Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình

Tham gia đoàn công tác có GS,TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; GS,TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; GS,TS Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Các trường chính trị, Viện Lịch sử Đảng, Nhà xuất bản Lý luận chính trị trực thuộc Học viện.

Làm việc với đoàn công tác, về phía tỉnh Ninh Bình có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Ninh Bình; đồng chí Đinh Chung Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình; Ban Giám hiệu và đại diện các khoa của Trường chính trị tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Chung Phụng đã báo cáo với đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh trong hai năm 2016 và 2017.

Qua hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, phát huy dân chủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 02 năm (2016,2017) đạt 7,86%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định, nhiều mặt được cải thiện, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; công tác quốc phòng địa phương được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Đến hết năm 2017 đã có 10/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội XXI của tỉnh đề ra.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác cũng nghe các báo cáo về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-nay; báo cáo về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; hoạt động của trường chính trị tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố. Trong 02 năm qua, công tác bồi dưỡng cán bộ về cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới theo hướng phù hợp với từng đối tượng học viên, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh; cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng thực thi nhiệm vụ. Công tác sau đại học được đổi mới theo hướng đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với vị trí việc làm và trình độ chuyên môn được đào tạo từ bậc đại học, v.v.. Qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ, công chức trong tỉnh từng bước được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như lý luận chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử truyền thống các ban, ngành đoàn thể trong tỉnh được chú trọng triển khai, đảm bảo tính khách quan, tính Đảng, tính khoa học.


GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện phát biểu kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, tỉnh Ninh Bình đề xuất, kiến nghị với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: nghiên cứu, tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách, khung chương trình về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp chiến lược của các địa phương, đảm bảo tính thống nhất, sát hợp; Tăng chỉ tiêu cho cán bộ, công chức của tỉnh đi đào tạo lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử đảng bộ ở địa phương; đề nghị Học viện ban hành quy định về tiêu chí trường chính trị tỉnh chuẩn; cũng như các đề xuất về phương án, cơ chế thống nhất quản lý các trường chính trị tỉnh/thành phố, các trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, v.v..

Đánh giá cao những kinh nghiệm, nỗ lực của tỉnh Ninh Bình trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và thực thi các nhiệm vụ chính trị trọng yếu về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, tại buổi làm việc, GS,TS Phùng Hữu Phú – Hội đồng Lý luận Trung ương GS,TS Nguyễn Quang Thuấn – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các thành viên đoàn công tác đã trao đổi với Ninh Bình các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, công tác dân vận, v.v.., qua đó gợi mở nhiều nội dung liên quan đến định vị, khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của Ninh Bình trong phát triển và liên kết vùng, cũng như trong chuyển dịch mô hình phát triển kinh tế của cả nước.

Các ý kiến đều cho rằng phát triển Ninh Bình phải dựa trên các lĩnh vực mũi nhọn, phải có tầm nhìn xa, có chiều sâu, không mâu thuẫn cản trở lẫn nhau, đặc biệt là phát triển du lịch và phát triển công nghiệp; trong phát triển du lịch, cần chú trọng đa dạng hóa các loai hình, sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng. Trong công nghiệp, tập trung phát huy những thành tựu đạt được trong lĩnh vực sản xuất ô tô, theo hướng trở thành một trung tâm công nghiệp ô tô lớn của cả nước, thực hiện mô hình phát triển bền vững, chú trọng đầu tư cho giáo dục – đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực – yếu tố then chốt, quyết định sự thành công trong các chiến lược phát triển của Ninh Bình.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh Ninh Bình đang thực hiện tinh gọn bộ máy cấp sở, ngành theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI khóa XII và sẽ tiến hành sơ kết việc thí điểm nhất thể hóa một số chức danh công việc, sắp xếp tinh giảm cán bộ bán chuyên trách trước khi triển khai diện rộng; trong phát triển kinh tế - xã hội, Ninh Bình luôn chú trọng chất lượng tăng trưởng, lấy công nghiệp công nghệ cao làm động lực, chuyển dịch phát triển du lịch dịch vụ, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái gắn với với phát triển du lịch; chú trọng giải quyết các vấn đề an sinh xã hội đối với với người nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, đảng viên và người có công với cách mạng, Đồng chí cũng chia sẻ những kinh nghiệm, yêu cầu cụ thể của Ninh Bình trong việc triển khai, đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương đi vào cuộc sống gắn với thực tiễn Ninh Bình, và đề nghị tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của Học viện trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cũng như công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của Ninh Bình, đặc biệt là việc “chú trọng chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương”. Đồng chí cho rằng, Ninh Bình đã thành công trong chuyển hướng phát triển kinh tế, các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế đã được Ninh Bình tiệm cận và giải quyết khá thành công qua điển hình về thể chế và bài toán an sinh xã hội của tỉnh… qua đó khẳng định ý chí chính trị, tinh thần đoàn kết, sâu sát của tập thể Lãnh đạo và Thường vụ Tỉnh ủy; “chính việc đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng là những nhân tố chính đem lại thành công cho địa phương”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình cần quán triệt tinh thần quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh dựa trên nền tảng khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương dựa trên các trụ cột là du lịch-dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; tăng cường phối hợp với Học viện, tăng cường xây dựng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục quan tâm hơn nữa về mọi mặt đối với trường chính trị, tạo điều kiện cho giảng viên trường chính trị được dự một số phiên họp của HĐND tỉnh, thành phố; v.v..

Từ thực tiễn tỉnh Ninh Bình và một số địa phương trong cả nước, đồng chí yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, một số ban ngành trung ương và các tổ chức học thuật uy tín cần phối hợp triển khai đánh giá, tổng kết thực tiễn để từ đó kịp thời tham vấn những cơ chế, chủ trương, luận cứ cho Đảng, Nhà nước trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững./.

Tin, ảnh: Bùi Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 140 Hôm nay: 4462 Tháng hiện tại: 96642 Tổng lượt truy cập: 9639157

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG