Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại Học viện

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương về thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư về hai nội dung lớn: công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện; kiểm tra việc chấp hành sự chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình cho biết, Đoàn kiểm tra sẽ đánh giá những kết qủa, cách làm mới, sáng tạo, cũng như làm rõ các hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên tại Học viện. Đồng chí yêu cầu quá trình kiểm tra phải bảo đảm tính dân chủ, khách quan, nêu cao ý thức phê bình, tự phê bình của các tổ chức Đảng được kiểm tra, hạn chế tối đa ảnh hưởng hoạt động của đơn vị.


                                   Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tóm tắt về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện khẳng định, trong thời gian qua, Ban Chấp hành, Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện đã quán triệt sâu sắc và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có kết quả các nhiệm vụ chính trị của Học viện. Xây dựng và phát triển Học viện nhằm tăng cường vị thế Trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; là một cơ quan Đảng đặc thù trong hệ thống các cơ quan lãnh đạo của Trung ương Đảng; là trung tâm quốc gia duy nhất có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị; xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu phát triển của Học viện. 

Báo cáo cũng nhấn mạnh đến những cách làm hay, thiết thực của Đảng bộ Học viện trong triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW, như đổi mới nội dung, chương trình giáo trình, phương pháp giảng dạy; tăng cường kỷ luật học đường; tổ chức nhiều Hội nghị chuyên đề Xây dựng văn hóa Trường Đảng gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; và việc ban hành Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,… Đồng thời, báo cáo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và các giải pháp, đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, và với các ban, bộ, ngành trung ương.


Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh hai nội dung kiểm tra trong chương trình kiểm tra của Ban Bí thư; khẳng định đây là những nội dung có tầm quan trọng đặc biệt, rất cần thiết được kiểm tra đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đồng chí đề nghị các tổ chức Đảng được kiểm tra thực hiện nghiêm quy chế phối hợp với Đoàn kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ; quá trình kiểm tra, làm rõ những mặt tiêu cực, nhân rộng và đẩy mạnh những nhân tố tích cực, cách làm hay, hiệu quả.

Trên cơ sở xác định rõ đặc thù, thế mạnh của Học viện trong học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ và nhấn mạnh những kết quả Học viện đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW đối với cán bộ, giảng viên và học viên trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt trong nhận diện và nghiêm túc xử lý những sai phạm, tăng cường kỷ luật học đường và kỷ luật phát ngôn, đề cao quản lý học viên và phát huy vai trò của giảng viên, triển khai thực hiện Quy chế Văn hóa Trường Đảng một cách nghiêm túc, sâu rộng và thiết thực, v.v…

Đồng chí cho biết, trong thời gian tới, Đảng bộ Học viện sẽ tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Giữ nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu lý luận góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước, vừa để phục vụ nâng cao chất lượng công tác đào tạo. Đẩy mạnh đổi mới nội dung chương trình, giáo trình. Tăng cường hơn nữa kỷ cương kỷ luật. Hiện thực hóa hơn nữa văn hóa trường Đảng,…

Tin, ảnh: Bùi Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 285 Hôm nay: 1794 Tháng hiện tại: 73063 Tổng lượt truy cập: 9492472

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG