Bế giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào năm 2022

10/01/2023 23:55:00

Chiều ngày 10/01/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào năm 2022. PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi lễ.

Dự Lễ bế giảng có đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, các đơn vị chức năng thuộc Học viện cùng 20 đồng chí học viên tham dự khóa học. 

BG_8755

PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

Lớp học được khai giảng vào ngày 07/9/2022. Sau thời gian học tập nghiêm túc, tích cực, Lớp cao cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào năm 2022 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, nội dung đề ra.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng 20 đồng chí học viên đã hoàn thành chương trình cao cấp lý luận chính trị và được nhận bằng tốt nghiệp.

PGS,TS Dương Trung Ý cho biết, năm 2022 là năm hợp tác thành công giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong đó, thực hiện nhiệm vụ được giao, Học viện đã tổ chức thành công 06 lớp bồi dưỡng, 01 lớp bồi dưỡng trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận cho cán bộ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương triển khai kế hoạch học tập, trao đổi chuyên đề cho 03 lớp cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đồng chí nhấn mạnh, những đóng góp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong thời gian qua đã góp phần vun đắp, xây dựng và gìn giữ mối quan hệ hai nước láng giềng, anh em, đồng chí và đóng góp không nhỏ trong hơn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (1962-2022) và 45 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (1977-2022).

BG_8742

PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Giấy khen của Giám đốc Học viện cho các học viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện

Hiện nay, trong bối cảnh các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành của hệ thống chính trị Lào đang quyết liệt triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhiều vấn đề thực tế trong quản lý xã hội và phát triển kinh tế được nhận diện và đặt ra các yêu cầu về lý luận cần giải quyết. Chính các đồng chí học viên của lớp sẽ là những người phải chuyển hóa các nhận thức lý luận học tập để đề ra những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển của địa phương cũng như đất nước Lào tươi đẹp.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện tin tưởng với những kiến thức được trang bị tại khóa học cùng với quá trình trải nghiệm của cuộc sống và thực tiễn công tác, các đồng chí học viên sẽ thành công trên cương vị công tác của mình để góp phần đưa đơn vị, địa phương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào không ngừng phát triển và lớn mạnh.

BG_8731

PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao bằng tốt nghiệp cho các đồng chí học viên

BG_8727

PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao bằng tốt nghiệp cho các đồng chí học viên

Tác giả: Mạnh Thắng & HG