Họp Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

17/06/2022 08:08:13

Chiều ngày 17/6/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức họp Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022. PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 dự và chủ trì cuộc họp.

PGS,TS Lê Văn Lợi chủ trì cuộc họp

Dự họp có các đồng chí thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.

Báo cáo kết quả triển khai phát động Cuộc thi và dự kiến phương hướng công tác thời gian tới, PGS,TS Phạm Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện, Ủy viên Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết, sau hơn 3 tháng phát động, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 (Cuộc thi) đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực tuyên truyền phổ biến về Cuộc thi đến đông đảo tầng lớp nhân dân. Thông tin họp báo phát động Cuộc thi và nội dung cơ bản của kế hoạch, thể lệ đã được đăng tải trên tất cả các cơ quan báo chí lớn, đưa tin trên Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài truyền hình địa phương. Đơn vị thường trực cuộc thi đã phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất trailer tuyên truyền về Cuộc thi và phát trên Đài Truyền hình Việt Nam, các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử của địa phương. Trong hệ thống Học viện, các cơ quan báo chí, truyền thông đều đăng tải thông tin về Cuộc thi; Cổng thông tin điện tử Học viện mở chuyên mục đăng tải thông tin, Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi để cán bộ, đảng viên, nhân dân theo dõi, truy cập.

Đến ngày 17/6/2022, tính riêng số bài dự thi gửi trực tiếp, đơn vị thường trực Cuộc thi đã nhận được 140 bài viết với thành phần tham gia dự thi khá đa dạng, từ giáo viên, giảng viên, học viên, cán bộ hưu trí, cán bộ quân đội, công an, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài… Theo kế hoạch, đến cuối tháng 6/2022, một số đơn vị cơ sở sẽ kết thúc việc thu nhận bài thi và tiến hành sàng lọc, đánh giá, thẩm định ban đầu, chấm thi ở cơ sở. Đến hết ngày 30/7/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi kết thúc việc nhận hồ sơ dự thi của các đơn vị, địa phương và bài thi gửi trực tiếp.

Đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ủy viên Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại cuộc họp

Để đạt được những kết quả bước đầu đó, PGS,TS Phạm Đức Kiên cho biết, quán triệt Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG ngày 25/2/2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện tại họp báo phát động Cuộc thi ngày 1/3/2022, đơn vị Thường trực Cuộc thi đã tham mưu Giám đốc Học viện ban hành Thông báo số 1034-TB/HVCTQG ngày 2/3/2022 phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tham gia tổ chức Cuộc thi; tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện có văn bản số 1814-CV/HVCTQG ngày 3/3/2022 gửi các đơn vị phối hợp, Thường trực Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai kế hoạch Cuộc thi; văn bản số 1813-CV/HVCTQG ngày 3/3/2022 gửi các Học viện trực thuộc và các đơn vị tại Trung tâm Học viện, văn bản số 1829-CV/HVCTQG ngày 9/3/2022 gửi 63 trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 11 trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức triển khai, phát động cuộc thi tại cơ quan, đơn vị mình, coi đây là nhiệm vụ chính trị chuyên môn, kết quả tham gia cuộc thi là một trong những tiêu chí quan trọng phục vụ đánh giá cán bộ và bình xét thi đua cuối năm đối với cá nhân và tập thể.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã ban hành văn bản số 2456-CV/BTGTW ngày 8/3/2022 gửi Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tuyên truyền, đôn đốc tham gia, hưởng ứng Cuộc thi sâu rộng trong các cấp, các ngành, địa phương. Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã có văn bản đề nghị các cấp Hội, các cơ quan báo chí phổ biến thể lệ cuộc thi, động viên các hội viên, nhà báo hưởng ứng cuộc thi, tích cực thể hiện vai trò xung kích của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Qua nắm tình hình sơ bộ, Ban Chỉ đạo 35 các đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai phát động Cuộc thi rộng rãi trong hệ thống chính trị và toàn dân, nhiều đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức Cuộc thi ở cấp mình. Điển hình như Quân ủy Trung ương đã ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi trong toàn quân từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, giao Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị là đơn vị thường trực, các đơn vị báo chí, truyền hình quân đội tham gia tuyên truyền xã hội hóa các tác phẩm tiêu biểu. Các Học viện trực thuộc, các đơn vị trong hệ thống Học viện, Hội Cựu giáo chức, Đoàn Thanh niên Học viện, 73/73 trường chính trị, trường bộ, ngành đã triển khai Cuộc thi sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, học viên các hệ đào tạo, bồi dưỡng.

Đồng chí Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại cuộc họp

Trên cơ sở báo cáo được trình bày tại cuộc họp, các đại biểu tham dự làm rõ hơn những nội dung công việc đã được triển khai theo phân công nhiệm vụ, những vướng mắc, khó khăn cần giải quyết và những nội dung quan trọng cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

TS Lê Hải, Trưởng ban Tạp chí Cộng sản điện tử, Ủy viên Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy và các đoàn thể thuộc Báo Nhân dân, Tổ viên Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 đánh giá cao những kết quả bước đầu đã đạt được và sự nỗ lực, cố gắng của các thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi.

PGS,TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh, Cuộc thi năm 2022 là cuộc thi được tổ chức trên quy mô toàn quốc, với sự tham gia phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu của nhiều cơ quan, đơn vị đầu mối nên đến nay Cuộc thi đã được triển khai bài bản, đồng bộ, sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, tạo được hiệu ứng lan tỏa và thu hút được sự tham gia rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi khẳng định, từ nay đến khi kết thúc nhận bài và công bố kết quả, khối lượng công việc của Cuộc thi là rất lớn và phải xử lý nhiều tình huống đặt ra. Vì vậy, PGS,TS Lê Văn Lợi yêu cầu các thành viên Ban tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi bám sát phân công nhiệm vụ để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đề nghị Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tiếp tục có chỉ đạo sát sao đối vơi Ban Chỉ đạo 35 các bộ, ban, ngành và các địa phương về việc triển khai, phát động, hưởng ứng tham gia Cuộc thi, đồng thời đưa nội dung triển khai, phát động, hưởng ứng tham gia Cuộc thi vào nội dung sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; tổ chức xã hội hóa các bài viết có chất lượng tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng; đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức, triển khai Cuộc thi hiệu quả và thành công; yêu cầu đơn vị Thường trực Cuộc thi sớm đề xuất thành lập Hội đồng Giám khảo, ban hành Quy chế chấm thi, tiêu chí chấm điểm các bài viết dự thi theo từng thể loại…/.

Tác giả: Đức Mạnh & Minh Hằng