Vụ Các trường chính trị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Tại Hội nghị, TS Nguyễn Văn Thắng, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của đơn vị. Năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Vụ Các trường chính trị đã nỗ lực, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị được đảm bảo, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị được đảm bảo. Một số nhiệm vụ quan trọng như tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03-9-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí trường chính trị chuẩn và quy trình công nhận trường chính trị chuẩn đã trình Ban Bí thư xem xét, quyết định; tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VI-2017; chủ trì tổ chức chỉnh lý, cập nhật, biên soạn giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, tài liệu bồi dưỡng dành cho đối tượng 4…


GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm. tinh thần đoàn kết của lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, viên chức Vụ Các trường chính trị trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính kết nối, hệ thống trong triển khai công tác trường chính trị. Đồng chí Giám đốc đánh giá cao vai trò, sự chủ động, trách nhiệm của Vụ trong việc tham mưu cho Giám đốc Học viện tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03-9-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí trường chính trị chuẩn và quy trình công nhận trường chính trị chuẩn đã trình Ban Bí thư xem xét, quyết định; tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VI-2017; tham mưu các đoàn công tác của Giám đốc Học viện đi làm việc với nhiều tỉnh, thành ủy, UBND và các trường chính trị, tạo ra bước đột phá mới trong công tác chỉ đạo, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, nâng cao vị thế của các trường chính trị; chủ trì tổ chức chỉnh lý, cập nhật giáo trình TCLLCT-HC, biên soạn tài liệu bồi dưỡng dành cho đối tượng 4… Bên cạnh việc biểu dương những mặt đã làm được, Giám đốc Học viện chỉ ra những hạn chế cần cố gắng trong công tác tham mưu của Vụ. Giám đốc Học viện ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Vụ và nhấn mạnh trong thời gian tới, Vụ Các trường chính trị cần: hoàn thiện bộ quy chế quản lý đào tạo theo hướng cập nhật các nghị quyết của Trung ương, tinh thần mới của Học viện trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nghiên cứu đề xuất các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các trường chính trị; cập nhật giáo trình; tập trung chỉ đạo các trường chính trị bám sát vào các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, đảm bảo tính hệ thống với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật. Chủ động đề xuất, tham mưu với Giám đốc Học viện đi làm việc với các tỉnh, thành ủy, UBND và trường chính trị các tỉnh, đặc biệt những nơi còn khó khăn, vướng mắc; tăng cường tham mưu cho Giám đốc Học viện mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên của các trường chính trị, chú trọng xây dựng chương trình đảm bảo tính cập nhật,...

Tin: Lưu Thị Ngọc, Vụ Các trường chính trị/ảnh: Mạnh Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 238 Hôm nay: 1933 Tháng hiện tại: 98821 Tổng lượt truy cập: 9641336

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG