Điểm tin hoạt động nổi bật của Học viện tuần từ 16/10-20/10

1. Hoạt động đào tạo

* Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3: Chiều 17/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, là các cán bộ công tác tại trung tâm Học viện, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Học viện khu vực I. Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 17/10 đến ngày 27/10, nội chương trình chú trọng đến các vấn đề đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, nội dung cơ bản của các Luật: Luật Quốc phòng, nghĩa vụ quân sự, an ninh quốc gia, dân quân tự vệ và pháp lệnh Dự bị động viên...

* Bế giảng Lớp bồi dưỡng công tác tổ chức năm 2017: Dự Lễ bế giảng có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Lớp bồi dưỡng công tác tổ chức năm 2017 được tổ chức từ ngày 10/10 đến 18/10, nội dung chương trình kết hợp giữa nghe giảng, thảo luận và nghiên cứu thực tế nhằm đảm bảo tính hệ thống chặt chẽ, cập nhật thông tin giúp cho các đồng chí học viên tiếp thu được vốn kiến thức cơ bản về lý luận nghiệp vụ công tác tổ chức và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn sinh động ở Việt Nam hiện nay.

* Bế giảng Lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương (Lớp thứ tư, năm 2017): Chiều ngày 20/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương (Lớp thứ tư, năm 2017). GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo Lễ bế giảng. Lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương khóa 4 năm 2017 được tổ chức trong 03 tuần. Các học viên được nghiên cứu và thảo luận 19 chuyên đề, nghe và trao đổi 4 báo cáo bổ trợ, bao quát những nội dung quan trọng, có ý nghĩ thiết thực về lý luận và thực tiễn; kết hợp 02 chuyến cứu thực tế tại tỉnh Hưng Yên và Học viện Nông nghiệp Việt Nam không chỉ cung cấp kiến thức lý luận mà còn gợi mở một số vấn đề có tính thời sự, trang bị thêm những kỹ năng cần thiết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn.

2. Khoa học – Thông tin – Tư liệu

* Hội thảo khoa học “Quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”: Sáng ngày 18/10/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Bùi Thị Ngọc Lan, Quyền Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học đồng chủ trì Hội thảo. Về cơ bản, các đại biểu tham dự Hội thảo đều khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò quản lý và kiến tạo phát triển của Nhà nước đối với quá trình quản lý phát triển xã hội, cũng như tầm quan trọng và yêu cầu khách quan của quản lý phát triển xã hội để xã hội vừa phát triển lành mạnh theo định hướng của chủ thể quản lý, vừa đáp ứng chính yêu cầu của quá trình phát triển xã hội hiện nay.

* Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn": Kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 18/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn". Hội thảo nhằm làm rõ nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; qua đó góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, có thể tìm thấy những vấn đề đặt ra và lời giải trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhất là những bài học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền.

* Hội thảo khoa học: “Vấn đề bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay”: Hướng tới Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Trung tâm Nghiên cứu Giới và Lãnh đạo nữ thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Vụ Quản lý khoa học tổ chức Hội thảo “Vấn đề bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay”. PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện và PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học đồng chủ trì Hội thảo. Hội thảo nhận được nhiều tham luận của các nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý trong và ngoài Học viện. Các tham luận đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn cho việc thực hiện bình đẳng giới; chính sách kinh tế và chính sách an sinh xã hội hướng tới bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số; vấn đề buôn bán phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số; rào cản văn hóa xã hội hướng tới bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số; phân tích nguyên nhân và thực trạng vấn đề bất bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số; đưa ra một số kiến nghị, giải pháp, nhằm tăng cường hiệu quả chính sách dân số trong thời gian tới hướng tới bình đẳng giới đối với phụ nữ dân tộc thiểu số.

* Hội thảo triển khai nghiên cứu năm thứ ba về “Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường” trong khuôn khổ dự án DEEP vì tầm nhìn Việt Nam: Chiều ngày 19/10/2017, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tổ chức hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Đại học Yonsei Hàn Quốc tổ chức Hội thảo triển khai nghiên cứu năm thứ ba về “Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường” trong khuôn khổ dự án “Chương trình đối tác chia sẻ kinh nghiệm phát triển” DEEP vì tầm nhìn Việt Nam. Tại Hội thảo, các giáo sư đến từ nhóm nghiên cứu Hàn Quốc đã giới thiệu và tóm tắt các đề xuất nghiên cứu cụ thể cho chương trình nghiên cứu năm thứ ba về “Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường”, gồm 4 phần: i) Hệ thống kinh tế Việt Nam: Tài chính công; ii) Xác định và thúc đẩy các chính sách kinh tế hiệu quả cho tăng trưởng và phát triển thị trường tài chính; iii) Thúc đẩy cạnh tranh: Phát triển công nghiệp và quy định/ thể chế; iv) Phúc lợi bền vững: Thị trường lao động. Trên cơ sở đó, các đại biểu, các nhà khoa học tham dự Hội thảo đã cùng thảo luận, trao đổi, xây dựng khung khổ chung cho những nội dung nghiên cứu đề xuất.

* Hội thảo tổng kết nghiên cứu năm thứ hai về “Cải cách khu vực công” trong khuôn khổ dự án DEEP vì tầm nhìn Việt Nam: Sáng ngày 20/10/2017, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tổ chức hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Đại học Yonsei Hàn Quốc tổ chức Hội thảo tổng kết nghiên cứu năm thứ hai về “Cải cách khu vực công” trong khuôn khổ dự án “Chương trình đối tác chia sẻ kinh nghiệm phát triển” DEEP vì tầm nhìn Việt Nam. Tiếp nối thành công của dự án năm thứ nhất với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực cấp cao”, chủ đề năm thứ hai “Cải cách khu vực công” đã được các nhà khoa học hai bên triển khai thực hiện chặt chẽ và hiệu quả. Các kết quả nghiên cứu và các khuyến nghị chính sách được đánh giá cao đã và đang được vận dụng vào thực tiễn Việt Nam, góp phần thiết thực vào quá trình cải cách ở Việt Nam nói riêng và thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả, thực chất của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung.

3. Đại hội Công đoàn 2017
 

* Đại hội Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể, nhiệm kỳ 2017 – 2022:  chiều ngày 16/10/2017, Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã tổ chức Đại Công đoàn nhiệm kì 2017-2022. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhiệm kì 2017 - 2022 (gồm 03 đồng chí) và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III (gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết). Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất với Dự thảo Nghị quyết và giao cho Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kì 2017 - 2022 căn cứ vào ý kiến đóng góp tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết và phương hướng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhiệm kì 2017 - 2022.

* Đại hội Công đoàn Vụ Các trường chính trị nhiệm kỳ 2017-2022: Thực hiện kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022, chiều ngày 17/10/2017, Công đoàn Vụ Các trường chính trị tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Các trường chính trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 đồng chí; bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022.

* Đại hội Công đoàn Viện Văn hóa và Phát triển, nhiệm kỳ 2017 – 2022: sáng ngày 19/10/2017, Công đoàn Viện Văn hóa và Phát triển đã tổ chức Đại Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Viện Văn hóa và Phát triển nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng đã bầu 02 đồng chí đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

4. Công tác đối ngoại 

* Đại sứ Israel tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện: Chiều 17/10/2017, ngài Nadav Eshcar, Đại sứ Israel tại Việt Nam thăm và làm việc tại Học viện, cùng đi có ông Doron Lebovich, Phó Đại sứ và một số nhân viên đại sứ quán. PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi tiếp; cùng dự có đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Quản lý khoa học; cán bộ, chuyên viên một số đơn vị trực thuộc Học viện. Bày tỏ vui mừng và hân hạnh khi được đón tiếp ngài Đại sứ cùng các cộng sự đến thăm và làm việc tại Học viện, PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao kết quả hợp tác chung giữa hai bên trong thời gian qua và cho biết, trong thời gian tới, Học viện sẽ cử một đoàn công tác đến Israel nhằm học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, quản lý xã hội… Đồng chí tin tưởng, chuyến công tác sẽ gặt hái được nhiều kết quả hữu ích, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương giữa Học viện và các đối tác Israel, cũng như giữa Học viện và Đại sứ quán Israel tại Việt Nam.

5. Tổ chức – cán bộ 

* Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại Viện Nhà nước và Pháp luật: Chiều ngày 16/10/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức công bố và trao Quyết định thôi giữ chức lãnh đạo, quản lý cho PGS,TS Trịnh Đức Thảo, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật và Quyết định giao nhiệm vụ cho PGS,TS Trương Hồ Hải, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật điều hành mọi hoạt động của Viện từ tháng 10/2017 cho đến khi kiện toàn chức danh Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật.

* Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Nhằm kiện toàn nhân sự cán bộ lãnh đạo quản lý của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chiều ngày 20/10/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc, các Phó Giám đốc và một số trưởng đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. PGS,TS Trương Ngọc Nam tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS,TS Lưu Văn An và PGS,TS Phạm Huy Kỳ tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 4 đồng chí Trưởng đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền được bổ nhiệm lại gồm: PGS,TS Mai Đức Ngọc tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Quản lý Đào tạo; PGS,TS Hoàng Minh Lường tiếp tục giữ chức Trưởng Khoa Kiến thức Giáo dục đại cương; ThS Nguyễn Văn Minh tiếp tục giữ chức Trưởng Phòng Công tác chính trị; ThS Lê Khánh Lộc tiếp tục giữ chức Trưởng phòng Quản lý Ký túc xá.                                                       

 

------------

Điểm tin: Ngọc Hà

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 990 Hôm nay: 2688 Tháng hiện tại: 73895 Tổng lượt truy cập: 9385866

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG