BỒI DƯỠNG

  • Bế giảng Lớp tập huấn Bồi dưỡng kiến thức quyền con người năm 2021

    Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2021, trong thời gian từ ngày 06/10/2021 đến ngày 08/10/2021, Viện Quyền con người thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quyền con người năm 2021. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu khai giảng.

  • Khai giảng Lớp bồi dưỡng về “Phát triển Việt Nam trong bối cảnh dịch chuyển địa chiến lược mới của các nước lớn”

    Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2021, sáng ngày 27/9/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng về “Phát triển Việt Nam trong bối cảnh dịch chuyển địa chiến lược mới của các nước lớn” dành cho giảng viên giảng dạy bộ môn kinh tế chính trị trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, thành phố, trường cán bộ của các bộ, ngành trung ương theo hình thức trực tuyến.

  • Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng viết bài, biên tập trên tạp chí năm 2021

    Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, ngày 27/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng viết bài, biên tập trên tạp chí năm 2021 dành cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên các tạp chí, bản tin trong hệ thống Học viện. PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu khai giảng. Dự Lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức – Cán bộ; các thầy giáo, cô giáo và toàn thể học viên.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội