Điểm tin hoạt động nổi bật của Học viện tuần từ 26/12 - 30/12

1. Tin tức - sự kiện

* Ban Thanh tra tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị tổng kết công tác năm 2016: Chiều 26/12/2016, Ban Thanh tra, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016. Hội nghị đã nghiên cứu góp ý Báo cáo Kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo Tổng kết các mặt công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của đơn vị; Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 của Học viện, bầu đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Học viện.

* Ban Thanh tra kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống (1996-2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba: Sáng ngày 28/12/2016, Ban Thanh tra, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống (1996-2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Được thành lập ngày 30/12/1996, Ban Thanh tra Học viện là cơ quan tham mưu cho Giám đốc Học viện về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong Học viện theo các quy định của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Học viện đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Giám đốc Học viện. Trong 20 năm qua, Ban Thanh tra luôn được quan tâm xây dựng và có bước trưởng thành, đạt nhiều kết quả trong xây dựng tổ chức, tập thể vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện. 

* Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Tổng kết công tác của Văn phòng Học viện năm 2016: Chiều ngày 30/12/2016, Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016. Hội nghị đã góp ý và thông qua Báo cáo Tổng kết các mặt công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Văn phòng Học viện và Báo cáo Kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Văn phòng Học viện năm 2016. Với những thành tích đạt được, nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của Văn phòng Học viện đã vinh dự được trao tặng các danh hiệu thi đua – khen thưởng, kỷ niệm chương cao quý. 01 tập thể được tặng cờ thi đua cấp Bộ, 09 tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 03 đồng chí được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện, 04 đồng chí được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục – đào tạo, 09 đồng chí được trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. 

2. Công tác nghiên cứu khoa học

* Hội thảo Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Nhằm nâng cao hiệu quả thanh tra, đáp ứng yêu cầu mới, sáng 28/12/2016, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thanh tra tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”. Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã chỉ rõ các yếu tố tác động đến chất lượng hoạt động thanh tra, điều kiện thuận lợi và khó khăn trong hoạt động thanh tra ở các học viện trực thuộc, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động thanh tra; bày tỏ những mong muốn cần tăng cường sự giao lưu học hỏi, tăng cường phối hợp giữa thanh tra học viện với thanh tra các trường chính trị v.v… Đặc biệt, Hội thảo còn nhận được ý kiến chia sẻ từ đại diện Thanh tra Chính phủ.

3. Công tác tổ chức – cán bộ

* Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ: Sáng 30/12/2016, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cho đồng chí Hoàng Quốc Cảnh. Chúc mừng đồng chí Hoàng Quốc Cảnh đảm nhận cương vị công tác mới tại đơn vị mới, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện tin tưởng, với sự am hiểu sâu sắc về ngành luật học và kinh nghiệm bản thân đồng chí Hoàng Quốc Cảnh sẽ đảm nhiệm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc chức năng chuyên môn của Vụ. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn đồng chí Hoàng Quốc Cảnh sẽ sớm hòa nhập; không ngừng học hỏi; chủ động, tăng cường phối hợp với các bên liên quan để nắm bắt tình hình hoạt động của đơn vị, góp phần tham mưu có hiệu quả cho Ban Giám đốc Học viện.

* Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng: Sáng ngày 30/12/2016, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho TS Lương Viết Sang. Chúc mừng TS Lương Viết Sang được trở về với đơn vị công tác cũ và đảm nhiệm chức vụ mới, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện mong muốn đồng chí sẽ nhanh chóng hòa nhập, nắm bắt hoạt động của đơn vị; phát huy kinh nghiệm 18 năm hoạt động đối ngoại để mở rộng, thúc đẩy phát triển hợp tác quốc tế của Viện Lịch sử Đảng xứng tầm với vị thế, vai trò của đơn vị; đoàn kết, phối hợp với tập thể cán bộ Viện tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

* Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế: Chiều ngày 30/12/2016, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho TS Nguyễn Thị Hồng Vân - nguyên Trưởng ban Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị khu vực I. PGS,TS Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện  mong muốn, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, với kinh nghiệm nhiều năm đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Hợp tác quốc tế của Học viện Chính trị Khu vực I, sẽ tiếp tục phát huy những tri thức, kinh nghiệm đã tích lũy được; phối hợp, đoàn kết với tập thể cán bộ, công chức Vụ Hợp tác quốc tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham mưu cho lãnh đạo Học viện xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế thống nhất cho toàn hệ thống Học viện; góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng tác nghiệp cho đội ngũ cán bộ của Vụ. 

4. Công tác đảng - đoàn thể

* Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Chiều 28/12/2016, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ, cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gồm 05 nội dung: (i) Nguyên nhân Ban Chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; (ii) Mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị Nghị quyết; (iii) Những nội dung cơ bản của Nghị quyết; (iv) Dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện Nghị quyết; (v) Một số vấn đề về Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết.

5. Công tác tài chính - quản trị

* Hội nghị triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017: Để thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định công tác phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, đồng thời tổ chức thảo luận, đề ra các chủ trương, định hướng điều hành dự toán ngân sách phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo tính minh bạch, tiết kiệm hiệu quả trong sử dụng nguồn lực tài chính được Đảng, Nhà nước giao phó; sáng ngày 29/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và giải pháp triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 nêu rõ kết quả, tồn tại, hạn chế của quá trình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, xây dựng phương án phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị dự toán trực thuộc, công khai các nguyên tắc và số liệu phân bổ dự toán. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã tập trung lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp tích cực, có trách nhiệm cao cùng những tâm tư, nguyện vọng của đại diện các đơn vị dự toán trực thuộc Học viện.

-------------

Điểm tin: Ngọc HàGửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 215 Hôm nay: 1117 Tháng hiện tại: 85307 Tổng lượt truy cập: 9270975

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG