Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Dự buổi lễ có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc Học viện, cùng sự hiện diện của các nhà khoa học tại trung tâm Học viện. Về phía khách mời có đồng chí Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài Chính, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

                    GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện, phát biểu chào mừng kỷ niệm

Báo cáo khái quát hoạt động khoa học của Học viện năm 2016-2017, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khoa học do đồng chí Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học trình bày khẳng định, giai đoạn 2016-2017, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện đã có sự chuyển hướng mạnh về cơ cấu, các nhiệm vụ khoa học đã được chú trọng đầu tư, triển khai bám sát các định hướng, chương trình hoạt động của Trung ương Đảng và Chính phủ, từ đó có những đóng góp kịp thời, thiết thực cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Học viện. Các kết quả nghiên cứu đã giúp Học viện tham gia có chất lượng các ý kiến phản biện, tư vấn và cung cấp các luận cứ khoa học, thực tiễn cho việc xây dựng, hoạch định đường lối và chính sách phát triển của đất nước; đi sâu phân tích, đánh giá một cách sâu sắc, trực tiếp, toàn diện góp phần quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển cốt lõi nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; các kết quả nghiên cứu cũng đã có nhiều đóng góp có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị của đất nước trong điều kiện mới hiện nay[1].

Đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu khoa học và công nghệ mà Học viện đạt được trong thời gian vừa qua, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện, cho biết Ngày KH&CN đã và đang góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của KH&CN, tuyên truyền phổ biến ý thức, nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê sáng tạo của các nhà khoa học, qua đó góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực khoa học đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Kế thừa các thành tựu đạt được, đồng chí yêu cầu trong năm 2017 và các năm tiếp theo, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện cần bám sát và quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KH&CN; bám sát chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; khẳng định được vị thế, vai trò và bản sắc của Trường Đảng Trung ương - trung tâm đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước và của hệ thống chính trị. Công tác nghiên cứu khoa học phải hướng tới phục vụ công tác đào tạo, cung cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lối chiến lược, chính sách phát triển đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực lý luận chính trị; cung cấp các luận cứ khoa học phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn của các ban, bộ, ngành, địa phương,..
------
Tin, ảnh: Phòng Thông tin điện tử

[1]  Từ 2016 đến nay, toàn hệ thống Học viện triển khai khoảng trên 635 nhiệm vụ khoa học (bao gồm 275 nhiệm vụ triển khai trong năm 2016 và trên 360 nhiệm vụ triển khai trong năm 2017). Hoạt động khoa học của Học viện được triển khai phong phú, đa dạng, bao gồm cả nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và tổng kết thực tiễn.

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 1015 Hôm nay: 119 Tháng hiện tại: 75055 Tổng lượt truy cập: 9387026

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG