Bế giảng và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2022

12/01/2023 17:50:00

Sáng ngày 12/01/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng Tiến sĩ các khóa K31-K34, Thạc sĩ các khóa K24-K27. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Lễ bế giảng. 

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, viện chuyên ngành thuộc Học viện, các thầy cô giáo và toàn thể học viên tham dự khóa học. 

1

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ bế giảng

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo cao học và nghiên cứu sinh do TS Đậu Tuấn Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo cho biết, học viên tham dự khóa học hầu hết là cán bộ đến từ các cơ quan Trung ương, tỉnh, thành trong cả nước; các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước; nhiều học viên đến từ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Khóa học diễn ra trong thời gian bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự tham mưu kịp thời của các đơn vị chức năng, viện chuyên ngành và đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, các đồng chí học viên cao học, nghiên cứu sinh đã vượt qua khó khăn, hoàn thành khóa học một cách tốt nhất.

Quá trình nghiên cứu tại Học viện, các học viên đã tiếp thu được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và những kiến thức chuyên ngành chuyên sâu; các luận văn, luận án phần lớn phù hợp với chiến lược phát triển khoa học của Học viện, gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị, góp phần thúc đẩy việc vận dụng lý luận vào thực tiễn, từ đó tiếp tục phát triển lý luận ở tầm cao mới; nhận thức chính trị và trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cũng như phương pháp khoa học của các học viên được nâng lên rõ rệt sau khóa đào tạo.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm chúc mừng toàn thể học viên Lào và Việt Nam đã nỗ lực khắc phục khó khăn trong đại dịch Covid-19, cũng như tình hình an ninh chính trị trên thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp để hoàn thành tốt chương trình đào tạo và chính thức trở thành những tân Tiến sĩ, Thạc sĩ.

Là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý, từ Học viện mang tên Bác, các thế hệ học viên đã được đào tạo, bồi dưỡng trở thành những cán bộ chủ chốt của Đảng và hệ thống chính trị, từ đó, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như những thắng lợi to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm tin tưởng, với những kiến thức, kỹ năng và sự tu dưỡng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị trong thời gian học tập tại Học viện sẽ là tiền đề, hành trang để các học viên vững bước chuyên môn, tiếp tục phấn đấu và cống hiến hết sức mình cho công việc, trau dồi lý luận, rèn luyện tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, trở thành những tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tại Lễ bế giảng có 216 học viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng, trong đó có 12 tiến sĩ và  204 thạc sĩ với các chuyên ngành đào tạo khác nhau.

2

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm trao bằng Tiến sĩ cho các đồng chí học viên

3

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm trao bằng tốt nghiệp cho các đồng chí học viên nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

4

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm trao bằng tốt nghiệp cho các đồng chí học viên

5

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm trao bằng tốt nghiệp cho các đồng chí học viên

Tác giả: Đức Mạnh & HG