Thông tin hoạt động của các đơn vị trực thuộc Học viện tháng 8/2017

1. Viện Kinh tế chính trị học

* Công tác giảng dạy: quản lý, giảng dạy 06 lớp với 405 tiết, trong đó 02 lớp cao cấp lý luận chính trị, 04 lớp hệ cao học; Chuẩn bị bài giảng môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin cho hệ CCLLCT theo giáo trình mới theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện; chuẩn bị bộ đề thi vấn đáp môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin cho hệ CCLLCT theo giáo trình mới.

* Công tác nghiên cứu khoa học: Tiếp tục triển khai hoạt động khoa học cấp Nhà nước năm 2016-2018, cấp bộ và cấp cơ sở; Tổ chức đi nghiên cứu khảo sát thực tế nhiệm vụ khoa học phân cấp năm 2017 “Khảo sát các mô hình sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị ở Thái Bình”. Tổ chức hội thảo khoa học phân cấp 2017 “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức - nội hàm và gợi ý chính sách”; Chuẩn bị tổ chức hội thảo phân cấp 2017 “Năng suất lao động xã hội ở Việt Nam trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0”.

* Công tác khác: Tiếp tục các bước tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Kinh tế chính trị học; chuẩn bị tiến tới Đại hội công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020.

2. Viện Văn hóa và Phát triển

* Công tác giảng dạy: thực hiện kế hoạch giảng dạy cho 10 lớp, trong đó có 02 lớp Đại học chính trị; 5 lớp CCLLCT hệ KTT; 03 lớp cao học; tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho 02 nghiên cứu sinh lớp Nghiên cứu sinh K29 chuyên ngành Văn hóa học; tổ chức chấm bài thi hết môn cho các lớp cao học và cao cấp lý luận chính trị; tổ chức đánh giá, thẩm định các chuyên đề của giáo trình hệ Cao cấp lý luận chính trị.

* Công tác nghiên cứu khoa học: Tổ chức 01 Hội thảo khoa học cấp Viện, chủ đề “Những thách thức đối với phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay”; tham gia thực hiện Đề tài Xây dựng Văn hóa trường Đảng theo sự phân công của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức của Viện đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Thái Nguyên.

* Công tác khác: Thực hiện công tác kiểm tra công tác Đảng đối với Chi bộ Viện Văn hóa và Phát triển của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cử cán bộ tham gia đợt Huấn luyện bổ sung, kiểm tra bắn đạn thật Trung đội Súng máy phòng không 14,5 mm của Ban Chỉ huy quân sự Trung tâm Học viện năm 2017; tham gia 02 đợt ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa, lũ do Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

3. Viện Quan hệ quốc tế

* Công tác giảng dạy: thực hiện kế hoạch giảng dạy cho 09 lớp bao gồm các lớp hệ đại học, CCLLCT, cao học, bồi dưỡng ngắn hạn dành cho cán bộ Lào; tập trung hoàn thành biên soạn nội dung các chuyên đề môn học Quan hệ quốc tế dành cho hệ đào tạo CCLLCT theo khung chương trình đã được Giám đốc Học viện phê duyệt.

* Công tác nghiên cứu khoa học: Xây dựng Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kết quả hoạt động khoa học phân cấp năm 2007 trình Giám đốc Học viện (thông qua Vụ Quản lý khoa học).

* Công tác khác: Cử 01 cán bộ của đơn vị tham dự khóa Huấn luyện bổ sung, kiểm tra bắn đạn thật Trung đội Súng máy phòng không 14,5mm do Ban chỉ huy quân sự Trung tâm Học viện tổ chức; ban chấp hành công đoàn Viện tham dự Hội nghị sơ kết công tác công đoàn Học viện 6 tháng đầu  năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (hình thức trực tuyến); hưởng ứng lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ do Học viện tổ chức; triển khai chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình đào tạo hệ CCLLCT do Viện phụ trách.

4. Vụ các trường chính trị

* Công tác tham mưu, kế hoạch: Tham mưu tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư về về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tháng 8/2017); hoàn thiện để trình ký Báo cáo Tổng kết công tác trường chính trị năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện QĐ 184 và 10 năm đào tạo cán bộ chính trị cho Lào sau Hội nghị tổng kết; Tham mưu tổ chức đoàn công tác của Giám đốc Học viện làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh, Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An về công tác trường chính trị và một số công tác khác.

* Công tác chuyên môn: Dự và chỉ đạo Hội thi giảng viên dạy giỏi của Trường Chính trị tỉnh Hải Dương; Hướng dẫn 10 Cụm thi đua của các trường chính trị tỉnh, trường bộ, ngành ký kết giao ước thi đua; Xây dựng dự thảo hướng dẫn Cụm thi đua năm học 2017 – 2018; Tập hợp danh sách 01 đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên của các trường chính trị đi nghiên cứu, học tập nước ngoài bằng kinh phí tự túc (tháng 9/2017); Phát hành sách “Công tác trường chính trị - Thực tiễn và kinh nghiệm” tập hợp các bài viết in trên bản tin “Thông tin công tác trường chính trị” từ năm 2012 đến nay; Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến góp ý cho tài liệu bồi dưỡng đối tượng 4; Hoàn thành bản thảo Bản tin Thông tin công tác các trường chính trị số 3/2017.

* Công tác khác: Tập hợp danh sách và gửi Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp tập huấn “Phương pháp quản lý đào tạo” do Học viện phối hợp cùng tổ chức JICA (Nhật Bản) tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Lào Cai (từ ngày 06-08/9/2017), Trường Chính trị tỉnh Cà Mau (từ ngày 20-22/9/2017); Phối hợp với các viện chuyên ngành mở lớp bồi dưỡng kiến thức về Lịch sử Đảng, quyền con người dành cho cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về quyền con người của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường Bộ, ngành; Phối hợp tổ chức, theo dõi lớp bồi dưỡng kiến thức Triết học dành cho giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trường bộ, ngành (từ ngày 21-24/8/2017); Gửi thông báo triệu tập học lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin cho 12 trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Ban thi đua – khen thưởng

* Công tác tham mưu, kế hoạch: Tham mưu khen thưởng Bằng khen của Giám đốc Học viện cho học viên lớp cao cấp lý luận chính trị Học viện.

* Công tác chuyên môn: Xây dựng dự thảo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp lịch sử Đảng và gửi xin ý kiến các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởn, các đơn vị trực thuộc Học viện, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế Hội thi giảng viên giảng dạy giỏi cấp Bộ và xin ý kiến các Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; hoàn thiện quy định mức chi công tác thi đua, khen thưởng; triển khai thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2017 “Nghiên cứu cơ chế thi đua, khen thưởng của Nhà nước và vận dụng vào Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”; hướng dẫn hồ sơ khen thưởng học viên hệ cao cấp lý luận chính trị.

* Công tác khác: Phối hợp với Vụ các trường chính trị tham mưu tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác trường chính trị; phối hợp thực hiện công tác trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện (19/8/1987-19/8/2017); đảm bảo hiện vật theo các quyết định khen thưởng.

--------

Tổng hợp: Ngọc Hà

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 47 Hôm nay: 1322 Tháng hiện tại: 95174 Tổng lượt truy cập: 9514583

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG