Hội nghị triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Để thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định công tác phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, đồng thời tổ chức thảo luận, đề ra các chủ trương, định hướng điều hành dự toán ngân sách phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo tính minh bạch, tiết kiệm hiệu quả trong sử dụng nguồn lực tài chính được Đảng, Nhà nước giao phó; sáng ngày 29/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”.
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo Hội nghị; cùng dự còn có các Phó Giám đốc: PGS,TS Nguyễn Tất Giáp, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, các đơn vị dự toán trực thuộc Học viện và tập thể cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và giải pháp triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 nêu rõ: Năm 2016, công tác chỉ đạo, điều hành dự toán đã được Học viện quan tâm thực hiện thường xuyên, cụ thể, bám sát các quy định của Nhà nước và thực tế hoạt động của Học viện. Tại các đơn vị dự toán trực thuộc đã có sự quan tâm, sát sao hơn của thủ trưởng đơn vị và sự cố gắng, nỗ lực của các bộ phận chuyên môn trong thực hiện các chủ trương điều hành dự toán của Học viện. Do vậy, việc thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016 của Học viện đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác quản lý ngân sách theo kế hoạch đã được chú trọng, ngày càng hoàn thiện. Bên cạnh việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch Ngân sách nhà nước hàng năm, Học viện đã kế hoạch hóa khâu tổ chức triển khai thực hiện với việc yêu cầu các đơn vị thụ hưởng ngân sách đăng ký tiến độ thực hiện kế hoạch vốn, dự toán ngân sách nhà nước được giao đối với các nhiệm vụ không thường xuyên nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tiến độ và hiệu quả sử dụng ngân sách.

Trong công tác quản lý tài chính, các khoản thu, chi tài chính đã bám sát dự toán được giao, phương án tự chủ tài chính và và quy chế chi tiêu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các điều kiện chi theo quy định. Tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn kinh phí thuộc dự toán ngân sách năm 2016 có sự tiến bộ, chuyển biến rõ rệt.

Trong năm 2016, công tác quản lý tài sản công đã được quan tâm, định hướng quản lý để tuân thủ các quy định của Nhà nước về mặt số lượng, chất lượng, giá trị, mục đích sử dụng... thúc đẩy tiết kiệm chi ngân sách nhà nước hàng năm. Cùng với việc mua sắm mới tài sản nhằm thực hiện tốt chủ trương ưu tiên bố trí kinh phí để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, việc duy tu, bảo dưỡng, cải tạo, sửa chữa lớn những tài sản hiện có được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, tiết kiệm kinh phí mua sắm mới. Năm 2016 là năm đầu tiên Học viện thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của toàn Hệ thống Học viện theo quy định của Luật đầu tư công.

Báo cáo cũng nêu rõ tồn tại, hạn chế của quá trình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, từ đó tiến hành xây dựng phương án phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị dự toán trực thuộc, công khai các nguyên tắc và số liệu phân bổ dự toán.


                                                 GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện yêu cầu: (i) Về dự toán thu: Vụ Kế hoạch tài chính cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị dự toán cấp III để xác định định mức thu hợp lý trên cơ sở phân tích, đánh giá năng lực, khả năng của từng đơn vị nhằm tăng cường tính tự chủ của các đơn vị dự toán; Quy định cụ thể về mức phân bổ nguồn thu giữa các đơn vị và Học viện trung tâm từ các nguồn thu học phí các hệ lớp đào tạo của Nhà nước và của Học viện; Tăng cường nguồn lực cho sự phát triển của Học viện thông qua hình thức xã hội hóa, khai thác dịch vụ, quỹ đất, mặt bằng, huy động các nguồn lực tài chính, các nguồn quỹ hợp pháp từ bên ngoài...(ii) Về dự toán chi: Rà soát chặt chẽ các khoản chi theo quy định chung của Chính phủ, Bộ Tài chính, trên cơ sở cân đối dự toán thu của Học viện để xác định mức chi hợp lý trong phạm vi dự toán được giao, chống thất thoát, lãng phí; Tăng cường các biện pháp thực hiện chủ trương tiết kiệm: cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội thảo, hội nghị, khánh tiết, đi lại, phát huy ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hạn chế các khoản chi không hợp lí; Các đơn vị dự toán cần có kế hoạch dự toán chi ngân sách chặt chẽ trong phạm vi được giao; có kế hoạch trung hạn trong vấn đề mua sắm tài sản trang thiết bị...(iii) Quản lý tài sản công: : Trong thời gian tới cần rà soát lại các đơn vị, cá nhân đang sử dụng tài sản công không đúng mục đích nhằm quy hoạch lại và sử dụng triệt để tài sản công; thanh lý tài sản theo đúng quy định, hướng dẫn chung của Nhà nước; mua sắm tài sản mới khi thật sự cần thiết trên cơ sở cân đối điều chỉnh dự toán thu cho phù hợp.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã tập trung lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp tích cực, có trách nhiệm cao cùng những tâm tư, nguyện vọng của đại diện các đơn vị dự toán trực thuộc Học viện,

Hội nghị kết thúc chiều cùng ngày./.

------

Tin, ảnh: Ngọc Hà, Mạnh Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 204 Hôm nay: 1897 Tháng hiện tại: 98785 Tổng lượt truy cập: 9641300

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG