trong công tác tổ chức - cán bộ của Học viện Quý III/2011 và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2011

  Phương hướng, nhiệm vụ công tác tổ chức - cán bộ quý IV/20111. Tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về Học viện, trên cơ sở đó kiến nghị điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn mô hình tổ chức và cơ chế quản lý chung của toàn Học viện; kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Hệ thống Học viện. 2. Tiếp tục hoàn thiện văn bản pháp quy, trình Thủ tướng ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 06 Học viện trực thuộc. 3. Rà soát biên chế cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Học viện Trung tâm và các Học viện trực thuộc.

 • Mẫu cấp sổ bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức mới được tuyển dụng vào Học viện

  Để phục vụ việc làm thủ tục cấp sổ bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức mới được tuyển dụng vào Học viện, chưa được cấp sổ bảo hiểm xã hội lần đầu, đề nghị cá nhân nộp các loại giấy tờ sau:1. 03 tờ khai tham gia BHXH, BHYT bắt buộc2. 01 bản phô tô Chứng minh thư nhân dân.3. 01 bản phô tô thẻ Bảo hiểm y tế (nếu có).

 • Lịch làm việc của Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở

  Lịch làm việc của Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở

 • Kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011

  Mục tiêu, yêu cầu: Việc triển khai công tác xét đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011 của Học viện góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện. Do vậy, Giám đốc Học viện yêu cầu các ứng viên đăng ký xét cần đề cao tính trung thực trong việc kê khai các công trình khoa học, báo cáo kết quả nghiên cứu, giảng dạy, hoạt động khoa học của cá nhân; các thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện nêu cao tinh thần trách nhiệm, khách quan trong việc thẩm định hồ sơ đăng ký, bỏ phiếu tín nhiệm các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011 tại Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện.

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ tháng 9/2010

  Qyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo thí, Phương pháp giảng dạy và hỗ trợ đào tạo. Qyết định thành lập: Hội đồng thi nâng ngạch viên chức trong hệ thống cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể năm 2010; Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích xuất sắc cho cán bộ, công chức, viên chức. Qyết định tiếp nhận mới 03 cán bộ; tiếp nhận lại 03 cán bộ; kéo dài thời gian công tác cho 02 đồng chí; ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn 01 cán bộ, xác định thời hạn 04 cán bộ; đi thực tế hàng năm cho 07 đoàn; 09 đồng chí đi công tác trong nư­­ớc; hỗ trợ kinh phí đào tạo 02 đồng chí; tiếp nhận lại 03 đồng chí; nâng lư­ơng thường xuyên cho 32 đồng chí.

 • Danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2010

  Danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2010

 • Công bố Quyết định về việc thành lập các đoàn thanh tra năm học 2010 - 2011

  Đồng chí Ngô Mạnh Hà, Trưởng đoàn thanh tra, thay mặt đoàn thanh tra, đọc toàn văn Quyết định số 2191/QĐ-HVCT ngày 01-10-2010 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc thành lập Đoàn Thanh tra nhằm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế đào tạo tại Trung tâm Học viện năm học 2010-2011; Quyết định số 2190/QĐ-HVCT-HCQG ngày 01/10/2010 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc thành lập Đoàn thanh tra nhằm thanh tra, kiểm tra hồ sơ mở lớp, hồ sơ học viên của 21 lớp thuộc các hệ đào tạo của Trung tâm Học viện. Đồng chí cũng đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, chương trình làm việc của Đoàn thanh tra; nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra; thành viên đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra.

 • Danh sách cán bộ dự thi chuyên viên chính năm 2010

  Danh sách cán bộ dự thi chuyên viên chính năm 2010

 • Công tác tổ chức - cán bộ trong tháng 7,8/2010

  * Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. * Quyết định để 02 đồng chí thôi giữ chức vụ lãnh đạo: TS Phạm Đình Huỳnh - thôi giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IVtừ 01-9-2010; TS Vũ Văn Châu, Phó Chánh Thanh tra Học viện từ 01-10-2010. * Tiếp nhận và bổ nhiệm TS  Nguyễn Quốc Dũng – Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Trà Vinh – giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính khu vực IV từ ngày 01-9-2010. * Tổ chức để hợp đồng chức danh giáo sư cơ sở xét đề nghị công nhận chức danh Giáo sư cho 04 nhà giáo và chức danh Phó giáo sư cho 24 nhà giáo.

 • Công tác Tổ chức - cán bộ trong tháng 6/2010

  - Trình Giám đốc Học viện ký Kế hoạch Tổ chức Kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2010). - Quyết định cử 19 đoàn cán bộ ở Trung tâm Học viện, các Học viện trực thuộc đi nghiên cứu, công tác và thăm thân tại n­ước ngoài. - Ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn 01 đồng chí. - Nâng l­ương th­ường xuyên cho 07 đồng chí. - Quyết định nghỉ việc để nhận sổ h­ưu cho 02 đồng chí.

 • Công tác tổ chức - cán bộ của Học viện trong tháng 5-2010

  1. Trình Giám đốc ký quyết định kéo dài thời gian công tác cho 03 đồng chí: 2. Cử 18 đoàn cán bộ ở Trung tâm Học viện và các Học viện trực thuộc đi nghiên cứu, công tác tại n­ước ngoài. 3. Ký hợp đồng làm việc với 47 đồng chí. 4. Nâng l­ương th­ường xuyên cho 14 đồng chí; chuyển loại công chức cho 04 đồng chí.

 • Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức - cán bộ

  Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức - cán bộ năm học 2009-2010. * Thời gian: 01 ngày, trong khoảng 15-18 tháng 6 năm 2010 (ngày cụ thể sẽ thông báo sau). *  Địa điểm: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV.

 • Công tác Tổ chức - cán bộ của Học viện trong tháng 4/2010

  * Giám đốc Học viện ra quyết định thành lập: Trung tâm Khảo thí, phương pháp giảng dạy và hỗ trợ đào tạo; Ban thư ký Hội đồng xét tặng các danh hiệu Nhà giáo; Ban Quản lý lớp tập huấn thuế thu nhập cá nhân; Ban quản lý lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế về pháp luật. * Ra Thông báo về quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cho các đơn vị thuộc Trung tâm Học viện. * Quyết định kéo dài thời gian công tác cho 02 đồng chí.

 • Công tác tổ chức - cán bộ của Học viện trong tháng 3/2010

  Ban hành Chiến lược cán bộ của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2010;Thành lập: Thành lập Ban Quản lý lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua - khen thưởng, Ban Quản lý lớp bồi dưỡng và tập huấn giáo trình Triết học; ký quyết định kéo dài thời gian công tác cho 12 đồng chí; Cử 12 đoàn cán bộ ở Trung tâm Học viện và các Học viện trực thuộc đi nghiên cứu, công tác và học tập tại nước ngoài.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 257 Hôm nay: 1148 Tháng hiện tại: 109866 Tổng lượt truy cập: 9295534

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG