BỒI DƯỠNG

  • Khai giảng Lớp bồi dưỡng Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương (lớp thứ nhất, năm 2019)

    Ngày 4/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương khai giảng Lớp bồi dưỡng phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương (lớp thứ nhất) năm 2019. Dự Lễ khai giảng có GS,TS Trần Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo các vụ, viện, đơn vị trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cùng toàn thể học viên.

  • Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức - cán bộ

    Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2019; nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng về công tác tổ chức - cán bộ và cập nhật những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, những quy định, hướng dẫn mới ban hành liên quan tới công tác tổ chức - cán bộ, chiều ngày 14/10/2019, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức - cán bộ. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo buổi lễ.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội