Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII

05/02/2023 17:31:00

Chiều 5/2, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII.

Dự và chỉ đạo Lễ khai giảng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị : Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Lớp học; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo Lớp học.

KG_0627

Các đại biểu thành kính dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Học viện

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; cùng toàn thể 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng tham dự Lớp học. 

Phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng ta xác định, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng cho đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

KG_0706

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

Chính vì vậy, Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lần này có nhiều đổi mới về nội dung chương trình, tổ chức lớp học. Đặc biệt là việc lựa chọn 29 chuyên đề bao quát nhiều nội dung quan trọng gắn với những vấn đề căn bản, cốt lõi trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII về xây dựng Đảng và Nhà nước, về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người Việt Nam, về an ninh, quốc phòng và đối ngoại, về khoa học, lãnh đạo quản lý trong bối cảnh mới.

Nhấn mạnh sự quan tâm, chuẩn bị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan đến việc tổ chức Lớp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị học viên Lớp bồi dưỡng cần khắc phục mọi khó khăn, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế của lớp học, các quy định của Học viện, học tập một cách chủ động và sáng tạo, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của lớp học đề ra.

Đồng chí tin tưởng và chúc các học viên sau lớp bồi dưỡng sẽ vững vàng hơn, đáp ứng niềm tin cậy của các thế hệ lãnh đạo đi trước.

KG_0728

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu bật các nội dung, chương trình, công tác chuẩn bị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm yêu cầu, tạo điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng.

Đồng chí cũng giới thiệu với học viên của Lớp các vấn đề trọng tâm, thiết yếu theo tinh thần bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thể hiện tư duy và tầm chiến lược góp phần bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho học viên.

Để đảm bảo yêu cầu, mục tiêu Lớp bồi dưỡng, Ban chỉ đạo lớp học mời những nhà lãnh đạo, quản lý cấp cao của Đảng và Nhà nước trực tiếp tham gia biên soạn, giảng dạy và thảo luận. Bên cạnh đó, chương trình lớp học còn có các chuyên đề bổ trợ về kinh nghiệm quốc tế do các chuyên gia nước ngoài trình bày. Tất cả các chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng đều được bố trí thời gian thảo luận cùng với việc nghiên cứu thực tế tại một số địa phương ở vùng Bắc Trung Bộ. 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, thay mặt tập thể, học viên Lớp học, bày tỏ sự biết ơn sự quan tâm của Trung ương Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm đoàn kết, thống nhất, phát huy trách nhiệm cá nhân và tập thể bảo đảm đạt thành tích, kết quả cao trong quá trình học tập, bồi dưỡng. 

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gồm 20 học viên, diễn ra trong 6 tuần từ ngày 5/2 đến ngày 15/3/2023..

KG_0721

Đại biểu dự Lễ khai giảng

KG_0753

Đại biểu chụp ảnh chung

Tác giả: Mạnh Thắng & BBT