Một số hình ảnh tại Lễ trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

24/10/2022 08:31:14

Tối 23/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022” trang trọng tổ chức Lễ trao giải nhằm biểu dương, tôn vinh các tác giả; nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, các tập thể đạt thành tích cao.

Đây là cuộc thi toàn quốc do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện.

Dự Lễ trao giải có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Lễ trao giải.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ trao giải.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ trao giải.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tại Lễ trao giải

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Trao giải Tập thể xuất sắc cho các đơn vị

Trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả.

Trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.

Trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.

Trao giải tác giả cao tuổi nhất cuộc thi

Trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Trao giải Triển vọng cho các tác giả, nhóm tác giả.

Tác giả: Mạnh Thắng