Kế hoạch số 06 /KH-HVCT-HCQG về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

***

Số: 06 /KH-HVCT-HCQG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

*** 

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2013

KẾ HOẠCH

Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013

           

Kính gửi:

- Giám đốc các Học viện trực thuộc;

- Thủ trưởng các đơn vị tại Trung tâm Học viện

-         

            Căn cứ Công văn số 32/HĐCDGSNN ngày 19-3-2013 của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước về Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch triển khai công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013 trong hệ thống Học viện như sau:

            1. Từ ngày 01-4 đến ngày 15-5-2013

            - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Học viện phổ biến Kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013 của Học viện và văn bản của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đến các ứng viên trong đơn vị;

            - Các ứng viên đăng ký xét chức danh với thủ trưởng đơn vị;

            - Thủ trưởng đơn vị thuộc Học viện báo cáo Giám đốc Học viện danh sách ứng viên đăng ký xét chức danh (theo mẫu kèm theo) (qua Vụ Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 15-5-2013.

            - Dự kiến Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Học viện năm 2013.

            2. Từ ngày 16-5 đến ngày 30-6-2013

            - Vụ Tổ chức - Cán bộ tập hợp danh sách ứng viên đăng ký xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013, báo cáo Giám đốc Học viện; tiếp nhận hồ sơ của các ứng viên đăng ký;

            - Trước ngày 20-5-2013, Học viện báo cáo Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về dự kiến Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện năm 2013;

            - Trong khoảng thời gian từ ngày 01-6 đến ngày 10-6-2013, các thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện, Hội đồng ngành, liên ngành tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013.

            - Ngày 15-6-2013 là hạn cuối cùng các ứng viên trực tiếp nộp (hoặc gửi qua bưu điện) Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013 tại Văn phòng Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (Địa chỉ: Tầng 7, khu D, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội);

            - Ngày 30-6-2013 là hạn cuối cùng các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký tại Tổ giúp việc Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Học viện (tại Vụ Tổ chức - Cán bộ Học viện).

            3. Từ ngày 01-7 đến ngày 05-8-2013

            Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện:

            - Họp bầu Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng và thông qua Kế hoạch làm việc của Hội đồng;

            - Thẩm định hồ sơ đăng ký, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các ứng viên đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013.

            4. Từ ngày 06-8 đến ngày 15-8-2013

            - Thông báo kết quả công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013 đến các đơn vị, ứng viên;

            - Tổ giúp việc hoàn chỉnh hồ sơ, các văn bản làm việc của Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện;

            - Chuyển đến Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước công văn, các tài liệu và hồ sơ của ứng viên đã được Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện thông qua.

           

 Nơi nhận:

      - Như trên;

      - Thành viên Hội đồng CDGSCS;

      - Lưu Vụ TCCB, VT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Tạ Ngọc Tấn

Ghi chú: Các ứng viên tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ http://www.hdcdgsnn.gov.vn

Biểu mẫu đăng ký


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 209 Hôm nay: 1902 Tháng hiện tại: 98790 Tổng lượt truy cập: 9641305

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG