Bế giảng Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 (Lớp thứ hai)

28/04/2023 09:55:00

Chiều ngày 27/4/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, năm 2023 (Lớp thứ hai).

Lớp tập huấn được tổ chức. dành cho các cán bộ, giảng viên các đơn vị thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc; các đồng chí làm công tác biên tập tại các tạp chí khoa học trong hệ thống Học viện.

GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi Lễ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện, các thầy cô giáo và toàn thể 90 học viên tham gia Lớp tập huấn.

2

GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu bế giảng Lớp tập huấn

Phát biểu tại buổi lễ, GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đọan hiện nay là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị đã tham gia phối hợp tổ chức lớp học và tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đồng chí học viên. Đồng chí Phó Giám đốc Học viện cho biết, mặc dù Lớp được tổ chức trong thời gian ngắn nhưng các đồng chí học viên đã được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng rất bổ ích như kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, kỹ năng viết bài báo, tạp chí, biên tập tin,...

1

Đại biểu dự Lễ bế giảng

Sau khi kết thúc lớp học, GS,TS Lê Văn Lợi đề nghị các đồng chí học viên cần phát huy tốt những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị qua lớp tập huấn vào từng nhiệm vụ cụ thể như tích cực biên tập, viết tin, bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đăng tải trên sách, báo, tạp chí, các kênh truyền thông; chủ động tích hợp nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW vào công tác đào tạo, bồi dưỡng các hệ lớp; tích cực tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023; từ đó góp phần lan tỏa, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên của đơn vị, học viên, sinh viên tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Ban Tổ chức lớp cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các học viên qua các ý kiến trao đổi, góp ý, đề xuất để tham mưu cho Ban Giám đốc, Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện giúp cho các lớp tập huấn sau đạt kết quả tốt hơn.

Tác giả: Đức Mạnh & HG