Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021

Chủ trì Kỳ họp có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. 
Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh đây là kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Lý luận Trung ương trong năm 2018 với nhiệm vụ trọng tâm là thảo luận dự thảo Báo cáo tư vấn về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần chuẩn bị Đề án trình Hội nghị Trung ương 7. 

     Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Lý luận Trung ương
Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã xác định: "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" là nội dung căn cốt của một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, sau Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6 đã ban hành, cùng với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị, việc đổi mới nội dung này sẽ là bước tiếp theo để đạt được sự đồng bộ, hoàn chỉnh về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị, trong Đề án trình Hội nghị Trung ương 7, Hội đồng cần xác định những trọng tâm chính, những vấn đề đột phá để làm cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược sát với tình hình thực tế, có tính khả thi và lan tỏa cao. 
Tại kỳ họp, trên cơ sở tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với những kết quả đạt được, những bất cập còn tồn tại, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ những điểm nghẽn, nút thắt trong xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay cả về lý luận và thực tiễn, cũng như yêu cầu xây dựng chiến lược cán bộ trong tình hình mới, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Các thành viên Hội đồng cũng thảo luận, góp ý cho đề xuất trọng tâm và các đột phá trong Đề án trình Hội nghị Trung ương 7; gắn nội dung này với các Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) do việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách thể chế luôn đi kèm với việc bố trí, sắp xếp cán bộ. Trong đó, xác định trọng tâm của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lần này là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, Hội đồng đã tập trung thảo luận khái niệm, nội dung, phương thức và cơ chế xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; xác định những phẩm chất, tố chất cần có của đội ngũ này, cũng như việc nhìn nhận và đánh giá cán bộ cấp chiến lược.
Kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị Thường trực Hội đồng chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện, nâng cao chất lượng báo cáo tư vấn, sớm trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư góp phần có hiệu quả, kịp thời vào việc xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 sắp tới./.
Tin, ảnh: Minh Hằng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 104 Hôm nay: 2431 Tháng hiện tại: 79513 Tổng lượt truy cập: 9498922

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG