Khai giảng các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2022

09/02/2023 14:39:00

Chiều ngày 09/02/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ khai giảng các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến (kết nối với điểm cầu Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị khu vực IV). PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi Lễ.

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí lãnh đạo các Học viện khu vực, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, viện chuyên ngành trực thuộc Học viện và toàn thể 404 học viên tham dự khóa học. 

1

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Phát biểu tại Lễ khai  giảng, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định trong hơn 70 năm xây dựng và phát triển, với phương châm cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; khẳng định uy tín, vị thế là trung tâm quốc gia về nghiên cứu lý luận chính trị; trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội; trung tâm có uy tín của cả nước về đào tạo cán bộ lý luận trình độ sau đại học các ngành khoa học lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và một số ngành khoa học xã hội, nhân văn khác.

Bày tỏ niềm vinh dự và tự hào trước những thành tựu, kết quả Học viện đạt được trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm cho biết, tại Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 cả nước đã bầu được 33.000 cấp ủy viên cấp huyện, trong đó 67,8% cấp ủy viên cấp huyện có trình độ thạc sĩ trở lên; đảng bộ cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương đã bầu được 3.300 cấp ủy viên, trong đó 78% có trình độ thạc sĩ trở lên; đa phần cán bộ được đào tạo tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

2

Toàn cảnh buổi Lễ 

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm đề nghị toàn thể học viên phải ý thức sâu sắc về giá trị và niềm vinh dự khi được học tập, rèn luyện dưới mái trường Đảng mang tên Bác; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng; xác định học tập là vinh dự, nghĩa vụ, là quyền lợi và trách nhiệm. Thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, tự nghiên cứu, chủ động, sáng tạo theo gợi mở và định hướng của giảng viên. Gắn quá trình nghiên cứu lý luận với thực tiễn của đất nước. Phát huy cao nhất tính tích cực, tự giác để biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; coi trọng, tuân thủ ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lối sống, chấp hành nội quy của Học viện; nghiêm túc, tích cực tham gia thảo luận, tranh luận trong học tập, nghiên cứu, v.v.. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm đề nghị, ngay từ những ngày đầu, từng cá nhân học viên phải tự xây dựng kế hoạch học tập của bản thân sắp xếp thời gian, công việc, tập trung học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt nhiệm vụ toàn khóa học.

Đối với các đồng chí giảng viên, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm đề nghị tiếp tục cập nhật nội dung bài giảng trên cơ sở Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Hội nghị Trung ương khóa XIII; đổi mới phương pháp giảng dạy với phương châm lấy học viên là trung tâm, giảng viên là cảm hứng, là động lực, nhà trường là nền tảng; chú trọng nâng cao trình độ kiến thức, năng lực tư duy sáng tạo, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện trong thực tiễn, học đi đôi với hành. Cấu trúc lại bài giảng theo hướng tăng cường trao đổi, thảo luận, gợi mở cho học viên tự học, tự nghiên cứu; coi trọng hình thành các kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng xử lý tình huống; giải quyết tốt các vấn đề từ thực tiễn nảy sinh./.

Tác giả: Đức Mạnh & HG