Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng báo cáo kiến nghị chính sách và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam

29/05/2023 15:11:00

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, chiều ngày 29/05/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học trong bối cảnh chuyển đổi số và kỹ năng xây dựng báo cáo kiến nghị chính sách năm 2023 dành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên của toàn hệ thống Học viện. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi Lễ. 

KG_0829

GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện cho biết, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện cho biết, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị-xã hội; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. 

Chắt lọc kết quả từ các nghiên cứu khoa học để xây dựng các báo cáo kiến nghị góp phần quan trọng bổ sung, hoàn thiện các chính sách phát triển đất nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo … là một trong những yêu cầu quan trọng mà Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, hệ thống báo cáo kiến nghị của Học viện ngày càng được nâng cao về chất lượng và nhận được sự phản hồi tích cực từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các đồng chí đã chỉ đạo gửi cho các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp nhận và ứng dụng các kiến nghị, đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh.

KG_0832

Quang cảnh buổi Lễ

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các nghiên cứu khoa học của Học viện; đẩy mạnh gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng xây dựng các báo cáo kiến nghị chính sách cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của hệ thống Học viện, GS,TS Lê Văn Lợi đề nghị các đồng chí học viên cần chủ động thu xếp thời gian, nghiêm túc, tích cực tham gia thảo luận và trao đổi những nội dung của khóa tập huấn; chấp hành đúng nội quy lớp học, tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp cũng như những hoạt động ngoại khóa để lĩnh hội những kiến thức kỹ năng phục vụ tốt nhất cho công việc chuyên môn của mình./.

Tác giả: Mạnh Thắng & HG