Điểm tin hoạt động của Học viện tuần từ ngày 08 – 12/5/2017

1. Công tác đào tạo
* Bế giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Bộ Công an K66.B02 (2015 – 2017): Chiều 12/5/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Bộ Công an K66.B02 (2015 – 2017).
Kết thúc khóa học, 100% học viên lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K66.B02 Bộ Công an (2015-2017) được nhận bằng tốt nghiệp, trong đó có 65 học viên đạt loại giỏi và 24 học viên đạt loại khá. Đặc biệt, có 02 đồng chí được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng giấy khen vì có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.
* Bế giảng Lớp Bồi dưỡng tiếng Việt dành cho cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào: Chiều 12/5/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng tiếng Việt cấp tốc (03 tháng) dành cho cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Nhiệt liệt chúc mừng kết quả học tập tốt đẹp của các đồng chí học viên được thể hiện qua bản báo cáo với ngữ pháp chuẩn xác và văn phong tự nhiên, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện, mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục học tập, trau dồi tiếng Việt nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả giao lưu, học hỏi giữa hai quốc gia; từ đó góp phần duy trì và phát triển bền vững mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước. 
2. Công tác nghiên cứu khoa học

* Hội thảo Đánh giá hiệu quả 3 năm thực hiện Dự án Thúc đẩy phụ nữ dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc tham chính: Ngày 08/5/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Đánh giá hiệu quả 3 năm thực hiện Dự án Thúc đẩy phụ nữ dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc tham chính, nhằm báo cáo kết quả của chuỗi hoạt động Dự án trong thời gian qua và kiến nghị, đề xuất các hoạt động tiếp theo.
Khẳng định tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào đời sống xã hội nói chung, các hoạt động chính trị nói riêng là một trong những thành quả tiến bộ của nhân loại, phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo cho biết, thực hiện bình đẳng giới và tăng cường sự tham chính, nâng cao vị thế của phụ nữ trong các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội là đường lối chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, đề xuất hợp tác nghiên cứu về sự tham chính của phụ nữ dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam của Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học và Quỹ Rosa Luxemburg được Ban Giám đốc Học viện hoàn toàn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai thực hiện. Đánh giá cao những kết quả thu được cũng như những nỗ lực của các bên tham gia dự án, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo mong muốn, các đại biểu tham dự sẽ tích cực, thẳng thắn chia sẻ ý kiến, nhận định cụ thể và sâu sát; đồng thời đề xuất những kiến nghị nhằm tăng cường, đẩy mạnh các hướng nghiên cứu thiết thực, hiệu quả trong tương lai. 
* Hội thảo khoa học: 70 năm tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh: Sáng 09/5/2017, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.
Hội thảo là dịp để các cấp, các ngành tìm hiểu, nhận thức rõ hơn hoàn cảnh lịch sử ra đời, nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh hiện nay. Qua đó, cảm nhận sâu sắc khát vọng cháy bỏng, trí tuệ sáng suốt, mẫn tiệp, sáng tạo, tầm nhìn vượt thời đại, kết đọng trong những giá trị nhân văn cao đẹp của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Hội thảo cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ra đời tác phẩm “Đời sống mới”; đồng thời góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
* Hội thảo khoa học “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư – Thời cơ và thách thức đối với Việt Nam”: Sáng ngày 10/5/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư – Thời cơ và thách thức đối với Việt Nam”. PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo Hội thảo. 
Hội thảo đã thống nhất một số điểm sau: i) Cuộc cách mạng 4.0 đang lan truyền khắp thế giới, vì vậy cần phải nắm bắt, nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến và có những đề xuất trong bước đi, giải pháp chính sách; ii) Xét về bản chất, đây là cuộc cách mạng dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất gắn với các công nghệ đột phá như internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo… để chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số; iii) Cách mạng 4.0 được coi là có tác động nhanh, mạnh, rộng khắp chưa từng có trong lịch sử đến tất cả các ngành, lĩnh vực… trên cả hai mặt tích cực và tiêu cực; iv) Đối với Việt Nam, cuộc cách mạng này tạo ra nhiều thời cơ cho phát triển, đặc biệt là trong phát triển công nghệ, lựa chọn mô hình phát triển mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, thuận lợi hóa tiêu dùng, phát triển nhiều ngành nghề mới, nâng cao thu nhập và mức sống cho người dân, nâng cao vị thế quốc gia. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức lớn; v) Để bắt kịp với cách mạng 4.0, cần đổi mới tư duy của mỗi người dân và của toàn xã hội, quan tâm và thúc đẩy việc nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng này vào thực tiễn; các cơ quan Đảng, Nhà nước cần tích cực hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực cốt lõi của cuộc cách mạng 4.0.
* Tọa đàm chuyên gia “Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam – Thực trạng, giải pháp và vấn đề đặt ra hiện nay”: Hướng tới việc tổng kết 15 năm Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư ngày 28/8/2002 về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng ngày 11/5/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm chuyên gia “Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Thực trạng, giải pháp và vấn đề đặt ra hiện nay”. 
Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và xây dựng, các đại biểu tham dự Tọa đàm đã tập trung làm rõ thực trạng công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy và giáo dục lịch sử Đảng; thực trạng công tác chỉ đạo và phối hợp về chuyên môn, nghiệp vụ giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Lịch sử Đảng với các tỉnh ủy, thành ủy và Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; thảo luận, đánh giá về tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng; việc bố trí kinh phí cho công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng cũng như quy trình thẩm định, nghiệm thu các công trình lịch sử Đảng.
3. Công tác Đảng – Đoàn thể
* Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và quần chúng ưu tú khóa I năm 2017: Chiều ngày 08/5, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và quần chúng ưu tú khóa I năm 2017. Học viên tham gia lớp học là những quần chúng ưu tú và đảng viên đang trong thời gian dự bị được giới thiệu từ các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc tại Trung tâm Học viện, Học viện Chính trị khu vực I. 
Chúc mừng tất cả các học viên đã hoàn thành tốt khóa học, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện, nhấn mạnh, bồi dưỡng lý luận chính trị là quá trình đòi hỏi sự nỗ lực liên tục. không ngừng nghỉ nhằm giúp các đồng chí  học viên nâng cao trình độ lý luận, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phục vụ hữu hiệu trong quá trình công tác. Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu các đồng chí học viên sau khi kết thúc khóa học phải tiếp thu và vận dụng những phương pháp, kiến thức được bồi dưỡng nhằm tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong công tác cũng như trong sinh hoạt, phấn đấu là người đảng viên mẫu mực, trung thành với lý tưởng, mục tiêu của Đảng và sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Đảng bộ Học viện.
Kết thúc khóa học, 37 đồng chí đạt loại giỏi; 15 đồng chí đạt loại khá; 01 đồng chí đạt trung bình khá.
4. Công tác Thi đua – Khen thưởng
* Khối Thi đua các cơ quan của Đảng tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017: Ngày 11-5-2017, tại thành phố Cần Thơ, Khối Thi đua các cơ quan của Đảng, gồm 06 cơ quan: Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đã phối hợp tổ chức Hội nghị Tập huấn, trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.
Tại Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã báo cáo, tập huấn các chuyên đề về: Bản chất và nguyên tắc của thi đua; Các bước tổ chức phong trào thi đua; Những kinh nghiệm trong xây dựng, tổ chức thực hiện phong trào thi đua; Một số phương pháp tổ chức phong trào thi đua trong giai đoạn hiện nay; Xây dựng và phát triển môi trường thi đua. 
Về những kinh nghiệm trong xây dựng, tổ chức thực hiện phong trào thi đua, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm tập trung trình bày, làm rõ các vấn đề: Nêu cao vai trò của người cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng; kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; gắn kết và thực hiện nghiêm túc giữa định hướng phong trào thi đua và biện pháp thi đua cụ thể; phong trào thi đua phải toàn diện, sâu rộng; xác định đúng mục tiêu thi đua; thực hiện việc khen thưởng kịp thời; khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc công bằng. 
-----------------
Tổng hợp: Hải Vân

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 196 Hôm nay: 865 Tháng hiện tại: 85055 Tổng lượt truy cập: 9270723

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG