Khai giảng Lớp tập huấn kiến thức về quyền con người cho tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí

13/06/2022 05:32:13

Sáng ngày 13/6/2022, tại Ninh Bình, Ban Điều hành Đề án giáo dục Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp tập huấn kiến thức về quyền con người cho tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí ở khu vực phía Bắc.

Dự buổi Lễ có PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng ban điều hành Đề án giáo dục Quyền con người; PGS,TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS Đặng Dũng Chí, nguyên Viện trưởng Viện Quyền con người; đồng chí Lê Văn Nghiêm, nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin &Truyền thông; cùng các cán bộ, phóng viên từ nhiều cơ quan báo chí ở khu vực phía Bắc.

PGS,TS Lê Văn Lợi phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng ban điều hành Đề án giáo dục Quyền con người cho biết, nhằm tiếp tục đẩy mạnh giáo dục quyền con người  trong tình hình mới và thực hiện tốt Kế hoạch của Đề án, ngày 21/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Một trong những yêu cầu quan trọng của Chỉ thị là “…đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong nước và quốc tế về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục quyền con người”.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng ban điều hành Đề án giáo dục Quyền con người khẳng định, muốn thực hiện tốt những nhiệm vụ này, đòi hỏi các tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí phải nắm vững những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn về quyền con người. Vì vậy, lớp tập huấn kiến thức về quyền con người cho tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí là khâu hết sức quan trọng trong chuỗi các hoạt động của Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; giúp cán bộ phóng viên, biên tập viên cập nhật kiến thức, thông tin về quyền con người và giáo dục quyền con người, từ đó nâng cao năng lực, phát huy vai trò của báo chí trong việc tích cực tuyên truyền về quyền con người, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ chụp ảnh lưu niệm

Chương trình Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ 13-15/6, với 6 chuyên đề cập nhật nội dung: Giới thiệu khái quát về quyền con người; Chuẩn mực và cơ chế quốc tế về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; Nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về tự do ngôn luận, tự do báo chí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam; Quan điểm, chính sách, pháp luật Việt Nam về quyền con người và tự do báo chí; Kỹ năng, nghiệp vụ báo chí nhằm thúc đẩy, bảo vệ quyền con người và ngăn ngừa vi phạm quyền con người ở Việt Nam; Tiếp cận dựa trên quyền trong tác nghiệp báo chí.

Lớp tập huấn kiến thức về quyền con người cho tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí là lớp thứ hai trong năm 2022. Trước đó, an Điều hành Đề án giáo dục Quyền con người thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lớp tập huấn thứ nhất tại Lâm Đồng dành cho tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí ở khu vực phía Nam vào cuối tháng 5, đầu tháng 6.

 

Hơn 40 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tham dự Lớp tập huấn

Tác giả: Minh Hằng & Mạnh Thắng