Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2023

16/05/2023 13:55:00

Sáng 16/5/2023, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp cho cán bộ, công chức trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu khai giảng.

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: PGS,TS Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các thầy giáo, cô giáo và 52 đồng chí học viên.

KG_0289

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc  thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc  thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Học viện Hành chính Quốc gia trong suốt thời gian qua và trong việc thu xếp, tổ chức Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức của Học viện.

Nhấn mạnh, vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt là việc trang bị, cập nhật kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước và phát triển năng lực thực thi công vụ cho đối tượng bồi dưỡng, phù hợp với tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc đề nghị các đồng chí học viên hiện là cán bộ đang giữ các cương vị lãnh đạo, quản lý, những cán bộ nòng cốt của các đơn vị trực thuộc, sắp xếp công việc đơn vị phù hợp để bố trí thời gian đi học đầy đủ, nghiêm túc. 

KG_0284

Quang cảnh Lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi lễ, PGS,TS Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia khẳng định công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu các kiến thức về nhà nước, pháp luật, hành chính nhà nước, quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực và kỹ năng phù hợp với ngạch, bậc cán bộ công chức, bổ sung thông tin mới về kinh tế, chính trị trong nước và thế giới  qua đó góp phần nâng cao hơn nữa khả năng hoạch định, triển khai chính sách của Đảng, Nhà nước ở các cấp. 

Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho biết, để đạt được kết quả cao trong học tập, ngoài thời gian học tập trên lớp, học viên cần tự nghiên cứu, đồng thời thường xuyên có sự trao đổi, thảo luận giữa học viên với học viên, giữa học viên với giảng viên trong suốt quá trình giảng dạy. PGS,TS Nguyễn Quốc Sửu đề nghị, các phòng, ban chức năng của Học viện Hành chính Quốc gia sẽ phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học viên.

KG_0299

PGS,TS Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Lễ khai giảng

----------------

Trong chương trình, học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề cần thiết giúp học viên hiểu rõ vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những yêu cầu đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp; củng cố, phát triển những kiến thức nâng cao về hành chính nhà nước và các bộ phận cấu thành; nhận thức được những thách thức đang đặt ra trên các lĩnh vực của hành chính nhà nước và có khả năng đưa ra các giải pháp giải quyết; có tư duy chiến lược và khả năng tổ chức triển khai hoạt động quản lý đảm bảo hiệu lực, hiệu quả đối với ngành, lĩnh vực, địa phương; có khả năng chủ trì xây dựng các chính sách kinh tế – xã hội của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương; trang bị một số kỹ năng cần thiết trong thực thi công vụ cũng như để chuẩn bị các điều kiện cho thi nâng ngạch và hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh công chức. Qua đó, giúp đội ngũ này thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng những yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế.

Trong khóa học, các học viên có dịp đi thực tế, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, vận dụng những kiến thức và kỹ năng tiếp thu được áp dụng có hiệu quả vào công việc thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Tác giả: Mạnh Thắng