BỒI DƯỠNG

  • Khai giảng Lớp tạo nguồn nghiên cứu sinh năm 2020

    Sáng ngày 29/6/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp tạo nguồn nghiên cứu sinh năm 2020. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Chủ nhiệm Đề án 587 dự và chỉ đạo buổi lễ.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội