Bế giảng Lớp bồi dưỡng công tác tổ chức và Lớp bồi dưỡng công tác tuyên huấn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào năm 2022

06/01/2023 10:21:00

Chiều ngày 06/01/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng công tác tổ chức và Lớp bồi dưỡng công tác tuyên huấn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào năm 2022. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có đồng chí Chanthaphone Khammanichanh, Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, các đơn vị chức năng thuộc Học viện, cùng 30 đồng chí học viên hai Lớp bồi dưỡng. 

1

Toàn cảnh buổi lễ

Sau 2 tháng học tập nghiêm túc, tích cực, Lớp bồi dưỡng công tác tổ chức và Lớp bồi dưỡng công tác tuyên huấn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào năm 2022 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, nội dung đề ra.

Báo cáo tổng kết lớp học do PGS,TS Hoàng Hùng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo cho biết, 02 Lớp bồi dưỡng gồm 30 đồng chí học viên, nội dung chương trình 02 Lớp bồi dưỡng được thiết kế gồm hai phần chính: lý luận chung về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và phần về nghiệp vụ tuyên huấn, tổ chức đảng. Chương trình 02 Lớp bồi dưỡng cập nhật một số vấn đề về tình hình thế giới hiện nay, trao đổi thông tin về quá trình công cuộc đổi mới ở Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng xử lý những vấn đề nảy sinh trong công tác ở lĩnh vực tổ chức và tuyên huấn của Việt Nam và Lào. Ngoài ra, Học viện còn tổ chức cho học viên 02 lớp đi nghiên cứu thực tế tại một số tỉnh thành ở Việt Nam, qua đó góp phần giúp học viên hiểu sâu sắc hơn về đất nước và con người Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và phát triển hai nước.

2

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ 

Phát biểu tại Lễ bế giảng, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng 30 đồng chí học viên 02 Lớp bồi dưỡng đã hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ tốt nghiệp

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc cho biết, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, được Trung ương Đảng và Nhà nước Việt Nam giao nhiệm vụ hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cho Đảng và Nhà nước Lào. Do đó, Học viện luôn ý thức đây là trọng trách quan trọng. 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Lào đã cử hàng trăm cán bộ lãnh đạo chủ chốt sang học tập, nâng cao kiến thức ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Đây là niềm vinh dự của Học viện vì qua đó đã có những đóng góp nhất định vào việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, góp phần củng cố và phát triển thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. 

Sự thành công của 2 lớp học là kết quả của sự nỗ lực, trách nhiệm của các cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự phối hợp giúp đỡ của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương và các Ban Đảng Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt là sự nỗ lực học tập nghiêm túc, cầu thị của 30 đồng chí học viên. Mặc dù có những khó khăn về ngôn ngữ nhưng các đồng chí học viên đã nỗ lực, tập trung tiếp thu những kiến thức lý luận và thực tiễn mà các giảng viên trao đổi chia sẻ.

Đồng chí Phó Giám đốc thường trực Học viện tin tưởng với những kiến thức lý luận và thực tiễn thu nhận được từ lớp học, kết hợp với nền tảng tri thức và kinh nghiệm thực tiễn, các đồng chí học viên sẽ vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác ở cơ quan đơn vị, địa phương; từ đó sẽ có những đóng góp to lớn hơn vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chỉnh đốn đảng, nhà nước vững mạnh, đẩy mạnh công cuộc đổi mới xây dựng đất nước Lào anh em phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục góp phần vào việc củng cố và vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong giai đoạn mới. 

3

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc trao chứng nhận tốt nghiệp cho các đồng chí học viên

4PGS,TS Nguyễn Duy Bắc trao chứng nhận tốt nghiệp cho các đồng chí học viên

Tác giả: Đức Mạnh & HG