Điểm tin hoạt động của Học viện tuần từ ngày 03 – 07/4/2017

1. Công tác nghiên cứu khoa học

* Hội thảo khoa học: “Đồng chí Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị”: Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2017), sáng ngày 03/4/2017, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội thảo “Đồng chí Lê Duẩn – nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị”.

Hội thảo nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động và những cống hiến xuất sắc của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Trị, bày tỏ sự tri ân của Đảng và nhân dân ta đối với nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, tài năng của Đảng. Hội thảo cũng là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử đấu tranh bất khuất, kiên cường của các thế hệ cha anh trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

* Hội thảo khoa học "Quản lý xã hội – Lý luận và thực tiễn": Sáng 07/4/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Quản lý xã hội – Lý luận và thực tiễn. PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; GS,TS Lê Ngọc Hùng, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Xã hội học; TS Bùi Phương Đình, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, đồng chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã thảo luận, chia sẻ ý kiến đánh giá về thực trạng quản lý xã hội ở Việt Nam từ nhiều góc độ, kinh nghiệm trong nước và quốc tế; các nguyên nhân, các yếu tố tác động đến quản lý xã hội nói chung và năng lực, kỹ năng quản lý xã hội của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành nói riêng.

* Hội thảo khoa học "Cơ chế kiểm soát quyền lực khi Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp": Sáng 08/4/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học Cơ chế kiểm soát quyền lực khi Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS,TS Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng; PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, đồng chủ trì Hội thảo.

Kiểm soát quyền lực là tất yếu khách quan đối với bất cứ tổ chức và chức danh nào trong hệ thống chính trị. Nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng duy nhất cầm quyền, từ năm 2002 đến nay, nhiều Hội nghị Trung ương đã đề cập tới vấn đề đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, chủ trương từng bước nhất thể hóa chức danh cán bộ, tạo bước chuyển biến đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.

Hơn 30 tham luận tại Hội thảo đều khẳng định tính cấp thiết phải có những nghiên cứu công phu, sâu sắc, có hệ thống về cơ chế kiểm soát quyền lực khi bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp; đồng thời đã kiến nghị được nhiều giải pháp có tính khả thi.

2. Công tác đào tạo

* Bế giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K66.B9 (2015 – 2017): Sáng 07/4/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị  hệ không tập trung K66.B9 (2015 – 2017).

Kết thúc khóa học, 100% học viên lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K66.B9 (2015-2017) được nhận bằng tốt nghiệp, trong đó có 01 học viên đạt loại xuất sắc, 50 học viên đạt loại giỏi và 30 học viên đạt loại khá. Đặc biệt, có 02 đồng chí được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng giấy khen vì có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

3. Công tác đối ngoại

* Giám đốc Học viện tiếp và làm việc với Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam: Chiều 04/4/2017, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi tiếp ông Fujita Yasuo, Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ dự án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là lãnh đạo cấp chiến lược, cải cách hành chính và tinh giản bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả” do Nhật Bản hỗ trợ cho Việt Nam, Văn phòng JICA và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ phối hợp thực hiện hợp phần đào tạo, bồi dưỡng.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi cụ thể về nội dung: (i) Các chương trình hợp tác đào tạo, đặc biệt là Lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam; (ii) Các chương trình chia sẻ tri thức; (iii) Hỗ trợ các chương trình nghiên cứu chung về quản trị số, Chính phủ điện tử…

* Giám đốc Học viện tiếp và làm việc với Giám đốc quốc gia Văn phòng KOICA tại Việt Nam: Chiều 04/4/2017, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Kim Jinoh, Giám đốc quốc gia Văn phòng KOICA tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về các chương trình hợp tác đang triển khai và định hướng hợp tác trong thời gian tới. Hiện nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Văn phòng KOICA tại Việt Nam đang phối hợp thực hiện các Dự án “Chương trình đối tác chia sẻ kinh nghiệm phát triển (DEEP) vì tầm nhìn Việt Nam” và Dự án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ Lãnh đạo cấp chiến lược của Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020 và Đánh giá hiệu quả Chính phủ”.

4. Công tác Đảng – Đoàn

* Hội nghị giao ban công tác Công đoàn tại trung tâm Học viện quý I/2017: Sáng 05/4/2017, Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn tại trung tâm Học viện quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2017.

Tại Hội nghị, trên tinh thần làm việc thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu dự họp đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác công đoàn; đồng thời đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác công đoàn tại Học viện theo hướng thực chất, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của Học viện; và có những kiến giải cụ thể đối với nội dung hoạt động của Công đoàn trung tâm Học viện trong Quý II/2017.

 Phát biểu tại Hội nghị, TS Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện, đã quán triệt các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp công đoàn Học viện cần thực hiện trong Quý II và trong toàn năm 2017. Đồng chí đặc biệt lưu ý các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả, nền nếp, kỷ cương hoạt động của các tổ chức công đoàn cơ sở.

5. Tin tức – sự kiện

* Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chúc Tết cổ truyền Bun-pi-may Lào năm 2017: Chiều ngày 07/4/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chúc Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các dân tộc Lào năm 2017. Dự lễ có PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, viện chuyên ngành tại trung tâm Học viện; đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào; cùng đông đảo học viên Lào đang học tập tại đơn vị.

Thay mặt Ban Giám đốc Học viện, PGS,TS Lê Quốc Lý kính chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em một năm mới an khang thịnh vượng và chúc cho mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. PGS,TS Lê Quốc Lý mong muốn, các bạn học viên Lào tại Học viện sẽ nỗ lực học tập và tu dưỡng, gặt hái được nhiều thành công, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

--------------

Tổng hợp: Hải Vân

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 176 Hôm nay: 2210 Tháng hiện tại: 113718 Tổng lượt truy cập: 9174154

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG