Sáng ngày 28/5/2020, Chi bộ Ban Thanh tra tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ dự và chỉ đạo Đại ...
>> xem tiếp
Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội