Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11


                              Các đại biểu thành kính làm lễ dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ
Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện; đồng chí Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện và nguyên Phó Giám đốc Học viện qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện; các thầy cô giáo và ban cán sự các lớp học viên đang học tập, nghiên cứu tại Học viện; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội dự, đưa tin.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Cùng với đội ngũ nhà giáo cả nước, đội ngũ nhà giáo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Được rèn luyện và thử thách trong thực tiễn, các nhà giáo đã tỏ rõ những phẩm chất và năng lực của người trí thức cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm học 2017 - 2018, đội ngũ các nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức của Học viện đã và đang tích cực thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện, đồng bộ các mặt hoạt động của Học viện với phương châm “Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả” do Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện phát động. Những kết quả nổi bật trên các mặt công tác đã củng cố vị thế và uy tín của Học viện trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Đồng thời, tạo nền tảng để Học viện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đảng, Nhà nước giao phó.

Tầm nhìn đến năm 2030, Học viện sẽ nỗ lực tăng cường vị thế Trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; là một cơ quan Đảng đặc thù trong hệ thống các cơ quan lãnh đạo của Trung ương Đảng; trung tâm quốc gia duy nhất có chức năng, nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho toàn Đảng và cả hệ thống chính trị. Bởi vậy, Học viện cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện, đồng bộ hơn nữa các mặt công tác, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước và sự tin cậy, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trong đó, trọng tâm là đổi mới căn bản chương trình, nội dung các hệ đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tính khoa học, hệ thống, hiện đại, toàn diện, thiết thực, sát hợp hơn với từng đối tượng và mục tiêu đào tạo; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học theo hướng củng cố và giữ vững nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, chú trọng bổ sung và phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng và tư vấn chính sách cho Nhà nước, nghiên cứu phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo; đổi mới từng bước và đồng bộ phương thức quản lý đào tạo, bồi dưỡng theo hướng hiện đại và hiệu quả với mục tiêu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tăng cường vai trò tự quản, tự giác và ứng xử chuẩn mực của học viên,…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng với truyền thống đoàn kết, với tâm thế, vinh dự, tự hào, phẩm chất và trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, giảng viên Trường Đảng – những trí thức cách mạng chân chính, những chiến sỹ ở tuyến đầu của tri thức lý luận chính trị, Học viện sẽ thực hiện thành công Chiến lược phát triển tổng thể đến năm 2025, tầm nhìn 2030, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân.  

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương những thành tích xuất sắc mà các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua. “Sự trưởng thành và phát triển của đội ngũ cán bộ Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị có sự đóng góp hết sức quan trọng và to lớn của đội ngũ các thầy, cô giáo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” – đồng chí Phạm Minh Chính chia sẻ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu trong thời gian tới Học viện cần tiếp tục cơ cấu lại chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tập trung cho công tác lý luận chính trị, chuyên sâu về lý luận chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đề cao kỷ cương, trách nhiệm trong giảng dạy và đào tạo tại Trường Đảng Trung ương, đặc biệt là ngăn chặn suy thoái về dạy và học tập lý luận của Đảng; có kế hoạch, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu khoa học đảm bảo đồng bộ cơ cấu, có tính kế thừa; tiếp tục đẩy mạnh các tổng kết thực tiễn, nghiên cứu xây dựng lý luận.

Đồng chí yêu cầu Học viện phải là đầu tàu để lãnh đạo, chỉ đạo, gắn kết hệ thống các trường chính trị; thúc đẩy công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những cán bộ, giảng viên chính trị toàn quốc; yêu cầu các đồng chí học viên của Học viện phải phát huy tính chủ động, ý thức tự giáo dục, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; học đi đôi với hành, gắn kiến thức cơ bản với kiến thức ứng dụng để sau khi hoàn thành chương trình học tập, nghiên cứu, các học viên có thể vận dụng nhuần nhuyễn những kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tin tưởng các thầy cô giáo của Học viện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên tìm tòi, bổ sung cập nhật kiến thức mới về lý luận cũng như thực tiễn trên nhiều phương diện, trau dồi tri thức, tầm nhìn sâu rộng trong các nội dung giảng dạy; lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, thực sự là tấm gương sáng để các thế hệ học viên phấn đấu noi theo. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, thay mặt Chủ tịch nước, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba tặng 3 cá nhân xuất sắc; danh hiệu Nhà giáo ưu tú tặng hai giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

        Giám đốc Học viện trao tặng Huân chương Độc lập cho các cán bộ, giảng viên Học viện

      Giám đốc Học viện trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho cán bộ, giảng viên Học viện

---------
Tin, ảnh: Bùi Thanh, Việt Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 144 Hôm nay: 304 Tháng hiện tại: 63927 Tổng lượt truy cập: 9483336

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG