Họp Ban Tổ chức Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"

08/09/2021 09:13:29

Chiều ngày 8/9/2021, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện và toàn thể thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi và các cán bộ chuyên trách.

Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Học viện chủ trì triển khai, tổ chức phát động. Đây là một hoạt động ý nghĩa quan trọng, thiết thực nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); góp phần tuyên truyền, khẳng định và bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Qua đó, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên về năng lực tư duy lý luận, nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật và trên không gian mạng.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì cuộc họp

Báo cáo công tác triển khai Cuộc thi cho thấy: Sau hơn 3 tháng phát động (19/5/2021 - 15/8/2021), Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Cuộc thi viết chính luận) do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động đã hoàn thành việc nhận bài dự thi và rà quét trùng lặp theo kế hoạch đề ra.

Theo Kế hoạch số 224 - KH/HVCTQG, ngày 19/5/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Công văn số 701 - CV/HVCTQG ngày 28/6/2021 của Giám đốc Học viện về mở rộng đối tượng tham gia cuộc thi, đối tượng dự thi bao gồm: Cán bộ, đảng viên, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Học viện; cán bộ, đảng viên, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Ban Tuyên giáo và Trường chính trị cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo và Trung tâm chính trị cấp huyện; đội ngũ cộng tác viên của Ban Tuyên giáo các cấp, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đại biểu dự họp

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo 35 Học viện, sự vào cuộc nhiệt tình, hiệu quả của các đơn vị, địa phương, cuộc thi đã có sức lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong toàn hệ thống Học viện, các Trường Chính trị, trường cán bộ của bộ ngành, cán bộ Ban Tuyên giáo mà còn huy động được sự tham gia của cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh/huyện xã, cán bộ, Quân đội, Công an, giảng viên một số trường đại học, giáo viên, học sinh, sinh viên cựu chiến binh.

Trong đó, nhiều đơn vị đã tổ chức triển khai phát động cuộc thi một cách bài bản, huy động đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia như Học viện Chính trị Khu vực I, II, III, IV, Viện Lãnh đạo học và chính sách công, Viện Triết học, Viện Lịch sử Đảng, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tạp chí Lý luận chính trị, một số địa phương như thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Sơn La, Phú Thọ,...đã phát động cuộc thi một cách rộng rãi trong cả hệ thống chính trị địa phương (xuống đến cấp xã), thu hút sự quan tâm chú ý của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị tại địa phương.

Đến hết ngày 15/8/2021, Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện đã nhận được 7.627 bài viết, trong đó có 3.163 bài viết của cán bộ, đảng viên các đơn vị, địa phương và 4.464 bài viết của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngoài ra, có khoảng 300 bài viết do các đơn vị, địa phương gửi bản in về Ban Tổ chức nhưng chưa gửi file mềm.

PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức, tổ giúp việc đã cho ý kiến chi tiết về chấm một số bài viết sơ khảo, thành lập các tiểu ban giám khảo cuộc thi, thang điểm, quy trình và cách thức chấm điểm, cơ cấu giải thưởng và mức thưởng,…và những kiến nghị, đề xuất để đảm bảo thành công của Cuộc thi.

Phát biểu kết luận, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện ghi nhận nỗ lực, công tác chuẩn bị nghiêm túc của Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi.

Để Cuộc thi đạt yêu cầu chất lượng, thực sự có sức lan tỏa, khẳng định giá trị khoa học và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu chương trình và các hoạt động cho Cuộc thi phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, sát hợp; Ban Tổ chức Cuộc thi phải kịp thời nắm bắt những vấn đề đặt ra để tham mưu tổ chức một cách hiệu quả.

Đồng ý về cơ bản với các kiến nghị, đề xuất tại cuộc họp, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện yêu cầu đây là cuộc thi chính luận nên các bài viết cần phải đúng chủ đề, rà soát chấm sơ khảo những bài viết có tỉ lệ trùng lặp dưới 20%, cần cân đối cơ cấu giải thưởng các giải triển vọng, giải tập thể và mức thưởng hợp lý. Công tác thành lập Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo phải được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm khách quan, chọn đúng người, đúng việc.

Đối với công tác chuẩn bị cho Lễ trao giải, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu phải chuẩn bị thật tốt, bài bản. Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Lễ trao giải được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Do đó, cần rà soát kỹ các nội dung được phân công, đồng thời triển khai, thực hiện tốt một số công việc chuẩn bị cho Lễ trao giải như: Hoàn chỉnh kịch bản và các phóng sự về Giải; tuyên truyền, quảng bá về Giải và các tác phẩm đoạt Giải trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo hiệu ứng lan tỏa trong cán bộ, đảng viên,... Lễ công bố và trao Giải cần được tổ chức chu đáo, trang trọng, mang tính chính trị, hấp dẫn và thiết thực.

Dự kiến tổ chức Lễ trao giải thưởng Cuộc thi viết chính luận khoa học "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” diễn ra vào ngày 21/10/2021 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh./.

Tác giả: Mạnh Thắng & HG