Phiên họp thứ nhất Ban Điều hành Đề án đưa nội dung Quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Điều hành Đề án chủ trì và điều hành phiên họp.

Dự họp có các đồng chí Phó Trưởng Ban Điều hành Đề án: PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; TS Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Điều hành Đề án đến từ các đơn vị: Học viện (Viện Nghiên cứu quyền con người, Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Quản lý khoa học, Văn phòng Học viện), Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo nhân quyền quốc gia, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Điều hành Đề án phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 5/9/2017 sẽ được áp dụng thí điểm từ giai đoạn 2017- 2020. Theo quyết định phê duyệt Đề án, chương trình giáo dục quyền con người trong hệ thống giáo dục quốc dân được xác định cụ thể cho từng cấp học và chương trình đào tạo, từ mầm non đến tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, được xây dựng và đưa vào giảng dạy thí điểm trong giai đoạn 2017-2020, trước khi nhân rộng ra toàn hệ thống kể từ năm 2025...

Mục tiêu Đề án nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quyền con người nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người học, của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về tầm quan trọng, ý thức tự bảo vệ các quyền của bản thân, tôn trọng nhân phẩm, các quyền và tự do của người khác; ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước và xã hội, góp phần phát triển toàn diện con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.

Phát biểu tại phiên họp, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh lại mục tiêu, ý nghĩa, vai trò của Đề án trong thực tiễn phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam; và đề nghị trên tinh thần đó các đại biểu đến từ các bộ, ngành trung ương tham góp ý kiến, xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao của từng bộ, ngành. Việc triển khai các nhiệm vụ của Đề án phải gắn với mục tiêu, yêu cầu, định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đạo tạo của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI, Chiến lược phát triển giáo dục và Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020. Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, liên thông và thực tiễn của việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục, phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo; đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả, phù hợp với xu hướng tiến bộ chung của khu vực và thế giới.

Tại phiên họp, các ý kiến tham góp đến từ Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo nhân quyền quốc gia, Bộ Tài chính,… đều khẳng định vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đưa nội dung Quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Khẳng định Đề án là minh chứng cụ thể cho thấy tính nhất quán trong quan điểm chỉ đạo, định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với vấn đề bảo đảm quyền con người trong giai đoạn đất nước đang chuyển mình đi lên trong tiến trình giao lưu, hội nhập quốc tế một cách sâu rộng; thể hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về tôn trọng và bảo đảm quyền con người, phù hợp với thông điệp thời đại - giáo dục về quyền con người mang lại cho mỗi người năng lực hiểu về quyền cơ bản của mình cũng như trách nhiệm tôn trọng quyền của người khác, tạo ra cơ hội chung sống hòa bình.

Phiên họp cũng ghi nhận các đề xuất các kiến nghị liên quan đến kế hoạch tổ chức, triển khai Đề án trong thực tế đảm bảo tính hiệu quả, khả thi và phù hợp./.


                                                                           Các đại biểu dự họp
---------
Tin, ảnh: Bùi Thanh & Mạnh Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 181 Hôm nay: 2455 Tháng hiện tại: 76407 Tổng lượt truy cập: 9495816

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG