• Công văn số 1505/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIII

 • Kế hoạch tổ chức cuộc thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

 • Kế hoạch số 06 /KH-HVCT-HCQG về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013

  Căn cứ Công văn số 32/HĐCDGSNN ngày 19-3-2013 của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước về Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch triển khai công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013 trong hệ thống Học viện như sau

 • Công văn của Bộ Tài chính về thực hiện và báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chồng lãng phí năm 2012

  Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP), Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty 91 (sau đây gọi chung là các “Bộ, ngành, địa phương”) khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện chương trình THTK,CLP gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012 của Bộ, ngành, địa phương; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2012.

 • Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

  1. Thông tư này hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú bao gồm: Tiêu chuẩn xét tặng; Hội đồng, phạm vi xét trình; Quy trình xét tặng; Hồ sơ và thời gian đề nghị xét tặng. 2. Thông tư này được áp dụng đối với nhà giáo trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cán bộ quản lý giáo dục bao gồm:

 • Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012

  Thời gian: 2,5 ngày (không tính thời gian đi, về), dự kiến tổ chức vào ngày 03,04,05/8/2011. Địa điểm: Hội trường I, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Các đại biểu nghỉ tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội (thời gian đón tiếp bắt đầu từ 8h00 ngày 02-8-2011).

 • Kế hoạch Đại hội thi đua yêu nước Học viện lần thứ III

  Thực hiện Chỉ thị 39/CT-TW ngày 21-5-2004 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Thực hiện Hướng dẫn 2236/BTĐKT -VI ngày 08-10-2009 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước và Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII; Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Học viện lần thứ III .

 • Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

  Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 ngày 12 năm 2008 về việc ban hành tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

 • Về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2009-2014

  Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2009-2014

 • Nghị định số 129/2008/NĐ-CP ngày 17/12/2008 về Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

  Ngày 17 tháng 12 năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 129/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Nghị định được đăng Công báo số 701 + 702 ngày 29 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Website Học viện xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị định này.

 • Quy định về đạo đức nhà giáo

  Ngày 16 tháng 04 năm 2008, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo. Website Học viện trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định.

 • Thông tư hướng dẫn quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

  1.Các khoản thu, chi bằng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước đều phải được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nhằm quản lý thu, chi ngân sách có hiệu quả; đồng thời, từng bước giảm dần tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước để giảm chi phí về nghiệp vụ ngân quỹ. 2.Tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước, các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là đơn vị giao dịch) có thanh toán bằng tiền mặt phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý tiền mặt và những nội dung hướng dẫn tại Thông tư này.

 • Công điện số 58/CĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc kiên quyết không để tái diễn việc đốt pháo nổ tại các địa phương như dịp tết Đinh Hợi

  Ngày 13 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện số 1721/CĐ-TTG chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Tuy nhiên ở một số địa phương, chính quyền chưa quan tâm đúng mức việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tình hình buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép chưa được ngăn chặn triệt để và vẫn diễn biến phức tạp. Để khắc phục tình trạng trên, kiên quyết không để tái diễn việc đốt pháo nổ tại các địa phương như dịp tết Đinh Hợi (2007), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

 • Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

  Ngày 24 tháng 8 năm 2007, tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo Học viện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phương hướng phát triển Học viện sau khi hợp nhất Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thành Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ có: Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc, các Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận:

 • Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

  Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 11-HD/TTVH ngày 6/12/2006 của Ban Tư tưởng - văn hóa Trung ương về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 20-KH/TTVH ngày 29/01/2007 của Ban Tư tưởng - văn hóa Trung ương; Kế hoạch số 03-KH/ĐUK ngày 16/6/2007 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về Hội thi báo cáo viên “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Chỉ đạo cuộc vận động Trung tâm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lên kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên “kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

1 2 3

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 144 Hôm nay: 1170 Tháng hiện tại: 64793 Tổng lượt truy cập: 9484202

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG