Chủ tịch Quốc hội làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: đồng chí Lê Quốc Lý, đồng chí Nguyễn Viết Thảo; đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo các viện chuyên ngành, các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện; cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên tại Học viện và các Học viện trực thuộc: Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Báo chí & Tuyên truyền.
Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để nói chuyện chuyên đề với cán bộ quản lý, giảng viên. Chủ tịch Quốc hội cũng là học viên khóa cử nhân chính trị đầu tiên của Nam Bộ năm 1992 của Học viện. 


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, trao đổi chuyên đề tại Học viện

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao đổi 03 nội dung chính: (i) Tổng quan Hiến pháp năm 2013; (ii) Những nội dung về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Hiến pháp 2013; (iii) Những phương hướng cơ bản tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. “Đây là chủ đề quan trọng trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Đặc biệt là trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa qua đã xác định, phải tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và định hướng phát triển của nhà nước; tạo môi trường thuận lợi cho sáng tạo phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ lưu niệm tại Phòng Truyền thống của Học viện

Trao đổi về những nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Hiến pháp 2013 đã thể chế hóa quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa mang tính đặc trưng phổ biến của nhà nước pháp quyền nói chung với tư cách là giá trị của nhân loại; vừa mang những giá trị đặc thù của Việt Nam. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam đã được Đảng Cộng sản Việt Nam, với tư cách là Đảng chính trị cầm quyền, chính thức đặt ra và chỉ đạo triển khai vào nửa cuối năm 1991. Sau đó được tiếp tục quán triệt thực hiện qua các kỳ đại hội Đảng và hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), đã xác định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là một trong tám phương hướng cơ bản nhằm xây dựng Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là tất yếu lịch sử, khách quan.

Những giá trị cơ bản của Hiến pháp 2013 về nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm: (i) Thể hiện nhất quán giá trị phổ quát của nhà nước pháp quyền với nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; (ii) Khẳng định nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; (iii) Khẳng định nguyên tắc thượng tôn Hiến pháp; Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật; (iv) Quyền lực nhà nước được thực hiện theo các nguyên tắc: quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp và tuân theo nguyên tắc tập trung dân chủ; (v) Tiếp tục khẳng định nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, phương hướng cơ bản để tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân gồm 03 nội dung: (i) Tăng cường dân chủ xã hội chủ nghĩa; (ii) Nghiên cứu đổi mới tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước; (iii) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trong đó, với vai trò nhiệm vụ của mình, Quốc hội sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện và ban hành mới các đạo luật để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chú trọng hoàn thiện pháp luật về môi trường đáp ứng các yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; chú trọng hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.

Để nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong thời gian tới, Học viện sẽ luân phiên cử cán bộ giảng dạy đến dự khán tại các kỳ họp Quốc hội, đặc biệt là các buổi thảo luận tại nghị trường về các vấn đề kinh tế, xã hội để bổ sung, cập nhật kiến thức thực tiễn vào nội dung giảng dạy tại Học viện.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đơn vị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian trao đổi chuyên đề với đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của đơn vị; đồng thời khẳng định Học viện sẽ nỗ lực, phấn đấu đạt những thành công mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó.


Toàn cảnh buổi làm việc --------------

Tin, ảnh: www.hcma.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 250 Hôm nay: 4271 Tháng hiện tại: 64587 Tổng lượt truy cập: 9376558

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG