Điểm tin hoạt động của Học viện tuần từ ngày 19/6 – 23/6/2017

1. Công tác đào tạo

* Khai mạc Lớp tập huấn Thông tin cơ bản về ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay: Sáng 19/6/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc lớp tập huấn Thông tin cơ bản về ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay. Chương trình thuộc Dự án Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu ở rừng và đồng bằng Việt Nam (VFD), do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.  

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam hướng tới mục tiêu hỗ trợ Việt Nam đưa các chính sách về biến đổi khí hậu vào thực tiễn. Với nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao nhận thức, kiến thức cơ bản cho đội ngũ lãnh đạo các cấp về biến đổi khí hậu và ứng phó biến đổi khí hậu gắn với phát triển bền vững, dự án đã phối hợp với Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng chương trình và tài liệu tập huấn về nội dung trên. Tài liệu tập huấn không chỉ cung cấp kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu, chính sách của Đảng và Nhà nước về ứng phó biến đổi khí hậu mà còn làm rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo và các ban ngành đoàn thể trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện những chủ trương chính sách này.

* Khai giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K68.B04 và K68.B05 khóa học 2017-2019: Sáng ngày 22/6/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung các cơ quan trung ương K68.B04 và K68.B05 khóa học 2017-2019.

Chương trình đào tạo các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung các cơ quan trung ương K68.B04 và K68.B05 khóa học 2017-2019 kéo dài 18 tháng với 4 khối kiến thức chính, gồm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam; các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo thực tế; các chuyên đề đặc thù và bổ trợ.

* Bế giảng Lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương (Lớp thứ nhất, năm 2017): Chiều ngày 23/6/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương, lớp thứ nhất, năm 2017.

Nhiệt liệt chúc mừng toàn thể các học viên Lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương, lớp thứ nhất năm 2017 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu khóa học đề ra, phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban ban Tổ chức Trung ương khẳng định Lớp bồi dưỡng thực sự cần thiết trong bối cảnh và tình hình mới đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nói riêng vững vàng về tư tưởng, chính trị, đầy đủ về kiến thức, kỹ năng nhằm gánh vác trọng trách tiếp tục đưa đất nước tiến lên theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đồng chí mong muốn, kết thúc khóa học, các đồng chí học viên sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống để trở thành tấm gương sáng, xứng đáng với vị trí người đứng đầu đơn vị công tác; đồng thời phát huy cao nhất trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phục vụ cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

2. Công tác nghiên cứu khoa học

* Tọa đàm khoa học “Chia sẻ Báo cáo nghiên cứu toàn cầu về giảm nghèo và chia sẻ sự thịnh vượng”: Chiều 20/6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học “Chia sẻ Báo cáo nghiên cứu toàn cầu về giảm nghèo và chia sẻ sự thịnh vượng”.

Chủ trì tọa đàm có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Carlos Silva Jauregui, Chuyên gia Kinh tế trưởng, Ban Giảm nghèo và Công bằng thuộc Ngân hàng Thế giới tại Washington D.C; ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; ông Mario Negre, chuyên gia Kinh tế, Ban Giảm nghèo và Công bằng thuộc Ngân hàng Thế giới tại Washington D.C.

Tọa đàm khoa học “Chia sẻ Báo cáo nghiên cứu toàn cầu về giảm nghèo và chia sẻ sự thịnh vượng” đưa lại nhiều thông tin hữu ích cũng như các số liệu mới nhất về tình trạng nghèo đói toàn cầu cho các nhà quản lý, các học giả, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Học viện. Những kết quả và các số liệu đó có thể góp phần định hướng cho quyết định, hành động của các chính phủ, cơ quan quốc tế, các tổ chức và thậm chí là mỗi người dân.

* Hội thảo khoa học “Quản lý xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: Lý luận và thực tiễn”: Sáng 23/6/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: Lý luận và thực tiễn”. PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và GS,TS Lê Ngọc Hùng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Xã hội học chủ trì Hội thảo.

Với hơn 20 tham luận và nhiều ý kiến phát biểu tại Hội thảo, các đại biểu đều thống nhất khẳng định tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu. Các ý kiến tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: (i) Làm rõ nội hàm khái niệm quản lý xã hội. Hệ thống hóa các lý thuyết và các vấn đề lý luận, thực tiễn trong nghiên cứu về quản lý xã hội; (ii) Nhận diện và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý xã hội ở nước ta hiện nay; (iii) Đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, triển khai và đào tạo về quản lý xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là ở Học viện.

Hội thảo là diễn đàn khoa học để các nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý, nhà hoạt động thực tiễn trao đổi, đánh giá, giải đáp và làm sáng tỏ thêm những vấn đề đặt ra đối với quản lý xã hội trong điều kiện xây dựng và phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

3. Tin tức – sự kiện

* Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam: Sáng ngày 20/6/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt trực tuyến kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2017).

Trong năm qua, công tác thông tin, báo chí của Học viện đã đạt được những thành tựu rõ nét, bám sát nhiệm vụ chính trị của Học viện, cụ thể: các tạp chí, bản tin, trang tin điện tử đã chủ động triển khai, xây dựng những chuyên mục phục vụ tốt cho việc chuẩn bị Văn kiện XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương các khóa; qua đó, góp phần làm rõ hơn, sâu sắc hơn, đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống… đảm bảo đúng nền tảng tư tưởng của Đảng; đúng chức năng, nhiệm vụ của Học viện; tham gia đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng cũng cho rằng, cùng với những thành tích đáng tự hào, đội ngũ những người làm công tác thông tin, báo chí Học viện đang đứng trước nhiều thách thức đòi hỏi phải nỗ lực hơn nữa ở tất cả các lĩnh vực công việc.

Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, công tác thông tin, báo chí phải bám sát hơn nữa nhiệm vụ chính trị của Học viện, phục vụ tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách; đặc biệt phải tăng cường các bài viết trên diễn đàn đấu tranh chính trị, tư tưởng, phản bác lại các luận điểm sai trái, lệch lạc với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; qua đó góp phần tuyên truyền, vận động và định hướng dư luận xã hội. Đối với đội ngũ người làm báo phải chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức, tư cách, phẩm giá người làm báo.

* Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" cho cán bộ, biên tập viên Tạp chí Lịch sử Đảng: Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sáng 21/6/2017, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Lịch sử Đảng tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" cho 04 cán bộ, biên tập viên Tạp chí. 

Nhiệt liệt chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo đánh giá cao những thành tựu mà Tạp chí Lịch sử Đảng đạt được trong thời gian qua. Trên cơ sở Định hướng quy hoạch hệ thống báo chí Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí yêu cầu Tạp chí Lịch sử Đảng phải xác định rõ thế mạnh, đặc thù và khẳng định được bản sắc riêng; đồng thời nhanh chóng hoàn thiện Đề án quy hoạch Tạp chí, trong đó đặc biệt chú trọng triển khai Tạp chí Lịch sử Đảng phiên bản điện tử. Trong thời gian tới, Tạp chí Lịch sử Đảng phải trở thành tiếng nói, cơ quan nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời là đầu mối thông tin nghiên cứu về phong trào cộng sản và phong trào cách mạng của thế giới, bởi thực chất cách mạng Việt Nam cũng là một bộ phận quan trọng của phong trào cộng sản quốc tế.

4. Công tác nội chính

* Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố quyết định về công tác cán bộ: Sáng  ngày 21/6/2017, tại trụ sở Văn phòng Thường trực tại TP Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, TS Trương Công Đắc thừa ủy quyền Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm PGS,TS Vũ Thị Thanh Xuân, nguyên Phó Giám đốc cơ sở II, Trường Đại học Ngoại thương tại TP Hồ Chí Minh, giữ chức Chánh Văn phòng, Văn phòng Thường trực tại TP Hồ Chí Minh thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/6/2017 (Quyết định số 1999/QĐ-HVCTQG ngày 22/5/2017 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

* Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp Học viện thường kỳ Quý II/2017: Chiều 22/6/2017, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thường chủ trì cuộc họp của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhằm sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng về công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017.

Nhấn mạnh hoạt động thi đua, khen thưởng phải đảm bảo tính thực chất, phát biểu kết luận buổi làm việc, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện, yêu cầu Hội đồng Thi đua – Khen thưởng phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan rà soát lại toàn bộ quy chế, thiết chế và cách thức triển khai, đánh giá hoạt động thi đua khen thưởng để kịp thời có những điều chỉnh cần thiết; cụ thể hóa và lượng hóa cách thức đánh giá; phân cấp rõ ràng trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã tích cực đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo và tiến hành thảo luận, bỏ phiếu đối với hồ sơ tổng hợp đề nghị khen thưởng quý II năm 2017.

5. Công tác đối ngoại

* Đoàn cán bộ Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào sang trao đổi, bồi dưỡng nghiệp vụ: Thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào giai đoạn 2014-2018, thực hiện Kế hoạch hợp tác quốc tế giữa hai Học viện năm 2017, nhận lời mời của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sáng ngày 22/6/2017, Đoàn cán bộ Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào do đồng chí Phó Trưởng khoa Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học làm trưởng đoàn đã sang trao đổi, bồi dưỡng nghiệp vụ tại Học viện.

Tại buổi làm việc, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận, trao đổi về 02 nội dung chính: (i) Kinh nghiệm và xu hướng nghiên cứu khoa học các chuyên ngành Xây dựng Đảng, Kinh tế chính trị, Kinh tế, Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học; (ii) Phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá chất lượng giảng dạy, học tập tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

------------

Tổng hợp: Hải Vân 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 355 Hôm nay: 1285 Tháng hiện tại: 95137 Tổng lượt truy cập: 9514546

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG