Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện làm việc với Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng

Tham gia đoàn công tác có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;GS.TS Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS,TS Trần Quốc Toản, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo của Học viện Chính trị khu vực II, khu vực IV; Vụ Quản lý đào tạo, Viện Lịch sử Đảng, Viện Kinh tế, Vụ Các trường chính trị.

* Tại tỉnh Trà Vinh, tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh; đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đồng Văn Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh cùng các Ban đảng của Tỉnh ủy; Sở Nội vụ, Ban Giám hiệu và đại diện các khoa, phòng của Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh.

* Tại tỉnh Sóc Trăng, tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lâm Văn Mẫn, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Trần Văn Chuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Giám hiệu của Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng.


Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi làm việc

Tại các buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và đại diện lãnh đạo các cơ quan của địa phương đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác trường chính trị, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ tỉnh, lịch sử truyền thống các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong giai đoạn vừa quan và một số công tác khác.

Lãnh đạo các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng đánh giá cao sự quan tâm sâu sát, thiết thực về mọi mặt của Đảng, Nhà nước, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với các địa phương nói chung và Trường Chính trị tỉnh nói riêng; đề xuất, kiến nghị với Trung ương nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng hệ thống chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… Với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các tỉnh để xuất: đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, tăng chỉ tiêu cho cán bộ, công chức của tỉnh đi đào tạo lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên các trường chính trị, cán bộ làm công tác lịch sử đảng bộ ở địa phương; đề xuất các phương án, cơ chế thống nhất quản lý các trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cấp huyện đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cũng như các kiến nghị liên quan tới chế độ, chính sách, điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ làm công tác lịch sử đảng bộ địa phương, v.v..

Đại diện Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện đã trao đổi về các nội dung mà đoàn công tác quan tâm như: đẩy mạnh phát triển kinh tế, đi đôi với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững bản sắc văn hóa của địa bàn có đông đồng bào dân tộc Hoa, Khmer; vấn đề triển khai cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI, khóa XII), việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương Đảng khóa XII, gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác biên soạn lịch sử đảng của các tỉnh. Đồng thời đoàn công tác đã trao đổi, giải đáp các đề xuất, kiến nghị của địa phương về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng giảng viên, hướng dẫn công tác biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương cũng như những vướng mắc, đề xuất trong phối hợp, triển khai các Nghị quyết của Đảng và của Học viện về công tác đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, giảng viên lý luận chính trị.

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, nhất là thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị, gia tăng phát triển bền vững, xây dựng được nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn, với nhiều diện tích sản xuất lúa đặc sản; lĩnh vực thủy, hải sản tiếp tục được đầu tư, phát triển, có bước chuyển hướng từ hình thức nuôi quảng canh tự nhiên sang thâm canh cho năng suất cao; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước chuyển biến cơ bản; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường lãnh đạo và tạo nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương của hai tỉnh thời gian qua đã khẳng định được tính chủ động, sáng tạo trong triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế mũi nhọn của tỉnh theo hướng kết hợp nông, lâm nghiệp, tận dụng lợi thế và tiềm năng của các tỉnh vùng đồng bằng sông cửu long, lợi thế về địa chính trị của mỗi tỉnh để phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp thông minh, công nghệ cao với hình thức phát triển sáng tạo và hiệu quả; thực hiện mô hình phát triển bền vững, gắn phát triển kinh tế với giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của tỉnh. Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng cũng lưu ý, Trà Vinh, Sóc Trăng có địa bàn phức tạp, còn nhiều khó khăn cần đặc biệt quan tâm, chú trọng vấn đề dân tộc, tôn giáo. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ cần thể hiện rõ vai trò của người đứng đầu, người lãnh đạo phải gương mẫu, nêu gương; đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập, nâng mức sống, mức hưởng thụ cả về vật chất lẫn tinh thần người dân.

Đối với trường chính trị tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Giám đốc Học viện biểu dương những nỗ lực và kết quả toàn diện mà các trường đã đạt được trong thời qua, đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho địa phương; chú trọng cử giảng viên đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, đi nghiên cứu thực tiễn, nâng cao chất lượng giảng dạy, nhất là việc cập nhật kiến thức thực tiễn. Nhà trường cần thực hiện nghiêm chương trình, giáo trình, đảm bảo học viên có đầy đủ tài liệu học tập, thực hiện đúng quy chế quản lý đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, hình thức thi, viết khóa luận tốt nghiệp, đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tăng cường mời báo cáo viên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị trong tỉnh; tăng cường mở các lớp tập trung, đa dạng hóa phương thức đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tiễn địa phương. Các trường cần sớm có các giải pháp để xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.


                                                                     Toàn cảnh buổi làm việc

Tin: Cầm Thị Lai,  Vụ Các trường chính trị; ảnh: Báo Sóc Trăng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 390 Hôm nay: 3405 Tháng hiện tại: 67028 Tổng lượt truy cập: 9486437

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG