Điểm tin hoạt động của Học viện tuần từ ngày 22 – 26/5/2017

1. Công tác nghiên cứu khoa học

* Hội thảo khoa học Vận dụng quan điểm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học: Sáng 24/5/2017, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Vận dụng quan điểm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học. 

Hơn 30 tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện đã tập trung làm rõ hai nhóm vấn đề chính: (i) Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; (ii) Các nhóm giải pháp, biện pháp vận dụng Nghị quyết số 04-NQ/TƯ khóa XII vào nghiên cứu, giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học.

* Tọa đàm khoa học “Chiến lược của Liên bang Nga tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong bối cảnh hiện nay”: Chiều ngày 24/5/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học “Chiến lược của Liên bang Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh hiện nay”. PGS,TS Phan Văn Rân, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế; PGS,TS Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Vnukov Konstantin Vasilievich chủ trì Tọa đàm.

Báo cáo về chủ đề “Chiến lược của Liên bang Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh hiện nay” tại Tọa đàm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Vnukov Konstantin Vasilievich khẳng định, chiến lược của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương là một chiến lược nhất quán, có tính liên tục kể từ khi Nhà nước Nga đầu tiên được thành lập đến nay. Hiện chiến lược này đã được ghi nhận trong Học thuyết mới nhất về chính sách đối ngoại được Tổng thống Liên bang Nga V.V.Putin phê chuẩn vào tháng 11 năm 2016 và trong các nội dung trước đây của Học thuyết này. Ngài Vnukov Konstantin Vasilievich cũng nhấn mạnh, hướng đi phía Đông trong chính sách đối ngoại của Nga không chỉ được đẩy mạnh trong định dạng đa phương mà còn cả trong định dạng song phương. Trong đó, việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

* Hội thảo khoa học “Động lực mới cho phát triển nông nghiệp Việt Nam hiện nay”: Sáng 25/5/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Động lực mới cho phát triển nông nghiệp Việt Nam hiện nay”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo Hội thảo. Cùng chủ trì Hội thảo có PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Ngô Tuấn Nghĩa, Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). 

Với hơn 30 tham luận và nhiều ý kiến trao đổi, Hội thảo tập trung làm rõ 2 nhóm vấn đề chính: (i) Những vấn đề đặt ra đang cản trở sự phát triển nông nghiệp Việt Nam hiện nay; (ii) Động lực mới cho phát triển nông nghiệp Việt Nam và gợi ý chính sách. Trong đó, đáng chú ý là các đề xuất về cơ chế, chính sách, vai trò và sự hỗ trợ của nhà nước; các đề xuất về chính sách hạn điền, thu hút đầu tư của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, song phải đảm bảo an sinh xã hội, an ninh lương thực, kiểm soát sự “bần cùng hóa” đối với nông dân; đẩy mạnh liên kết 3 bên nhằm gia tăng chuỗi giá trị cung ứng…

* Hội thảo khoa học “Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay”: Ngày 26/5, tại thành phố Quảng Ngãi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay”. Chủ trì Hội thảo có: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đồng chí Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và đồng chí Võ Văn Hào, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Tại Hội thảo, 59 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện các cơ quan, đơn vị ở một số tỉnh, thành trong nước đã tập trung làm rõ nội hàm của công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn: thống nhất nhận thức về quan niệm và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức; phân tích, cụ thể hóa các nội dung xây dựng Đảng về đạo đức trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là làm rõ hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của đảng viên với tổ chức và với cá nhân. Đặc biệt là, làm rõ thực trạng và những vấn đề đặt ra cần quan tâm giải quyết, những mô hình, kinh nghiệm tốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức; làm rõ mối quan hệ hữu cơ và phương thức thực hiện công tác xây dựng Đảng về đạo đức gắn liền với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng, toàn dân; đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. 

* Hội thảo khoa học Vai trò và kinh nghiệm của các tổ chức xã hội Việt Nam trong phát triển: Sáng 26/5/2017, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Vai trò và kinh nghiệm của các tổ chức xã hội Việt Nam trong phát triển. 

Phát biểu tại Hội thảo, TS Bùi Phương Đình, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng ngày càng tăng của các tổ chức xã hội trong tiến trình phát triển của dân tộc và quốc gia. Trong bối cảnh mới, các tổ chức xã hội đã và đang thể hiện vai trò vững chắc trong việc cung cấp các dịch vụ công cho xã hội; tham vấn cho quy trình hoạch định, thực thi và giám sát thực thi chính sách của Nhà nước; huy động người dân tham gia đóng góp vào sự phát triển của quốc gia và trở thành trung tâm của sự phát triển. Các tổ chức xã hội đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp nguồn lực vật chất và tinh thần, quan trọng hơn là nguồn lực tri thức cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đồng chí hi vọng, các đại biểu tham dự Hội thảo sẽ tích cực trao đổi, thảo luận nhằm kiến nghị những giải pháp thiết thực và hiệu quả nhằm thúc đẩy chất lượng hoạt động của các tổ chức xã hội ở Việt Nam.

2. Công tác đối ngoại

* Đoàn đại biểu Trường Đảng cao cấp Ñico Lopez, Cuba thăm và làm việc tại Học viện: Chiều ngày 22/5, Đoàn đại biểu Trường Đảng cao cấp Ñico Lopez, Cuba do bà  Georgina Veloz Massano, Phó Hiệu trưởng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện, chủ trì buổi tiếp. Tại buổi tiếp, hai bên đã giới thiệu khái quát về cơ cấu, tổ chức bộ máy và những hoạt động của hệ thống trường Đảng, chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo nhân sự chủ chốt cho các tổ chức của Đảng và Nhà nước tại mỗi quốc gia, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

* Giám đốc Học viện tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam: Chiều ngày 24/5/2017, ngài Vnukov Konstantin Vasilievich, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện, cùng đi có ông Lunev Konstantin, Bí thư thứ hai; ông Laptev Valentin, Bí thư thứ ba và một số nhân viên đại sứ quán. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện chủ trì buổi tiếp.

Trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, trong tọa đàm sắp tới về 100 năm Cách mạng Tháng Mười và 100 năm Chủ nghĩa xã hội hiện thực do Học viện tổ chức, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam sẽ là đầu mối cùng các nhà khoa học nổi tiếng tham gia đánh giá toàn diện về tác động, ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười đến nhân loại nói chung, đến Việt Nam và Nga nói riêng. Ngoài ra, hai bên sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác dưới các hình thức trao đổi chuyên gia, nghiên cứu những vấn đề quan tâm chung.

Đánh giá cao tính khả thi của những đề xuất hợp tác trên, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Vnukov Konstantin Vasilievich khẳng định, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam sẵn sàng tham gia tọa đàm sắp tới về Cách mạng Tháng Mười được tổ chức tại Học viện và xem đây là sự kiện quan trọng chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Nga và chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC trong năm nay. Về những vấn đề khác, các đơn vị hữu quan của hai bên sẽ trực tiếp làm việc để có hướng hợp tác cụ thể trong thời gian tới. 

3. Công tác nội chính

* Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và phát triển thư viện số trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Sáng 22/5/2017, Viện Thông tin khoa học chủ trì tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và phát triển thư viện số trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, Ban Giám đốc Học viện đã dành nhiều sự quan tâm đến các hoạt động thông tin khoa học. Học viện đã đầu tư, xây dựng hệ thống thư viện điện tử, thư viện số hiện đại theo mô hình tập trung. Các đơn vị trong hệ thống Học viện đã tích cực xây dựng cơ sở dữ liệu, tiến hành số hóa, đa dạng hóa các nguồn tài nguyên thông tin; chuẩn bị đội ngũ vận hành, khai thác, sử dụng thư viện số; xây dựng chế tài cho thư viện điện tử, thư viện số đi vào hoạt động, từng bước ổn định, chuyên nghiệp hóa hoạt động thư viện.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và phát triển thư viện số trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được tổ chức từ ngày 22/5 đến ngày 27/5, tập trung vào hai nội dung lớn: (i) Chuyển giao công nghệ, hướng dẫn quản trị hệ thống máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, thiết bị thư viện; (ii) Tổ chức, xây dựng và phát triển thư viện số, quản trị, khai thác, sử dụng phần mềm thư viện số Content Pro.

4. Công tác Đảng – Đoàn

* Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII): Chiều 24/5, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn đơn vị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 6 điểm cầu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện thông báo các nội dung chính của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến nội dung các Nghị quyết của Hội nghị như: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”… Đồng chí yêu cầu các Học viện khu vực, các đơn vị trực thuộc Học viện cần tập trung triển khai ngay những chủ trương, đường lối của Hội nghị Trung ương 5 có liên quan đến công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện; nghiên cứu, tham góp, cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế) bằng nhiều hình thức gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện. 

* Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đợt vận động hiến máu tình nguyện năm 2017: Sáng ngày 26/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức đợt vận động hiến máu tình nguyện năm 2017 tại Học viện với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Là một hoạt động thường niên của Học viện trong những năm gần đây, vận động hiến máu tình nguyện được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện trong toàn Học viện, đồng thời thể hiện trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, học viên Học viện chung tay với cộng đồng, đóng góp một phần nhỏ vào phong trào chung của toàn xã hội.

5. Công tác các trường chính trị

* Học viện làm việc với trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương: Sáng ngày 22/5/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức buổi làm việc về công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính với các trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. TS Nguyễn Văn Thắng, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị chủ trì buổi làm việc. 

Dự buổi làm việc, có đại diện lãnh đạo 09 trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đào tạo chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính; đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Văn phòng Học viện và toàn thể lãnh đạo, cán bộ Vụ Các trường chính trị.

Trình bày dự thảo báo cáo về công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại trường cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, TS Nguyễn Văn Thắng, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị đánh giá chung về kết quả mở lớp năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017 với những ưu điểm và tồn tại, hạn chế; khẳng định sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Trên cơ sở dự thảo báo cáo, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, góp ý về một số vướng mắc đang tồn tại và đề xuất một số hướng khắc phục, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại các trường cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Tiếp thu các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, TS Nguyễn Văn Thắng, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị khẳng định, Vụ sẽ tổng hợp các ý kiến, bổ sung, hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo và trình Giám đốc Học viện, sau đó gửi về từng trường và lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể quản lý trực tiếp các trường cán bộ có chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

-------------

Tổng hợp: Hải Vân

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 171 Hôm nay: 725 Tháng hiện tại: 69263 Tổng lượt truy cập: 9488672

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG