Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

06/09/2019 08:49:56

Danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả: BBT